Starfsreglur Samtaka fyrirtækja í grænni tækni innan Samtaka iðnaðarins

1. gr.

Samtök fyrirtækja í grænni tækni, Clean Tech Iceland (CTI), starfa innan Samtaka iðnaðarins sem starfsgreinahópur um málefni fyrirtækja í grænni tækni.

Með grænni tækni er átt við tækni sem bætir framleiðsluferla, framleiðni, nýtni, hráefnanotkun eða orkunotkun og minnkar um leið úrgang, sóun eða mengun.

2. gr.

Markmið CTI er að vinna að hagsmuna- og stefnumálum fyrirtækja í grænni tækni.

3. gr.

Aðild að CTI geta aðeins átt fyrirtæki sem eru aðilar að Samtökum iðnaðarins. Sækja þarf sérstaklega um aðild að CTI og tekur stjórn CTI ákvörðun um aðild.

4. gr.

Stjórn skipa formaður og minnst fjórir  en mest sex  meðstjórnendur. Formaður er kosinn sérstaklega til eins árs í senn, en meðstjórnendur  til tveggja ára í senn, þannig að aldrei gangi nema þrír úr stjórn. Heimilt er að endurkjósa stjórnarmenn en þeir skulu þó ekki sitja lengur en sex ár samfleytt í stjórn.

5. gr.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda í samráði við tengilið CTI innan Samtaka iðnaðarins svo oft sem þurfa þykir. Formaður skal þó boða stjórnarfund ef stjórnarmaður krefst þess.

6. gr.

Félagsfundir CTI skulu haldnir svo oft sem þurfa þykir, þó ekki sjaldnar en tvisvar á ári að meðtöldum aðalfundi. Boða skal félaga til fundar með bréfi eða tölvupósti.

7. gr.

Aðalfundur skal haldinn árlega, fyrir lok nóvember. Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum starfsgreinahópsins. Til aðalfundar skal boða skriflega með bréfi eða tölvupósti, með minnst 15 daga fyrirvara. Aðeins þeir félagar, sem senda fulltrúa á aðalfund, hafa atkvæðisrétt. Tillögur, sem óskað er eftir að teknar verði fyrir fundinn, þurfa að hafa borist stjórn félagsins a.m.k. 7 dögum fyrir boðaðan aðalfund. Þær skulu sendar félagsmönnum með ekki skemmri en 5 daga fyrirvara.  

8. gr.

Dagskrá aðalfundar:

1. Kosinn fundarstjóri.

2. Kosinn ritari fundarins.

3. Formaður flytur skýrslu stjórnar og flytur tillögur að verkefnaskrá næsta starfsárs.

4. Breytingar starfsreglna, ef fyrir liggja.

5. Kosning stjórnar:

a) formaður til eins árs

b) tveir meðstjórnendur til tveggja ára og tveir til vara til eins árs

6. Lýst stjórnarkjöri

7. Önnur mál  

9. gr.

Við atkvæðagreiðslu á aðalfundi ræður einfaldur meirihluti. Allir fullgildir aðilar að starfsgreinahópnum hafa jafnan atkvæðisrétt á fundum félagsins, þ.e. hverju fyrirtæki fylgir eitt atkvæði.

10. gr.

Til aukaaðalfundar er hægt að boða ef 2/3 félagsmanna fara fram á það við stjórn félagsins. Þá verði hann haldinn eigi síðar en 30 dögum eftir að stjórnin fær beiðni þess efnis.  

11. gr.

Stjórnin skal skipta með sér verkum á fyrsta fundi eftir aðalfund sem haldinn er í síðasta lagi innan 14 daga.

12. gr.

Aðalfundur hefur heimild til að breyta starfsreglum þessum, að því tilskildu að a.m.k. helmingur félagsmanna sé viðstaddur og a.m.k. 2/3 greiði breytingunum atkvæði sitt.

13. gr.

Samþykkt á stofnfundi Samtaka fyrirtækja í grænni tækni þann 1. júní 2010.

Til baka Senda síðuÞetta vefsvæði byggir á Eplica