Umhverfis- og orkumál

Orkustefna Samtaka iðnaðarins miðar að bættri samkeppnisstöðu íslensks iðnaðar. Við teljum að bætt skipulag og lægra orkuverð stuðli að erlendri fjárfestingu hér á landi og ýti undir notkun innlendrar orku.

Samtök iðnaðarins vilja stuðla að sjálfbærri nýtingu auðlinda og að umhverfismál séu í hávegum höfð í rekstri fyrirtækja. Umhverfismál taka yfir vítt svið og meðal þeirra mála sem samtökin koma að er bætt umgengni, umhverfisstjórnun, mat á umhverfisáhrifum, úrgangsmál, nýir orkugjafar og loftslagsmál. Samtökin vilja stuðla að bættri orkunýtni í iðnaði til að auka hagkvæmni í rekstri þeirra og til að nýta vel orkuauðlindir.

Nánar

  • SI hvetja íslensk fyrirtæki til að vera í fararbroddi í umhverfismálum
  • SI vinna með fyrirtækjum og stjórnvöldum að því að ná settum markmiðum í umhverfismálum
  • SI vilja skilvirka stjórnsýslu og einfaldara regluverk
  • SI koma að mótun og þróun úrgangsmála, m.a. með þátttöku í stjórn Úrvinnslusjóðs
  • SI stuðla að uppbyggingu hreinnar tækni og græns iðnaðar
  • SI styðja við sjálfbæra nýtingu auðlinda
  • SI vilja stuðla að samkeppnishæfu raforkuverði og láta þróun raforkumarkaðar sig varða
  • Við teljum að bætt skipulag og lægra orkuverð stuðli að erlendri fjárfestingu hér á landi og ýti undir notkun innlendrar orku
  • SI hvetja fyrirtæki til að vinna að orkusparnaði


Tengdar fréttir

Endurvinnslan fær umhverfisvottun - Umhverfis- og orkumál Framleiðsla

Endurvinnlan hf. er komin með umhverfisvottunarstaðalinn ISO 14001. Áherslur fyrirtækisins í gegnum árin hafa verið náttúru- og umhverfisvernd.

Lesa meira

Ný greining á raforkumarkaðnum á Íslandi kynnt - Umhverfis- og orkumál

Hagfræðingurinn Lars Christensen hefur unnið ítarlega skýrslu um íslenskan raforkumarkað að beiðni Samtaka iðnaðarins. Lars kynnti helstu niðurstöður skýrslunnar á vel sóttum fundi í morgun.

Lesa meira

Málþing um umbætur á raforkumarkaði - Umhverfis- og orkumál

Hinn kunni hagfræðingur Lars Christensen hefur unnið ítarlega skýrslu um íslenskan raforkumarkað að beiðni Samtaka iðnaðarins.

Lesa meira

Fréttasafn