Umhverfis- og orkumál

Orkustefna Samtaka iðnaðarins miðar að bættri samkeppnisstöðu íslensks iðnaðar. Við teljum að bætt skipulag og lægra orkuverð stuðli að erlendri fjárfestingu hér á landi og ýti undir notkun innlendrar orku.

Samtök iðnaðarins vilja stuðla að sjálfbærri nýtingu auðlinda og að umhverfismál séu í hávegum höfð í rekstri fyrirtækja. Umhverfismál taka yfir vítt svið og meðal þeirra mála sem samtökin koma að er bætt umgengni, umhverfisstjórnun, mat á umhverfisáhrifum, úrgangsmál, nýir orkugjafar og loftslagsmál. Samtökin vilja stuðla að bættri orkunýtni í iðnaði til að auka hagkvæmni í rekstri þeirra og til að nýta vel orkuauðlindir.

  • SI hvetja íslensk fyrirtæki til að vera í fararbroddi í umhverfismálum
  • SI vinna með fyrirtækjum og stjórnvöldum að því að ná settum markmiðum í umhverfismálum
  • SI vilja skilvirka stjórnsýslu og einfaldara regluverk
  • SI koma að mótun og þróun úrgangsmála, m.a. með þátttöku í stjórn Úrvinnslusjóðs
  • SI stuðla að uppbyggingu hreinnar tækni og græns iðnaðar
  • SI styðja við sjálfbæra nýtingu auðlinda
  • SI vilja stuðla að samkeppnishæfu raforkuverði og láta þróun raforkumarkaðar sig varða
  • Við teljum að bætt skipulag og lægra orkuverð stuðli að erlendri fjárfestingu hér á landi og ýti undir notkun innlendrar orku
  • SI hvetja fyrirtæki til að vinna að orkusparnaði

Tengdar fréttir

Umhverfisdagur atvinnulífsins helgaður loftslagsmálum - Almennar fréttir Umhverfis og orkumál

Umhverfisdagur atvinnulífsins verður haldinn fimmtudaginn 12. október á Hilton Reykjavík Nordica kl. 8.30-12.

Leitað eftir hugmyndum að grænum lausnum - Almennar fréttir Umhverfis og orkumál

Norræni loftslagssjóðurinn (Nordic Climate Facility) leitar nú, sjöunda árið í röð, eftir hugmyndum að grænum lausnum sem draga úr áhrifum loftslagsbreytinga í þróunarlöndum.

Kallað eftir tilnefningum fyrir umhverfisverðlaun atvinnulífsins - Almennar fréttir Umhverfis og orkumál

Óskað er eftir tilnefningum fyrir umhverfisverðlaun atvinnulífsins þar sem þau fyrirtæki sem staðið hafa sig vel í umhverfismálum eru verðlaunuð.