Víkurraf ehf.

D-vottun gildir til 23.11. 2018

  • Vikurraf

Sérstaða Víkurraf er byggð á­ hönnun og vinnu við iðnstýringar fyrir fyrirtæki og einstaklinga ásamt­ raflögnum og viðhaldi. Ví­kurraf er í nánu samstarfi við ýmis fyrirtæki á sviði rafbúnaðar og þjónustu. Markmið er að þjónusta viðskiptavini eftir bestu getu hvort heldur sem er við ráðgjöf, hönnun, teikningar, nýlagnir eða viðhald á raflögnum og rafkerfum til sjós og lands. 

Starfsmenn fyrirtækisins eru 18 talsins, og eru flestir í­ 100% starfshlutfalli.
Vikurraf efh