Umsagnir til ráðuneyta

Á hverju ári berast Samtökum iðnaðarins fjöldi mála frá ráðuneytum til umsagnar. Þær umsagnir Samtakanna eru birtar hér á síðunni. Í þeim má sjá umsagnarferlið í heild sinni, hvenær málið barst SI, ábyrgðarmann þess og afgreiðsludag. Umsagnir um þingmál má finna hér.

Umsagnir til ráðuneyta

Til umsagnar Umsagnaraðili Dagsetning umsagnar
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskaði eftir umsögn um drög að breytingum á byggingarreglugerð  SI, SA Umsögn dags. 12.03.2016
Frumvörp til breytinga á stjórnarskrá. Tillögur stjórnarskrárnefndar, nokkur álitaefni. SI, SA, SFS, SAF Umsögn dags. 09.03.2016

Innanríkisráðuneytið og þingmannanefnd um útlendingamál óskuðu eftir umsögn um frumvarp til nýrra útlendingalaga

Katrín Dóra Björg Ásta Umsögn dags. 07.09.2015
Menntamálaráðuneytið óskaði eftir umsögn vegna vinnu verkefnahópa vegna Hvítbókar Katrín Dóra Umsögn dags. 18.02.2015
 Innanríkisráðuneytið óskaði eftir umsögn um drög að frumvarpi til laga um farmflutninga á landi SI, SA Umsögn dags. 17.9.2014
 Umhverfis og auðlindaráðuneytið óskaði eftir umsögn um drög að frumvarpi um náttúruvernd SI, SA, LÍÚ Umsögn dags. 25.9.2012
Sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið óskaði eftir álitsumleitan SI við reglugerð um gjaldskrá fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar SI, SA, SVÞ, LÍÚ, LF, SF, FÍF, LS Umsögn dags.26.6.2012 
Samkeppniseftirlitið óskaði eftir umsögn SI um íhlutun í samkeppnishindranir þegar ekki er um brot á samkeppnislögum að ræða SI, SA Umsögn dags. 22.03.2012
 Umhverfisráðuneytið óskaði eftir umsögn SI um drög að úrgangsfrumvarpi SI, SA Umsögn dags. 19.3.2012
 Iðnaðarráðuneytið óskaði eftir ath. SI við drög að nýrri reglugerð um ákvörðun tekjumarka í raforkudreifingu

 Bjarni

 Bryndís

Umsögn dags. 11.11.2011
Umhverfisráðuneytið óskar eftir umsögn SI um drög að skipulagsreglugerð

Árni

Friðrik

 
Umhverfisráðuneytið óskaði eftir umsögn SI um drög að byggingarreglugerð SI, SART, MH Umsögn dags. 24.8.2011
 Iðnaðarráðuneytið óskaði eftir umsögn SI um orkustefnu fyrir Ísland. SI, SA Umsögn dags. 25.2.2011
Sjávar og landbúnaðarráðuneytið óskaði eftir umsögn SI um breytingu á reglugerð nr. 484/1998 um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða Ragnheiður Umsögn dags. 12.10.2010
Sjávar og landbúnaðarráðuneytið óskaði eftir umsögn SI um drög að reglugerð um merkingu og rekjanleika erfðabreyttra matvæla og erfðabreytts fóður SI, SA, SVÞ Umsögn dags. 8.10.2010
Fjármálaráðuneytið óskar eftir umsögn SI um drög að frumvarpi til breytinga á lögum um opinber innkaup nr. 84/2007. Stefnt er að því að frumvarpið verði lagt fram á Alþingi haustið 2010. Sigurður Umsögn dags. 3.9.2010
4.11.2008. - Iðnaðarráðuneyti óskaði eftir umsögn um drög að reglugerð um leit og nýtingu auðlinda hafsbotnsins. Bryndís Umsögn dags. 18.11.2008.
31.10.2008. - Iðnaðarráðuneyti óskar eftir umsögn um drög að frumvarpi um visthæfa þróun vöru sem notar orku. Frumvarpið byggir á tilskipun Evrópusambandsins um visthæfa vöruþróun.

SI, SA

Umsögn dags. 18.11.2008.