Gæðastefna SI

Samtök iðnaðarins(SI) skilgreina gæðastefnu sína með eftirfarandi hætti:

Samtök iðnaðarins leitast við

  • Að þjóna íslenskum iðnaði, gæta hagsmuna hans og vera helsti málsvari á innlendum og erlendum vettvangi.
  • Að fullnægja ávallt væntingum ytri og innri viðskiptavina. Litið er á félagsmenn sem helstu viðskiptavini Samtakanna. Aðrir mikilvægir ytri viðskiptavinir eru önnur iðnfyrirtæki, félög og samtök. Starfsmenn Samtakanna, starfsgreinahópar og félög innan SI eru skilgreindir sem innri viðskiptavinir.
  • Að vera trúverðugur málsvari íslensks iðnaðar gagnvart stjórnvöldum, fjölmiðlum og almenningi.

Að hafa forystu á sviði gæðamála

  • Að beita aðferðum altækrar gæðastjórnunar þar sem allir starfsmenn félagsins taka virkan þátt í því að vinna stöðugt að umbótum.
  • Að koma á og viðhalda gæðakerfi samkvæmt alþjóðlega staðlinum ÍST ISO 9001:2000. Sá staðall er lagður til grundvallar við árlega rýni stjórnenda en auk þess stuðst við úttekt á grundvelli ?Microscope-benchmarking? fyrir þjónustufyrirtæki.
  • Að starfsemin taki ávalt mið af almennum lögum og reglum, alþjóðlegri þróun atvinnulífsins og hagsmunum þess.
  • Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins ber ábyrgð á að allir starfsmenn félagsins þekki og skilji gæðastefnuna og hafi hana að leiðarljósi í starfi sínu.