SMK - Samtök mjólkur- og kjötvinnslu­fyrirtækja

Vinnsla á mjólkur- og kjötafurðum er umfangsmikil atvinnustarfsemi í landinu. Áætluð velta í greininni er um 60 milljarðar og gróflega áætlað starfa milli tvö og þjú þúsund manns í afurðastöðvum í mjólkur- og kjötiðnaði. 

SMK

Vinnsla á mjólkur- og kjötafurðum er umfangsmikil atvinnustarfsemi í landinu. Áætluð velta í greininni er um 60 milljarðar og gróflega áætlað starfa milli tvö og þjú þúsund manns í afurðastöðvum í mjólkur- og kjötiðnaði. Samtök mjólkur- og kjötvinnslufyrirtækja, SMK, voru stofnuð innan Samtaka iðnaðarins í nóvember 2010. 

Markmið samtakanna er að vinna að hagsmunamálum matvælafyrirtækja sem vinna úr íslenskum landbúnaðarvörum. Stjórn samtakanna er skipuð fimm mönnum. Hún hittist á eins til tveggja mánaða fresti yfir vetrartímann og fjallar um þau málefni sem eru efst á baugi hverju sinni.

Upplýsingabæklingur um mjólkur- og kjötiðnað á Íslandi
Tengiliður hjá SI: Gunnar Sigurðarson, gunnar@si.is.

Stjórn

Stjórn SMK

Eggert Árni Gíslason, Síld og fiskur, formaður

Ari Edwald, Mjólkursamsalan

Ágúst Torfi Hauksson, Norðlenska matborðið

Árný Árnadóttir, SAH afurðir,

Leifur Þórsson, Esja kjötvinnsla

Varamenn:

Magnús Freyr Jónsson, Sláturhúsi KVH og Mjólkurafurðastöð KS

Steinþór Skúlason, Sláturfélag Suðurlands

 

 

Fyrri stjórnir

 

Stjórn SMK 2016
Gunnar Þór Gíslason, Síld og fiskur , formaður  
Ari Edwald, Mjólkursamsalan  
Árný Árnadóttir, SAH afurðir 
Karl Ómar Jónsson, Esja kjötvinnsla 
Magnús Freyr Jónsson, Sláturhúsi KVH og Mjólkurafurðastöð KS, meðstjórnandi

Varamaður: 
Steinþór Skúlason, Sláturfélagi Suðurlands 


Stjórn SMK 2011 - 2012
Guðni Ágústsson, Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði, formaður
Sigurður Jóhannesson, SAH afurðum, varaformaður
Gunnar Gíslason, Síld og fiski, meðstjórnandi
Einar Sigurðsson, Mjólkursamsölunni, meðstjórnandi
Magnús Freyr Jónsson, Sláturhúsi Kaupfélags Vestur-Húnvetninga, meðstjórnandi

Varamenn:
Karl Ómar Jónsson, Esju, Gæðafæði
Steinþór Skúlason, Sláturfélagi Suðurlands

Stjórn SMK 2010 - 2011
Guðni Ágústsson, Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði, formaður
Sigurður Jóhannesson, SAH afurðum, varaformaður
Gunnar Gíslason, Síld og fiski, meðstjórnandi
Einar Sigurðsson, Mjólkursamsölunni, meðstjórnandi
Magnús Freyr Jónsson, Sláturhúsi Kaupfélags Vestur-Húnvetninga, meðstjórnandi

Varamenn:
Karl Ómar Jónsson, Esju, Gæðafæði
Steinþór Skúlason, Sláturfélagi Suðurlands

Starfsreglur

Starfsreglur Samtaka mjólkur- og kjötvinnslufyrirtækja

1. gr. Samtök  mjólkur- og kjötvinnslufyrirtækja,  SMK, starfa innan Samtaka iðnaðarins sem.

2. gr. Markmið samtakanna er að vinna að hagsmunamálum matvælafyrirtækja sem vinna úr íslenskum landbúnaðarvörum.

3.gr.  Aðild að samtökunum geta aðeins átt matvælafyrirtæki sem vinna úr íslenskum landbúnaðarvörum og eru aðilar að Samtökum iðnaðarins.

4.gr.   Stjórn SMK skipa 5 menn, formaður, varaformaður, ritari og tveir meðstjórnendur.  Formaður er kosinn sérstaklega til eins árs í senn.  Árlega skal kjósa fjóra stjórnarmenn og tvo varamenn til eins árs.  Heimilt er að endurkjósa stjórnarmenn.

5.gr.   Formaður stjórnar eða varaformaður í forföllum hans, boða til stjórnarfunda í samráði við tengilið SMK hjá Samtökum iðnaðarins svo oft sem þurfa þykir.  Formaður eða varaformaður skulu þó boða stjórnarfund ef a.m.k. 2 stjórnarmenn krefjast þess.

6. gr.  SMK skulu koma saman til fundar svo oft sem þurfa þykir, þó ekki sjaldnar en tvisvar á ári að meðtöldum aðalfundi.  Boða skal félaga til fundar með bréfi eða tölvupósti.

7. gr.  Aðalfundur skal haldinn árlega, fyrir lok október.  Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum samtakanna.  Til aðalfundar skal boða skriflega með bréfi eða tölvupósti, með minnst 15 daga fyrirvara.  Aðeins þeir félagar sem senda fulltrúa á aðalfund hafa atkvæðisrétt.
Tillögur, sem óskað er eftir að teknar verði fyrir fundinn, þurfa að hafa borist stjórn félagsins a.m.k. 7 dögum fyrir boðaðan aðalfund.  Þær skulu sendar félagsmönnum með hæfilegum fyrirvara.

8. gr.  Dagskrá aðalfundar:

1.        Fundarsetning.
2.        Formaður flytur skýrslu stjórnar og flytur tillögur að verkefnaskrá næsta
           starfsárs.
3.        Breytingar starfsreglna, ef fyrir liggja.
4.        Kosning stjórnar:  
                          a)  formaður til eins ár
                          b)  fjórir stjórnarmenn til eins árs
                          c)  tveir varamenn til eins árs
5.        Önnur mál.

9. gr.  Einfaldur meirihluti ræður við atkvæðagreiðslu á aðalfundi.  Allir fullgildir aðilar að starfsgreinahópnum hafa jafnan atkvæðisrétt á fundum félagsins, þ.e. hverju fyrirtæki fylgir eitt atkvæði.

10. gr.Til aukaaðalfundar er hægt að boða ef 2/3 aðildarfélaga fara fram á það við stjórn félagsins.  Þá verði hann haldinn eigi síðar en 30 dögum eftir að stjórnin fær beiðni þess efnis.

11. gr.Stjórnin skal skipta með sér verkum á fyrsta fundi eftir aðalfund sem haldinn er í síðasta lagi innan 14 daga.

12. gr. Aðalfundur hefur heimild til að breyta starfsreglum þessum, að því       tilskyldu að fulltrúar a.m.k. helmings aðildarfélaga sé mættur og a.m.k. 2/3 greiði breytingunum atkvæði sitt.

13. gr.Samþykkt á stofnfundi starfsgreinahóps þann 2. nóvember 2010.