1. okt. 2017 Almennar fréttir

Fjögur störf laus til umsóknar hjá Samtökum iðnaðarins

Um helgina var birt atvinnuauglýsing frá Samtökum iðnaðarins þar sem óskað er eftir metnaðarfullum einstaklingum til að taka þátt í öflugu starfi samtakanna. Um er að ræða fjögur störf sem eru laus til umsóknar. Umsóknarfrestur er til og með 10. október næstkomandi. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknir þurfa að berast í gegnum vef Capacent. Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um störfin veitir Auður Bjarnadóttir, audur.bjarnadottir@capacent.is, og Andri Hrafn Sigurðsson andri.sigurdsson@capacent.is.

Hér fyrir neðan eru lýsingar á störfunum:

Sviðsstjóri hugverkasviðs

Til að sinna starfi sviðsstjóra hugverkasviðs SI þarf brennandi áhuga á tækni, nýsköpun, hugverki og öðrum málefnum fyrirtækja sem starfa í hugverkaiðnaði. Það þarf metnað, vilja og getu til að sinna þeim fjölbreyttu verkefnum sem undir sviðið falla og hafa jákvæð áhrif á starfsumhverfi hugverkaiðnaðarins.

Starfssvið

 • Vinnur að stöðugri þróun og mótun starfsumhverfis fyrirtækja á hugverkasviði
 • Mótar áherslur í samvinnu við hugverkaiðnaðinn
 • Tengiliður fyrirtækja og starfsgreinahópa á hugverkasviði
 • Leiðir vinnu faghópa sviðsins undir merkjum Hugverkaráðs SI
 • Ábyrgð á álitsgerðum og umsögnum í málefnum er varða hugverkaiðnaðinn
 • Samskipti við hagsmunahópa og opinbera aðila

Menntun og hæfni

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Leiðtogahæfni, færni í verkefnastjórnun og skipulögð vinnubrögð
 • Þekking og skilningur á íslensku viðskiptaumhverfi
 • Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Viðskiptastjóri á hugverkasviði

Við leitum að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi til að sinna fjölbreyttum verkefnum á hugverkasviði SI. Á sviðinu starfar fjöldi ólíkra fyrirtækja í 7 starfsgreinahópum en hlutverk viðskiptastjóra er að vera tengiliður einstakra fyrirtækja og hópa á sviðinu. Það þarf metnað, kraft og gott skipulag til að halda vel utan um starfið. Starfið býður uppá tækifæri til að skipuleggja og taka þátt í þróun verkefna í samstarfi við aðra starfsmenn og sérfræðinga SI. 

Starfssvið

 • Tengiliður og viðskiptastjóri fyrirtækja og starfsgreinahópa á hugverkasviði
 • Vinnur að stöðugri þróun og mótun starfsumhverfis fyrirtækja á hugverkasviði
 • Leiðir stefnumótun og mótar áherslur SI í samvinnu við hugverkaiðnaðinn
 • Samskipti við hagsmunahópa og opinbera aðila

Menntun og hæfni

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Færni í verkefnastjórnun og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Viðskiptastjóri á framleiðslusviði

Á framleiðslusviði SI starfa fjölmörg fyrirtæki í ólíkum greinum en hlutverk viðskiptastjóra er að vera tengiliður einstakra fyrirtækja og hópa á sviðinu. Fyrir metnaðarfullan starfsmann með áhuga á íslenskum iðnaði bjóðum við tækifæri til að skipuleggja og taka þátt í þróun verkefna í samstarfi við aðra starfsmenn og sérfræðinga SI. 

Starfssvið

 • Tengiliður og viðskiptastjóri fyrirtækja og starfsgreinahópa á framleiðslusviði
 • Vinnur að stöðugri þróun og mótun starfsumhverfis fyrirtækja á framleiðslusviði
 • Mótar áherslur í samvinnu við Framleiðsluráð SI og aðra starfsmenn
 • Samskipti við hagsmunahópa og opinbera aðila

Menntun og hæfni

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Færni í verkefnastjórnun og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Sérfræðingur í greiningum

Sérfræðingur í greiningum þarf að búa yfir góðri greiningarfærni og gagnrýnni hugsun. Í starfinu felst greining hagrænna upplýsinga og miðlun greininga á skýran og greinargóðan hátt. Um fjölbreytta greiningar- og gagnavinnu er að ræða sem unnin er í samvinnu við hagfræðing SI.

Starfssvið

 • Greining og túlkun upplýsinga
 • Skýr og greinargóð framsetning gagna
 • Greining á áhrifum breytinga sem lög og reglugerðir kunna að hafa á tilteknar iðngreinar
 • Önnur greiningarverkefni og faglegur stuðningur við verkefni sem unnið er að hverju sinni

Menntun og hæfni

 • Hagfræðimenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Afburðagóð greiningarhæfni, tölvufærni og skipulögð vinnubrögð
 • Færni í markvissri framsetningu upplýsinga bæði skriflega og munnlega
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
Atvinnuauglysing