Framleiðnistefna SI

Aukin framleiðni er grunnur verðmætasköpunar. Við vinnum að framleiðniaukningu með áherslu á skilvirkt rekstrarumhverfi, þróun og fræðslu

Markmið SI er að auka framleiðni og setjum við því skýr mælanleg markmið um að: ná framleiðnivexti upp fyrir 2% á ári. 

Aukin framleiðni er forsenda betri afkomu fyrirtækja og bættra lífskjara almennings. Framleiðni á hverja unna vinnustund á Íslandi er undir meðaltal OECD-ríkjanna en er vegið upp á móti með mikilli vinnu.  Árlegur raunvöxtur framleiðni hefur verið um 1,3% undanfarin ár. Ef við ætlum okkur að vera í fremstu röð og standast samkeppni við aðrar þjóðir þarf framleiðnivöxtur okkar að vera umtalsvert meiri.

Með hagfelldum starfsskilyrðum, betri stjórnun, nýsköpun og vel menntuðu starfsfólki, sem drifið er áfram af nýrri hugsun, má tryggja stöðu Íslands í fremstu röð.  Samtök iðnaðarins vilja leggja sitt að mörkum til þessi sýn geti orðið að veruleika. Sérstök áhersla verði lögð á vitundarvakningu um mikilvægi framleiðni og markmið sett um að ná framleiðnivexti upp fyrir 2% á ári.

Framleiðni kemur innan frá

Uppspretta aukinnar framleiðni liggur í starfsemi fyrirtækja og stofnana. Stjórnun og skipulag gegnir þannig lykilhlutverki um að markmið um aukna framleiðni náist. Í því ljósi vilja samtökin:

  • Efla núverandi aðferðir sínar við þjónustu, ráðgjöf og aðstoð við félagsmenn sína varðandi góða stjórnun. Félagsmenn SI hafi aðgang að gæðakerfi og viðeigandi ráðgjöf.
  • Leggja sérstaka áherslu á framleiðslustjórnun sem tækifæri til framleiðniaukningar.
  • Að úttektir og áfangavottanir SI verði viðurkenndar á útboðsmarkaði sem mælikvarði á stjórnunarleg gæði.
  • Leggja áherslu á að auka og efla námsframboð og gæði varðandi rekstrar- og framleiðslustjórnun á framhaldsskólastigi.