Umsagnir

Á hverju ári berast Samtökum iðnaðarins fjöldi mála til umsagnar. Þær umsagnir Samtakanna eru birtar hér á síðunni. Í þeim má sjá umsagnarferlið í heild sinni, hvenær málið barst SI, ábyrgðarmann þess og afgreiðsludag. 

Umsagnir 

UmsagnirUmsagnaraðiliDagsetning
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, 447. mál SI  Umsögn dags. 13. feb. 2020
Umsögn SI um drög að frumvarpi til breytinga á lögum um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi SI  Umsögn dags. 4. feb. 2020
Umsögn SI og SA um drög að frumvarpi til laga um hálendisþjóðgarð, 317/2019 SI, SA  Umsögn dags. 20. jan. 2020
Umsögn SI og SA um tillögur að þingsálkyjtunum um samgönguáætlun fyrir árin 2020-2034 og samgönguáætlun 2020-2024, þingskjöl 598 og 599 SI, SA  Umsögn dags. 13. jan. 2020
Umsögn SI og SLH um drög að frumvarpi til laga um lækningatækiSI, SLH Umsögn dags. 10. jan. 2020
Umsögn SA, SI, SAF og SVÞ um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarir nr. 7/1998, mál nr. 436 SA, SI, SAF, SVÞ  Umsögn dags. 10. jan. 2020
Umsögn SA og SI um drög að frumvarpi til nýrra laga um fjarskipti, mál nr. 304/2019 SA, SI  Umsögn dags. 10. jan. 2020  
Umsögn SART um lagafrumvarp um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun SART  Umsögn dags. 5. des. 2019
Umsögn SI um Stafrænt Ísland - Tæknistefna island.is SI  Umsögn dags. 4. des. 2019
Umsögn SA og SI um breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila ofl., mál 269SA, SI  Umsögn dags. 15. nóv. 2019
Umsögn SI um frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir, mál nr. 283/2019SI  Umsögn dags. 2. des. 2019
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til einföldunar regluverks, 332. mál SI Umsögn dags. 25. nóv. 2019  
Umsögn um drög að frumvarpi til nýrra heildarlaga um innheimtu opinberra skatta og gjalda, 314. málSA, SI, SVÞ, SAF, SFF  Umsögn dags. 25. nóv. 2019
Umsögn um breytingu á ýmsum lögum á sviði matvæla (einföldun regluverks, Matvælasjóður og EES-reglur), 318. mál SI  Umsögn dags. 19. nóv. 2019
 Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta (ívilnanir vegna vistvænna ökutækja o.fl.) – Mál nr. 272/2019 SI Umsögn dags. 12. nóv. 2019
Umsögn um drög að fimmtán ára samgönguáætlun 2020-2034 og fimm ára aðgerðaráætlun 2020-2024, S-257/2019 SA, SI  Umsögn dags. 31. okt. 2019
Umsögn um drög að frumvarpi um breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir (viðaukar), mál nr. 243/2019SA SI SVÞ  Umsögn dags. 25. okt. 2019
Umsögn um frumvarp til breytinga á ýmsum lögum til einföldunar regluverks mál nr. 255/2019SI  Umsögn dags. 23. okt. 2019
Umsögn um XVIII. kafla frumvarps til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020 og um 1. gr. laga um umhverfis- og auðlindaskatt nr. 129/2009 ásamt mótsvarandi ákvæðum í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2020, 2. og 1. málSI, SVÞ, SFS, SAF, SA  Umsögn dags. 9. okt. 2019
Umsögn um lið í fjárlagafrumvarpi 2020- 04-521 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á ÍslandiSI, SÍK  Umsögn dags. 4. okt. 2019
 Umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020, 1. málSI  Umsögn dags. 4. okt. 2019
Umsögn um áform að breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir (viðaukar), S - 179/2019SA, SI  Umsögn dags. 23. ágúst 2019
Umsögn um drög að stefnu um meðhöndlun úrgangsSI, SFS, SAF, SVÞ, SA, Samorka  Umsögn dags. 23. ágúst 2019
Umsögn SI og SÍK um áform um frumvarp til breytinga á lögum nr. 43/1999 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á ÍslandiSI, SÍK  Umsögn dags. 14. ágúst 2019
Umsögn SI um frumvarp til laga um húsnæðis- og mannvirkjastofnunSI Umsögn dags. 13. ágúst 2019
Umsögn SI um tillögu um breytingu á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu fyrir 2018-2022, 953. mál SI  Umsögn dags. 7. júní 2019
Umsögn SA, SI, SVÞ og Samorku um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mat á umhverfisáhrifum, 775. mál SA, SI, SVÞ, Samorka Umsögn dags. 30. apríl 2019
Umsögn SA, SI og SVÞ um frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál, 758. málSA, SI, SVÞ  Umsögn dags. 23. apríl 2019
Umsögn SA, SI og SVÞ um frumvarp til laga um breytingu á efnalögum, 759. málSA, SI, SVÞ  Umsögn dags. 23. apríl 2019
Umsögn SI um þingmál vegna þriðja orkupakka ESB SI  Umsögn dags. 6. maí 2019
Umsögn SA, SI og SAF um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, 795. málSA, SI, SAF  Umsögn dags. 2. maí 2019
Umsögn SI um þingsályktun um fjármálaáætlun 2020-2024 750. mál SI  Umsögn dags. 8. apríl 2019
Umsögn SI um orkustefnu 1. áfangaSI  Umsögn dags. 18. febrúar 2019
Umsögn SA, SI, SVÞ um drög að frv um breytingu á efnalögum SA, SI, SVÞ Umsögn dags. 22. febrúar 2019
Umsögn SI um drög að frv um breytingu á loftslagslögum   SI Umsögn dags. 14. febrúar 2019
Umsögn SA, SI og SVÞ um frumvarp til breytinga á lögum um opinber innkaup, mál nr. 442 SA, SI, SVÞ Umsögn dags. 21. febrúar 2019
Umsögn SI um áform um lagasetningu um vandaða starfshætti í vísindum SI  Umsögn dags. 5. febrúar 2019
Umsögn SA, SI, SAF, SFF um frumvarp til laga um úrskurðarnefndir á sviði neytendamála SA, SI, SAF, SFF Umsögn dags. 4. febrúar 2019
Umsögn SA, SFF og SI um frumvarp til laga um skráningu einstaklinga SA, SFF, SI Umsögn dags. 31. janúar 2019
Umsögn SA og SI um fjarskiptaáætlun og fjarskiptastefnu SA, SI Umsögn dags. 14. janúar 2019
Umsögn SA og SI um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða 416. mál SA, SI Umsögn dags. 14. janúar 2019
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, 155. mál. SI Umsögn dags. 1.nóvember 2018
Umsögn SI, SVÞ, SAF, SFS, SA um samgönguáætlun 2019-2033 og fimm ára samgönguáætlun 2019-2023 SI, SVÞ, SAF, SFS, SA Umsögn dags. 26. október 2018
 Umsögn SÍK um drög að reglugerð vegna sýningarstyrkja  SÍK Umsögn dags. 5. október 2018
Umsögn SA og SI um fyrirhugaða heildarendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum  SA, SI Umsögn dags. 2. október 2018
Umsögn SI um áform um lagasetningu um Þjóðarsjóð  SI Umsögn dags. 25. september 2018
Umsögn SI um frumvarp til fjárlaga 2019  SI Umsögn dags. 8. október 2018
Umsögn SA og SI um drög að aðgerðaráætlun um Árósasamninginn.  SA, SI Umsögn dags. 27. ágúst 2018
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða.  SA, SI Umsögn dags. 20. júlí 2018
Umsögn hagsmunasamtaka atvinnulífsins um nýja persónuverndarlöggjöf.  SA, SI, SAF, SVÞ, SFS, SFF, Viðskiptaráð, Samorka Umsögn dags. 5. júní 2018
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2019-2023, 494. mál.  SI Umsögn dags. 3. maí 2018
 Umsögn til efnahags- og viðskiptanefndar 432. mál.  SA, SI Umsögn dags. 25. apríl 2018
 Umsögn SA SI SFF og VÍ um frumvarp um rafræna auðkenningu og traustþjónustu (eIDAS.)  SA, SI, SFF, VÍ Umsögn dags. 17. apríl 2018
 Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um fjarskipti nr. 81/2003, 390. mál.  SI Umsögn dags. 9. apríl 2018
 Umsögn atvinnulífsins við frumarpi til laga um persónuvernd.  SI Umsögn dags. 23. mars 2018
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um mat á umhverfisáhrifum og lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis), 248. mál.  SI Umsögn dags. 23. mars 2018
 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um byggðaáætlun 2018-2024.  SI Umsögn dags. 22. mars 2018
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki nr. 160/2010, 185. mál.  SI Umsögn dags. 16. mars 2018
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku, 179. mál.  SI Umsögn dags. 13. mars 2018
Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (innleiðing tilskipuunar 2014/52/ESB), mál S-19/2018.  SI Umsögn dags. 9. mars 2018
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum og lögum um stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar), 115. mál.  SI Umsögn dags. 28. feb. 2018
 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árin 2018-2022, 2. mál.  SI Umsögn dags. 12. feb. 2018
 Umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018.  SI Umsögn dags.19. des. 2017
Umsögn um drög að 7. breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012.

 SI

Umsögn dags. 17. ágúst 2017
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum um stjórn fiskveiða og lögum um veiðigjald (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni), 272. mál.  SI Umsögn dags. 24 apríl 2017  
Umsögn að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnar, 371. mál. SI Umsögn dags. 24 apríl 2017
Umsögn um þingsályktunartillögu um fjármálaáætlun fyrir árin 2018-2022, mál nr. 402.  SI Umsögn dags. 26 apríl 2017  
Umsögn um þingsályktunartillögu um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, mál nr. 207.   SI,SA Umsögn dags. 5 apríl 2017  

Umsögn um drög að reglugerð um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu.

 SI Umsögn dags. 10 mars 2017
Umsögn um drög að frumvarpi til breytinga á lögum um fjarskipti nr. 81/2003.  SI Umsögn dags. 15 febrúar 2017
Umsögn um drög að 6. breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012.  SI Umsögn dags. 22 mars 2017
 

Umsögn um drög að reglugerð um starfrækslu fjarstýrðra loftfara.

SI, SÍK  Umsögn dags. 6. mars 2017
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskaði eftir umsögn um drög að breytingum á byggingarreglugerð.  SI, SA Umsögn dags. 12.03.2016
Frumvörp til breytinga á stjórnarskrá. Tillögur stjórnarskrárnefndar, nokkur álitaefni. SI, SA, SFS, SAF Umsögn dags. 09.03.2016

Innanríkisráðuneytið og þingmannanefnd um útlendingamál óskuðu eftir umsögn um frumvarp til nýrra útlendingalaga.

Katrín Dóra Björg Ásta Umsögn dags. 07.09.2015
Menntamálaráðuneytið óskaði eftir umsögn vegna vinnu verkefnahópa vegna Hvítbókar. Katrín Dóra Umsögn dags. 18.02.2015
Innanríkisráðuneytið óskaði eftir umsögn um drög að frumvarpi til laga um farmflutninga á landi. SI, SA Umsögn dags. 17.9.2014
Umhverfis og auðlindaráðuneytið óskaði eftir umsögn um drög að frumvarpi um náttúruvernd. SI, SA, LÍÚ Umsögn dags. 25.9.2012
Sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið óskaði eftir álitsumleitan SI við reglugerð um gjaldskrá fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar. SI, SA, SVÞ, LÍÚ, LF, SF, FÍF, LS Umsögn dags.26.6.2012 
Samkeppniseftirlitið óskaði eftir umsögn SI um íhlutun í samkeppnishindranir þegar ekki er um brot á samkeppnislögum að ræða. SI, SA Umsögn dags. 22.03.2012
 Umhverfisráðuneytið óskaði eftir umsögn SI um drög að úrgangsfrumvarpi. SI, SA Umsögn dags. 19.3.2012
 Iðnaðarráðuneytið óskaði eftir ath. SI við drög að nýrri reglugerð um ákvörðun tekjumarka í raforkudreifingu.

 Bjarni

 Bryndís

Umsögn dags. 11.11.2011
Umhverfisráðuneytið óskar eftir umsögn SI um drög að skipulagsreglugerð.

Árni

Friðrik

 
Umhverfisráðuneytið óskaði eftir umsögn SI um drög að byggingarreglugerð. SI, SART, MH Umsögn dags. 24.8.2011
 Iðnaðarráðuneytið óskaði eftir umsögn SI um orkustefnu fyrir Ísland. SI, SA Umsögn dags. 25.2.2011
Sjávar og landbúnaðarráðuneytið óskaði eftir umsögn SI um breytingu á reglugerð nr. 484/1998 um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða. Ragnheiður Umsögn dags. 12.10.2010
Sjávar og landbúnaðarráðuneytið óskaði eftir umsögn SI um drög að reglugerð um merkingu og rekjanleika erfðabreyttra matvæla og erfðabreytts fóður. SI, SA, SVÞ Umsögn dags. 8.10.2010
Fjármálaráðuneytið óskar eftir umsögn SI um drög að frumvarpi til breytinga á lögum um opinber innkaup nr. 84/2007. Stefnt er að því að frumvarpið verði lagt fram á Alþingi haustið 2010. Sigurður Umsögn dags. 3.9.2010
4.11.2008. - Iðnaðarráðuneyti óskaði eftir umsögn um drög að reglugerð um leit og nýtingu auðlinda hafsbotnsins. Bryndís Umsögn dags. 18.11.2008.
31.10.2008. - Iðnaðarráðuneyti óskar eftir umsögn um drög að frumvarpi um visthæfa þróun vöru sem notar orku. Frumvarpið byggir á tilskipun Evrópusambandsins um visthæfa vöruþróun.

SI, SA

Umsögn dags. 18.11.2008.