Iðnaður skapar 41% gjaldeyristekna

Gjaldeyristekjur iðnaðar námu í fyrra 415 mö.kr. Tekjurnar eru af fjölbreyttri starfsemi iðnaðar á sviði framleiðslu-, hugverka- og byggingariðnaðar. 

Gjaldeyristekjur iðnaðar námu í fyrra 415 mö.kr. Tekjurnar eru af fjölbreyttri starfsemi iðnaðar á sviði framleiðslu-, hugverka- og byggingariðnaðar. Tekjur greinarinnar jukust lítillega á milli áranna 2019 og 2020 en þær mældust 413 ma.kr. á árinu 2012. Samdráttur var á síðasta ári í tekjum af útflutningi orkusækins iðnaðar. Á móti vó talsverð aukning í gjaldeyristekjum hugverkaiðnaðar.

Iðnaður skapaði í fyrra um 41% heildargjaldeyristekna þjóðarbúsins af útflutningi vöru- og þjónustu. Þetta háa hlutfall endurspeglar mikilvægi greinarinnar fyrir efnahagslíf landsmanna. Hækkar hlutfallið talsvert á milli áranna 2019 og 2020 en á sama tíma og gjaldeyristekjur iðnaðar jukust varð mikill samdráttur í tekjum af erlendum ferðamönnum. Var hlutfall iðnaðar í gjaldeyrissköpuninni 31% árið 2019. Undirstrikar þróunin mikilvægi þess að hafa fjölbreytileika í gjaldeyrisöflum þjóðarbúsins en með þeim hætti er rennt stoðum undir stöðugleika efnahagslífsins, fyrirtækjum og heimilum til heilla.

Miklar breytingar hafa átt sér stað í samsetningu gjaldeyristekna þjóðarbúsins á undanförnum árum og áratugum. Lengi vel reiddu Íslendingar sig nær eingöngu á gjöful fiskimið við öflun gjaldeyristekna. Var það ekki fyrr en eftir miðbik síðustu aldar sem telja má að íslendingar hefji að flytja út iðnaðarvörur svo heitið getur, en þá hófst starfsemi áliðnaðar hér á landi. Með með tilkomu þess iðnaðar voru stigin stór skref í að auka fjölbreytileika í gjaldeyrisöflun. Voru gjaldeyristekjur iðnaðar af útflutningi áls og álafurða ásamt kísiljárns 208 ma.kr. í fyrra eða um 21% gjaldeyristekna þjóðarbúsins.

Gjaldeyristekjur hugverkaiðnaðarins hafa farið vaxandi á síðustu árum og er greinin nú orðin ein af fjórum meginstoðum í gjaldeyrisöflun. Greinin skapaði í fyrra um 158 ma.kr. eða tæplega 16% gjaldeyristekna þjóðarbúsins. Var greinin sú þriðja stærsta í gjaldeyrisöflun hagkerfisins á síðasta ári á eftir sjávarútvegi og ál- og kísiljárnframleiðslu. Um er að ræða grein fyrirtækja í upplýsinga- og fjarskiptaiðnaði, lyfja-, líftækni- og heilbrigðisiðnaði og öðrum hátækniiðnaði og byggir greinin á hugviti og nýsköpun. Ljóst er að mikil tækifæri eru í greininni til enn frekari vaxtar. Samkeppnishæfni hugverkaiðnaðar hefur batnað undanfarið, m.a. vegna þeirra breytinga sem orðið hafa á skilyrðum og hvötum til nýsköpunar hér á landi. Líkur eru á að framundan sé góður vöxtur í þessari grein.

Gjaldeyristekjur iðnaðar, ma. kr. og hlutfall af heildargjaldeyristekjum, %