Umsagnir

Á hverju ári berast Samtökum iðnaðarins fjöldi mála til umsagnar. Þær umsagnir sem Samtök iðnaðarins og aðildarfélög eiga aðild að eru birtar hér á síðunni. 

Umsagnir 

Umsagnir Umsagnaraðili Dagsetning
Umsögn SI um drög að breytingu á byggingarreglugerð um innleiðingu ákvæða um lífsferilsgreiningu mannvirkja, mál. nr. S-33/2024  SI  Umsögn dags. 28. febrúar 2024
Umsögn SI um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt  SI  Umsögn dags. 28. febrúar 2024
Ábendingar SI um gullhúðun EES-reglna  SI  Umsögn dags. 26. febrúar 2024
Umsögn SI um heildarendurskoðun á reglugerð um þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði sjúkratryggðra við tannlækningar  SI  Umsögn dags. 26. febrúar 2024
Umsögn SI og TÍ um frumvarp til laga um breytingar á lögum um sjúkratryggingar  SI  Umsögn dags. 23. febrúar 2024
Umsögn SI og SUT um frumvarp um breytingu á lögum um endurnot opinberra upplýsinga (mjög verðmæt gagnasett, EES-reglur o.fl.), 35. mál  SI, SUT  Umsögn dags. 13. febrúar 2024
Umsögn SI um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 (erlendar fjárfestingar í nýsköpun), mál nr. S-26/2024  SI  Umsögn dags. 13. febrúar 2024
Umsögn SI um frumvarp til laga um Nýsköpunarsjóðinn Kríu, mál nr. S-17/2024 SI  Umsögn dags. 12. febrúar 2024
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga um Umhverfis- og orkustofnun  SA, SI  Umsögn dags. 12. febrúar 2024
Umsögn SI um áform um breytingar á lögum um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi (meðalhófsprófun við lögverndun nýrra starfa) SI  Umsögn dags. 12. febrúar 2024
Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um vindorku  SI  Umsögn dags. 23. janúar 2024
Umsögn SI um hagsmunagæslu Íslands gagnvart ESB – uppfærður forgangslisti til ársins 2024  SI  Umsögn dags. 11. janúar 2024
Umsögn SI um drög að reglugerð um merki fasteigna, mál nr. S-258/2023.
SI  Umsögn dags. 27. desember 2023
Umsögn SI og SA um tillögu að þingsályktun um húsnæðisstefnu fyrir árin 2024-2038 ásamt fimm ára aðgerðaráætlun fyrir árin 2024-2028, 509. mál.  SI, SA  Umsögn dags. 11. desember 2023
Umsögn SI og Samtaka menntatæknifyrirtækja vegna grænbókar í málefnum innflytjenda, mál nr. 232/2023.
SI, IEI Umsögn dags. 8. desember 2023
Umsögn SI um frumvarp til laga um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir  SI  Umsögn dags. 7. desember 2023
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, forgangsorka  SI  Umsögn dags. 6. desember 2023
Umsögn SI og SA um frumvarp til laga um Náttúrufræðistofnun, 479. mál  SI, SA Umsögn dags. 30. nóvember 2023
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019 (EES-reglur), 400. mál.  SI  Umsögn dags. 24. nóvember 2023
Umsögn SI um breytingu á reglugerð nr. 585/2011 viðurkenning á menntun og starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi.  SI Umsögn dags. 22. nóvember 2023
Viðbótarumsögn SI og Samtaka menntatæknifyrirtækja vegna frumvarps til laga um Miðstöð menntunar- og skólaþjónustu, 238. mál SI, IEI  Umsögn dags. 21. nóvember 2023
Umsögn SI og FÍSF um drög að reglugerð um takmarkanir á meðferðum til útlitsbreytinga án læknisfræðilegs tilgangs  SI, FÍSF Umsögn dags. 21. nóvember 2023
Umsögn SI og TÍ um drög að reglugerð um takmarkanir á meðferðum til útlitsbreytinga án læknisfræðilegs tilgangs SI, TÍ  Umsögn dags. 21. nóvember 2023
Umsögn SI vegna áforma um lagasetningu vegna sameiningar Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og Kríu, sprota- og nýsköpunarsjóðs, mál nr. 220/2023  SI  Umsögn dags. 20. nóvember 2023
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum (raforkuöryggi o.fl.)  SI  Umsögn dags. 15. nóvember 2023
Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir  SI  Umsögn dags. 14. nóvember
Umsögn SI um breytingu á reglugerð um loftgæði, nr. 787/1999  SI  Umsögn dags. 13. nóvember 2023
Umsögn SI um breytingu á lögum um háskóla, nr. 63/2006  SI Umsögn dags.  8. nóvember 2023
Umsögn SI og IEI um frumvarp til laga um Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, 238. mál  SI, IEI  Umsögn dags. 30. október 2023
Umsögn SI og SA um frumvarp til laga um breytingu á lögum um lögheimili og aðsetur, lögum um mannvirki og lögum um brunavarnir, mál nr. 201/2023  SI, SA  Umsögn dags. 30. október 2023
Umsögn SI um reglur um fjárframlög til háskóla, mál nr.192/2023  SI  Umsögn dags. 30. október 2023
Umsögn SI um drög að breytingu á reglugerð nr. 580/2012 um framleiðslu og markaðssetningu aðila undir smáræðismörkum á matvælum og afhendingu frumframleiðenda á litlu magni matvæla beint til neytenda SI  Umsögn dags. 26. október 2023
Umsögn SI og SA um tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 2024-2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024 – 2028, 315. mál.  SI Umsögn dags. 26. október 2023
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi aðgerðir til eflingar þekkingarsamfélagi á Íslandi til ársins 2025, 234. mál SI  Umsögn dags. 24. október 2023
Umsögn SI áform áform um lagasetningu um þjónustugjöld Orkustofnunar.  SI  Umsögn dags. 18. október 2023
Umsögn SI um áform um breytingu á raforkulögum í tengslum við viðskiptavettvang raforku  SI  Umsögn dags. 17. október 2023
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010 (hagkvæmar íbúðir), 183. mál  SI, SA  Umsögn dags. 16. október 2023
Umsögn SI og SLH um frumvarp til laga, lyfjalög og lækningatæki (upplýsingar um birgðastöðu), 224. mál SI, SLH  Umsögn dags. 12. október 2023
Umsögn SI, SA, SAF, SFS, SVÞ og VÍ um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012 (EES-innleiðing, viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir) SI, SA, SAF, SFS, SVÞ, VÍ  Umsögn dags. 9. október 2023
Umsögn SI um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2024, 1. mál  SI  Umsögn dags. 6. október 2023
Umsögn SI um breytingar á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun  SI  Umsögn dags. 3. október 2023
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur  SA, SI  Umsögn dags. 28. september 2023
Umsögn SA og SI um frumvörp til laga um Loftslagsstofnun og Náttúruverndar- og minjastofnun  SA, SI  Umsögn dags. 28. september 2023
Umsögn SI um áform um frumvarp til breytinga á lögum um háskóla, nr. 63/2006, mál nr. 153/2023  SI Umsögn dags. 15. september 2023
 Umsögn SI og SA um hvítbók um húsnæðismál, mál nr. 139/2023 SI, SA  Umsögn dags. 11. september 2023
Umsögn SI um áform um breytingu á lögum um framhaldsskóla (vinnustaðanám, innritun o.fl.), mál nr. 157/2023  SI  Umsögn dags. 11. september 2023
 Umsögn SI og SUT um áform um frumvarp til laga um högun í upplýsingatækni í rekstri ríkisins, mál nr. 148/2023 SI  Umsögn dags. 30. ágúst 2023
 Umsögn SI og SA um grænbók um skipulagsmál, mál nr. 145/2023 SI, SA  Umsögn dags. 29. ágúst 2023
Umsögn SI og SA um áform um lagasetningu til breytinga á skipulagslögum (tímabundnar uppbyggingarheimildir), mál nr. 129/2023  SI, SA  Umsögn dags. 22. ágúst 2023
Umsögn SI um tillögu um formgerð samstarfs stjórnvalda og atvinnulífs á sviði netöryggis, mál nr. 123/2023  SI  Umsögn dags. 18. ágúst
Umsögn SI um drög að samgönguáætlun fyrir árin 2024-2038, mál nr. 112/2023
SI  Umsögn dags. 18. júlí 2023
Umsögn SI og IEI um drög að aðgerðaáætlun í málefnum íslenskrar tungu 2023–2026, mál nr. 107/2023  SI, IEI  Umsögn dags. 10. júlí 2023
Umsögn SÍK um drög að aðgerðaáætlun í málefnum íslenskrar tungu 2023–2026, mál nr. 107/2023  SÍK  Umsögn dags. 10. júlí 2023
Umsögn SAF, SI og SA um drög að reglugerð um meðferð og nýtingu þjóðlendna, mál nr. 106/2023  SAF, SI, SA  Umsögn dags. 19. júní 2023
Umsögn SA og SI um áform um sameiningu stofnana umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins  SA, SI   Umsögn dags. 13. júní 2023
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010 (hagkvæmar íbúðir), 1052. mál  SA, SI  Umsögn dags. 23. maí 2023
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum (raforkuöryggi o.fl.)  SI  Umsögn dags. 17. maí 2023
Umsögn SI um frumvarp að breytingu á lögum um Orkustofnun og raforkulögum SI  Umsögn dags. 17. maí 2023
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um stofnun ríkisfélags um rafeldsneytisframleiðslu á Íslandi  SI  Umsögn dags. 17. maí 2023
Umsögn SI um drög að reglugerð um lista yfir störf sem falla undir 3. mgr. 8. gr. laga um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002  SI  Umsögn dags. 16. maí 2023
Umsögn SI um þingsályktunartillögu um aðgerðir til eflingar
þekkingarsamfélags á Íslandi til ársins 2025, 982. mál 
SI  Umsögn dags. 12. maí 2023
Umsögn SI um frumvarp til breytinga á lögum um handiðnað (útgáfa sveinsbréfa), 948. mál   SI Umsögn dags. 11. maí 2023
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga, útlendingalög (dvalarleyfi), 944. mál SA, SI  Umsögn dags. 11. maí 2023
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um aðgerðaráætlun í málefnum hönnunar og arkitektúrs fyrir árin 2023-2026, 978. mál  SI Umsögn dags. 11. maí 2023
Umsögn SÍK um frumvarp til laga um fjölmiðla, nr. 38/2011 (EES-reglur, hljóð og myndmiðlun o.fl.), 979. mál SÍK  Umsögn dags. 11. maí 2023
Umsögn SI og IEI um frumvarp til laga um mennta- og skólaþjónustustofu, 956. mál SI, IEI  Umsögn dags. 20. maí 2023
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og lögum um tekjuskatt (eftirlitsheimildir, endurgreiðsla og séreignarsparnaður), 952. mál  SI  Umsögn dags. 5. maí 2023
Umsögn SI og SLH um frumvarp til laga – lyfjalög og lækningatæki (upplýsingar um birgðastöðu), 938. mál, 153. löggjafarþing 2022 - 2023 SI, SLH  Umsögn dags. 5. maí 2023
Umsögn um drög að innkaupareglum Reykjavíkurborgar   SI Umsögn dags. 24. apríl 2023
Umsögn SI um hvítbók um samgöngumál og umhverfismatsskýrslu
SI  Umsögn dags. 21. apríl 2023
Umsögn SI um um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2024-2028, mál nr. 894/2023  SI  Umsögn dags. 21. apríl 2023
Umsögn SÍK og SI um frumvarp til laga um breytingu á kvikmyndalögum, nr. 137/2001 (framleiðslustyrkur til lokafjármögnunar)153. löggjafarþing 2022-2023, 899. mál  SÍK, SI Umsögn dags. 13. apríl 2023
Umsögn SI um áform um gerð Vegvísis að vistvænum samgöngum til ársins 2030, mál nr. 74/2023 SI  Umsögn dags. 11. apríl 2023
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um samræmda vefgátt leyfisveitinga og einföldun á ferli við undirbúning framkvæmda, 209. mál  SI  Umsögn dags. 5. apríl 2023
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um endurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanir SI  Umsögn dags. 31. mars 2023
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um skráningu menningarminja, 218. mál SI  Umsögn dags. 28. mars 2023
Umsögn SI um drög að frumvarpi til breytinga á lögum um handiðnað (útgáfa sveinsbréfa), mál nr. 53/2023   SI Umsögn dags. 20. mars 2023
Umsögn SI um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuréttindi útlendinga og lögum um útlendinga, mál nr. 59/2023  SI  Umsögn dags. 15. mars 2023
Umsögn SI um frumvarp til laga um stefnur og aðgerðaráætlanir á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðamála, 735. mál SI  Umsögn dags. 15. mars 2023
Umsögn SI um drög að fumvarpi til laga um breytingar á raforkulögum (raforkuöryggi), mál nr. 48/2023  SI  Umsögn dags. 14. mars 2023
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum (eftirlitsheimildir Skattsins og ráðstöfun séreignasparnaðar), mál nr. 55/2023 SI Umsögn dags. 14. mars 2023
Umsögn SI um drög að frumvarpi að breytingu á raforkulögum, mál 46/2023  SI  Umsögn dags. 13. mars 2023
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi aðgerðir til eflingar þekkingarsamfélags á Íslandi til ársins 2025  SI  Umsögn dags. 8. mars 2023
Umsögn SI um grænbók um húsnæðis- og mannvirkjamál, mál nr. 33/2023  SI  Umsögn dags. 2. mars 2023
Umsögn SLH og SI um drög að frumvarpi til laga - Upplýsingar um birgðastöðu lyfja og lækningatækja, nr. 28/2023 SLH, SI  Umsögn dags. 1. mars 2023
Umsögn SI um drög að breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir  SI  Umsögn dags. 28. febrúar
Umsögn SI um frumvarp að breytingu á raforkulögum  SI  Umsögn dags. 28. febrúar
Umsögn SI um áform um breytingar á raforkulögum og lögum um Orkustofnun (raforkuöryggi), mál nr. 34/2023  SI  Umsögn dags. 24. febrúar 2023
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuréttindi útlendinga (sérhæfð þekking), nr. 97/2002, 645. mál SI  Umsögn dags. 27. febrúar 2023
Umsögn SI um drög að þingsályktunartillögu um matvælastefnu SI  Umsögn dags. 24. febrúar 2023
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019 (EES-reglur, ökutæki o.fl.), 589. mál SI  Umsögn dags. 23. febrúar
Umsögn SI um drög að frumvarpi að breytingu á raforkulögum.  SI Umsögn dags. 6. febrúar 2023
Umsögn SSI og SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 11/2006 (orkuskipti)  SSI, SI  Umsögn dags. 22. desember 2022
Umsögn SA. SI, SAF, SFS, SVÞ, SFF, VÍ og Samorku um frumvarp til laga um breytingu á lögumum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, og lögum um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, nr. 75/2019 (málsmeðferð o.fl.), 476. mál  SA, SI, VÍ, SFS, SAF, SVÞ, Samorka, SFF  Umsögn dags. 8. desember 2022
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (kaupréttir, mútubrot o.fl.), 432. mál, 153. löggjafarþing 2022-2023  SI  Umsögn dags. 6. desember 2022
 Umsögn um áform um breytingar á lögum um Orkuveitu Reykjavíkur SI  Umsögn dags. 6. desember 2022  
Umsögn SA og SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010 (Carlsberg-ákvæði)  SA, SI Umsögn dags. 15. nóvember 2022
Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002, (sérhæfð þekking), 205/2022  SI  Umsögn dags. 10. nóvember 2022
Umsögn SSI og SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 11/2006 (orkuskipti)  SSI, SI  Umsögn dags. 4. nóvember 2022
Umsögn SI, Samorku, SAF, SFS og SA um frumvarp til laga um rýni á fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu  SI, Samorka, SAF, SFS, SA  Umsögn dags. 1. nóvember 2022
Umsögn SI um áform um frumvörp til nýrra heildarlaga um skólaþjónustu og nýja þjónustustofnun.   SI Umsögn dags. 31. október
Umsögn SI um frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð, 188. mál  SI  Umsögn dags. 25. október 2022
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (kaupréttir, mútubrot o.fl.), mál nr. 167/2022  SI Umsögn dags. 25. október 2022
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991
(aðgerðir gegn kennitöluflakki), 277. mál
 SI Umsögn dags. 25. október 2022
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögumum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, og lögum um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, nr. 75/2019  SA, SI, Samorka, SFF, SVÞ, SAF, SFS, VÍ  Umsögn dags. 24. október 2022
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2023, 2. mál  SI  Umsögn dags. 17. október 2022
Umsögn SI og Félags vinnuvélaeigenda um drög að umferðaröryggisáætlun 2023-2037 SI, Félag vinnuvélaeigenda  Umsögn dags. 17. október 2022
Umsögn Mannvirkis og Félgags vinnuvélaeigenda um frumvarp til fjárlaga árið 2023, 1. mál Mannvirki, Félag vinnuvélaeigenda  Umsögn dags. 10. október 2022
 Umsögn SI um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2023, 1. mál  SI Umsögn dags. 10. október 2022
Umsögn SI um frumvarp um breytingu á skipulagslögum, nr. 123/2010 (uppbygging innviða), 144. mál   SI Umsögn dags. 6. október
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 77/2019, mál nr. 172/2022  SI  Umsögn dags. 6. október
Umsögn SSI og SI um drög að reglugerð um hönnun, smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum  SSI, SI  Umsögn dags. 30. september
Umsögn SI um drög að frumvarpi að breytingu á raforkulögum  SI  Umsögn dags. 27. september
Umsögn SI um áform um breytingar á lögum um Orkuveitu Reykjavíkur SI  Umsögn dags. 27. september
Umsögn Hugverkaráðs SI um mál 167/2022 – Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (kaupréttir, mútubrot o.fl.) SI  Umsögn dags. 23. september
Umsögn SI um áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (kaupréttir, mútubrot o.fl.), mál nr. 167/2022  SI  Umsögn dags. 23. september
Umsögn SI um drrög að reglugerð um upplýsingakröfur vegna samninga um fjarskiptaþjónustu,mál nr. 157/2022   SI Umsögn dags. 16. september
Umsögn SÍK um drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um Kvikmyndasjóð  SÍK  Umsögn dags. 9. september
Umsögn SÍK um frumvarp til laga um breytingu á kvikmyndalögum, nr. 137/2001 (framleiðslustyrkur til lokafjármögnunar) SÍK  Umsögn dags. 9. september
Umsögn SI og SA um frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð  SI, SA  Umsögn dags. 6. september 2022
Umsögn SI um vegvísi að vistvænni mannvirkjagerð 2030, mál nr. 112/2022 SI  Umsögn dags. 31. ágúst 2022
Umsögn Meistarafélags húsasmiða um breytingu á reglugerð um löggiltar iðngreinar nr. 940/1999, með áorðnum breytingum, mál nr. 107/2022  Meistarafélag húsasmiða  Umsögn dags. 29. ágúst 2022
Umsögn Ljósmyndarafélags Íslands um drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um löggiltar iðngreinar, mál nr. 107/2022  Ljósmyndarafélag Íslands  Umsögn dags. 29. ágúst 2022
Umsögn Klæðskera- og kjólameistarafélagsins um drög að breytingu á reglugerð um löggiltar iðngreinar nr. 940/1999 Klæðskera- og kjólameistarafélagið  Umsögn dags. 29. ágúst 2022
Umsögn Málms um breytingu á reglugerð um löggiltar iðngreinar nr. 940/1999, með áorðnum breytingum, mál nr. 107/2022   Málmur Umsögn dags. 29. ágúst 2022
Umsögn SI um drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um löggiltar iðngreinar, mál nr. 107/2022  SI Umsögn dags. 29. ágúst 2022
Umsögn SI og SAMARK um drög að stefnu í málefnum hönnunar og arkitektúrs, mál nr. 132/2022  SI, SAMARK  Umsögn dags. 23. ágúst 2022
Umsögn SI um öryggisflokkun gagna íslenska ríkisins, mál nr. 103/2022  SI  Umsögn dags. 19. ágúst 2022
Umsögn SI um áform um frumvarp til laga um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu og rekstur samgönguinnviða, mál nr. 130/2022  SI Umsögn dags. 11. ágúst 2022
Umsögn SI um áform um frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðamála, mál nr. 131/2022  SI  Umsögn dags. 11. ágúst 2022
Umsögn Samorku, SAF, SFS, SI, SA um áform um lagasetningu um rýni á erlendum fjárfestingum vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu Samorka, SAF, SFS, SI, SA  Umsögn dags. 10. júlí 2022
Umsögn SI um frumvarp til laga um áfengislög (sala á framleiðslustað), 596. mál.  SI  Umsögn dags. 10. júní 2022
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036, 563. mál  SA, SI  Umsögn dags. 2. júní 2022
Umsögn SI um frumvarp til breytinga á skipulagslögum (uppbygging innviða), 573. mál  SI  Umsögn dags. 2. júní 2022
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna flutnings fasteignaskrár frá Þjóðskrá Íslands til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (fasteignaskrá), 684. mál   SI Umsögn dags. 2. júní 2022
Umsögn Hugverkaráðs SI um mál 569 - frumvarp til laga um um breytingu á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki Hugverkaráð SI  Umsögn dags. 31. maí 2022
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga, þingskjal 808 – 569 mál, um breytingu á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki SA, SI  Umsögn dags. 31. maí 2022
Umsögn SSP um frumvarp til laga, þingskjal 808 - 569 mál, um breytingu á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki SSP  Umsögn dags. 31. maí 2022
Umsögn IGI um frumvarp til laga, þingskjal 808 – 569 mál, um breytingu á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. IGI  Umsögn dags. 31. maí 2022
Umsögn SLH um frumvarp til framlengingar á bráðabirgðaákvæðum í lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, 569. mál SLH  Umsögn dags. 31. maí 2022
Umsögn SI um drög að breytingu á steypukafla byggingarreglugerðar, mál nr. 84/2022  SI  Umsögn dags. 18. maí 2022
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verndar- og
orkunýtingaráætlun, 583. mál
SI  Umsögn dags. 18. maí 2022
Umsögn SI og SÍK um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi  SI, SÍK  Umsögn dags. 12. maí 2022
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2023-2027, 513. mál  SI Umsögn dags. 9. maí 2022
Umsögn um drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 866/2011 um öryggisstjórnun vegamannvirkja, mál nr. 82/2022 SI  Umsögn dags. 6. maí 2022
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga um fjarskipti, 461. mál SA, SI  Umsögn dags. 25. apríl 2022
 Umsögn um drög að stefnu og aðgerðaráætlun um orkuskipti í flugi SI Umsögn dags. 22. apríl 2022
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998 (vefverslun með áfengi) SI  Umsögn dags. 24. mars 2022
Umsögn SA, VÍ, og SI um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna (óskipt sameign, landamerki o.fl.), 416. mál  SA, VÍ, SI  Umsögn dags. 24. mars 2022
Umsögn um drög að greinargerð um áherslur og verklag við stefnumótun á sviði matvæla, mál nr. 49/2022  SI  Umsögn dags. 21. mars 2022
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, 332. mál  SI  Umsögn dags. 11. mars 2022
Umsögn um drög að breytingu á gjaldskrá Matvælastofnunar, mál nr. 28/2022 SI  Umsögn dags. 4. mars 2022
Umsögn um drög að nýrri atvinnu- og nýsköpunarstefnu Reykjavíkurborgar SI  Umsögn dags. 4. mars 2022
Umsögn um drög að reglugerð um heimild til fyrningarálags á skilgreindar grænar eignir og aðrar eignir sem sambærilegar geta talist  SI Umsögn dags. 2. mars
Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 93/1995, um matvæli og lögum nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (lífræn framleiðsla), mál nr. 18/2022   SI Umsögn dags. 8. febrúar 2022
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um tímasetta aðgerðaráætlun um einföldun regluverks, 143. mál.  SI Umsögn dags. 3. febrúar
 Umsögn SA, SI, SAF og SVÞ hollustuháttareglugerð, mál nr. 2/2022 SA, SI, SAF, SVÞ  Umsögn dags. 21. janúar 2022
Umsögn SA, SI og VÍ um frumvarp til laga um um breytingu á lögum um fjarskipti, lögum um Fjarskiptastofu og lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri (áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta), 169. mál  SI, SA, VÍ  Umsögn dags. 18. janúar 2022
Umsögn SI og SA áform um frumvarp til sóttvarnarlaga, mál nr. 226/2021.  SI, SA Umsögn dags. 29. des. 2021
Umsögn SA, SI og VÍ um frumvarp til laga um breytingu á lögum fjarskipti, 169. mál  SA, SI, VÍ  Umsögn dags. 20. des. 2021
Umsögn SI um tilskipun ESB um aukna hlutdeild endurnýjanlegrar orku SI  Umsögn dags. 15. des. 2021
Umsögn SI um  drög að reglugerð um Kvikmyndasjóð SI  Umsögn dags. 13. des. 2021
Umsögn SI um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2022 SI  Umsögn dags. 10. des. 2021
 Umsögn SI um raforkugerðir í hreinorkulöggjöf ESB SI Umsögn dags. 30. nóv. 2021
Umsögn SI, SA og IGI um drög að stefnu um rafleiki/rafíþróttir, mál nr. 213/2021 SI, SA, IGI  Umsögn dags. 29. nóv. 2021
Umsögn SA og SI um stefnu Fjarskiptastofu  SA, SI  Umsögn dags. 13. okt. 2021
Umsögn SI um drög að reglugerð um niðurdælingu koldíoxíðs  SI  Umsögn dags. 13. sept. 2021
Umsögn SI um drög að reglugerð um (11.) breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012  SI Umsögn dags. 10. sept. 2021
Umsögn SI um drög að stefnu um notkun skýjalausna  SI  Umsögn dags. 9. sept. 2021
Umsögn SA, SAF, SFS, SI og SVÞ um hvítbók um aðlögun að loftslagsbreytingum – Drög að stefnu, mál nr. 129/2021 SA, SAF, SFS, SI, SVÞ Umsögn dags. 8. júlí 2021
Umsögn SI um drög að leiðbeiningu HMS um rafrænar undirskriftir.   SI Umsögn dags. 28. júní 2021
Umsögn SI og SMK um Ræktum Ísland! Umræðuskjal um landbúnaðarstefnu fyrir Ísland. SI, SMK  Umsögn dags. 26. maí 2021
Umsögn SI um almenna eigandastefnu ríkisins fyrir öll félög í eigu ríkisins, mál nr. 103/2021.   SI Umsögn dags. 14. maí 2021
Umsögn SI og SA um hvítbók um byggðamál. SI, SA  Umsögn dags. 31. maí 2021
Umsögn SA, SI, SVÞ um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994 (rafrænir húsfundir og fjölbreytt húsnæði). SA, SI, SVÞ  Umsögn dags. 11. maí 2021
Umsögn SI og SA um drög að reglugerð um birtingu upplýsinga úr gagnagrunni almennra fjarskiptaneta. SI, SA  Umsögn dags. 10. maí 2021
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni (iðnaðarhampur), 644. mál.  SI Umsögn dags. 29. apríl 2021
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 70/2012 um loftslagsmál, 711. mál. SI   Umsögn dags. 27. apríl 2021  
Umsögn SI um frumvarp til laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana, 712. mál. SI  Umsögn dags. 27. apríl 2021
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um endurskoðaða landsskipulagsstefnu 2015–2026, 705. mál. SI  Umsögn dags. 27. apríl 2021
Umsögn SI og SA um frumvarp til laga um um breytingu á lögum um verndar- og
orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011, og tillögu til þingsályktunar um
staðsetningu vindorkuvera í landslagi og náttúru Íslands.
SI, SA  Umsögn dags. 27. apríl 2021
Umsögn SI um drög reglugerðum um viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir. SI  Umsögn dags. 16. apríl 2021
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingar á lögum um einkaleyfi, nr. 17/1991 (undanþága frá viðbótarvernd), 616. mál.  SI Umsögn dags. 12. apríl 2021
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, lögum um stofnun Landsnets hf. o.fl., 628. mál. SI  Umsögn dags. 12. apríl 2021
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2022-2026, 627. mál. SI  Umsögn dags. 12. apríl 2021  
Umsögn SI, SA og VÍ um frumvarp um eignarráð og nýting fasteigna (landamerki, óskipt sameign, forkaupsréttur, aðilar utan EES), mál nr. 91/2021. SI, SA, VÍ  Umsögn dags. 11. apríl 2021
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga um brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar nr. 42/1987. 605. mál. SA, SI  Umsögn dags. 8. apríl 2021
Umsögn SI um frumvarp til laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki (varanleg hækkun), 544. mál. SI  Umsögn dags. 8. apríl 2021
Umsögn SI og SÍK um frumvarp um tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi, 604. mál. SI, SÍK  Umsögn dags. 31. mars 2021
 Umsögn SI um frumvarp um breytingu á ýmsum lögum vegna stuðnings við smærri innlenda áfengisframleiðendur (áfengisgjald, sala áfengis á framleiðslustað.), 495. mál. SI  Umsögn dags. 30. mars 2021
Umsögn SI um drög að reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 1294/2014, um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda. SI Umsögn dags. 24. mars 2021
Umsögn SI og SA um drög að frumvarpi til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð, mál nr. 73/2021.  SA, SI  Umsögn dags. 22. mars 2021
Umsögn SI um frumvarp til laga um fiskeldi, matvæli og landbúnað (einföldun regluverks), 549. mál.  SI  Umsögn dags. 12. mars 2021
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um matvæli (sýklalyfjanotkun)  SI  Umsögn dags. 9. mars 2021
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um háskóla, nr. 63/2006 og lögum um opinbera háskóla, nr. 85/2008 (aðgangsskilyrði), 536. mál. SI  Umsögn dags. 8. mars 2021
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga um fjarskiptastofu, 506. Mál og frumvarp til laga um breytingar á lögum um póstþjónustu og lögum um Byggðastofnun, 534. mál  SA, SI  Umsögn dags. 8. mars 2021
Umsögn SI um drög að frumvarpi til breytinga á einkaleyfalögum, nr. 17/1991 (Undanþága frá viðbótarvernd) SI  Umsögn dags. 5. mars 2021
 Umsögn SI um frumvarp til laga um áfengislög (sala á framleiðslustað), 504. mál. SI  Umsögn dags. 4. mars 2021
Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni (iðnaðarhampur). SI  Umsögn dags. 4. mars 2021
Umsögn SI og SA um frumvarp til laga um brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar, nr. 42/1987, ,mál nr. 46/2021  SI, SA  Umsögn dags. 4. mars 2021
Umsögn SI og SVÞ um frumvarp til laga um breytingu um breytingu á lögum um
ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir
drykkjarvörur 
SI, SVÞ Umsögn dags. 3. mars 2021
Umsögn  um drög að stefnu um meðhöndlun úrgangs 2021–2032 SA, SAF, SFS, SI, SVÞ  Umsögn dags. 23. feb. 2021
Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum nr. 70/2012 um loftslagsmál  SI  Umsögn dags. 23. feb. 2021
Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana  SI Umsögn dags. 23. feb. 2021
Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á raforkulögum, lögum um stofnun Landsnets hf. o.fl. SI  Umsögn dags. 17. feb. 2021
UmsögnSA og SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994. Mál nr. 13/2021.  SA, SI  Umsögn dags. 15. feb. 2021
Umsögn um drög að breytingu á lögum nr. 48/2011, um verndar- og orkunýtingaráætlun, mál nr. 19/2021 SI, SA  Umsögn dags. 10. feb. 2021
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, 370. mál.  SI, SA  Umsögn dags. 9. feb. 2021
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 (hvatar til fjárfestinga), 399. mál  SI, SFS, SAF, SVÞ, SA  Umsögn dags. 8. febrúar 2021
Umsögn SA, SI, SFS, SAF, SFS um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum vegna innleiðingar
hringrásarhagkerfis, mál nr. 11/2021 

SA, SI, SFS, SAF, SFS

Umsögn dags. 4. febrúar 2021
Umsögn SA og SI um áform um lagasetningu, mál nr. 17/2021 - Brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar  SA, SI  Umsögn dags. 4. febrúar 2021  
Umsögn SI um áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 70/2012 um loftslagsmál SI Umsögn dags. 1. febrúar 2021
Umsögn um áform um breytingu á lögum um tryggingagjald, nr. 113/1990, mál nr. 22  SA, SI Umsögn dags. 28. jan. 2021
Umsögn SI um drög að reglum vegna styrkveitinga til eflingar hringrásarhagkerfisins með grænni nýsköpun, mál nr. 276/2020  SI  Umsögn dags. 12. jan. 2021
Umsögn SI og SÍK um drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 43/1999 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (tilgreining kostnaðarliða, eftirlit o.fl.), mál nr. 269/2020 SI, SÍK  Umsögn dags. 8. janúar 2021
Umsögn SI um viðauka við Landslagsskipulagsstefnu 2015-2026 SI  Umsögn dags. 8. janúar 2021  
Umsögn SI um breytingar á einkaleyfalögum, nr. 17/1991 (undanþága frá viðbótarvernd einkaleyfa vegna framleiðslu og útflutnings samheitalyfja), mál nr. 268/2020 SI  Umsögn dags. 5. janúar 2021
Umsögn um drög að reglugerð um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, mál nr. 85/2020. SI  Umsögn dags. 15. des. 2020
 Umsögn SSP um drög að reglugerð um Kríu- sprota- og nýsköpunarsjóð SSP  Umsögn dags. 15. des. 2020
Umsögn um drög að breytingu á reglugerð um stjórnvaldssektir vegna
brota á efnalögum, mál nr. 259/2020
 SA, SFS, SI, SVÞ Umsögn dags. 15. des. 2020
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga um opinberan stuðning við nýsköpun og frumvarp til laga um Tækniþróunarsjóð, mál 322 og 321/2020  SA, SI  Umsögn dags. 11. des. 2020
Umsögn SA og SI um drög að frumvarpi til laga um fjarskiptastofu  SA, SI  Umsögn dags. 11. des. 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, 336. mál  SI Umsögn dags. 11. des. 2020
Umsögn SI og SA um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt, 372. mál  SI, SA  Umsögn dags. 10. des. 2020
Umsögn Félags vinnuvélaeigenda um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt, 372. mál  FVE  Umsögn dags. 10. des. 2020
Umsögn SI um drög að reglugerð um vinnustaðanám, mál nr. 261/2020 SI Umsögn dags. 9. des. 2020  
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um ástandsskýrslur fasteigna, 98. mál SI  Umsögn dags. 8. des. 2020
Umsögn SI og SA um drög að reglugerð um Kríu- sprota- og nýsköpunarsjóð SI, SA  Umsögn dags. 7. des. 2020
Umsögn SI um frumvarp til breytinga á skipulagslögum, 275. mál  SI  Umsögn dags. 2. des. 2020
Umsögn SI og SSI um frumvarp til laga um skipagjald, 313. mál  SI, SSI  Umsögn dags. 2. des. 2020
Umsögn SI um  tillögu til þingsályktunar um menntastefnu fyrir árin 2020-2030, 278. mál SI Umsögn dags. 1. des. 2020
Umsögn SI um áform um ný lög  um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana, mál nr. 243/2020 SI  Umsögn dags. 25. nóv. 2020
Umsögn SI um breytingartillögur á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar  SI  Umsögn dags. 20. nóv. 2020
Umsögn stjórnar Félags vinnuvélaeigenda um drög að frumvarpi til breytinga á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt   FVE Umsögn dags. 9. nóv. 2020
Umsögn SSP um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021, 1. mál. SSP  Umsögn dags. 9. nóv. 2020
Umsögn SI og SA um drög að frumvarpi til breytinga á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt (fjármálaþjónusta o.fl.), mál nr. 227/2020.  SA, SI  Umsögn dags. 9. nóv. 2020
Umsögn SI og SA um frumvarp til laga um fjarskipti, 209. mál. SI, SA  Umsögn dags. 5. nóv. 2020
Umsögn SSI og SI um frumvarp til skipalaga, 208. mál. SSI, SI  Umsögn dags. 5. nóv. 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki, nr. 160/2010 (flokkun og
eftirlit með mannvirkjum), 17. mál.
SI  Umsögn dags. 2. nóv. 2020
Umsögn SI um drög að skilmálum í starfsleyfum til fjárhagsupplýsingastofa. SI  Umsögn dags. 2. nóv. 2020
 Umsögn SI um frumvarp til laga um viðskiptaleyndarmál, 13. mál SI  Umsögn dags. 30. okt. 2020
Umsögn SA og SI  um drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna samsköttunar félaga, takmörkunar á frádrætti vaxtagjalda og skattlagningar útsendra starfsmanna, 4. mál.  SA, SI Umsögn dags. 30. okt. 2020
Umsögn SI og SVÞ  um frumvarp til laga um breytingu á lögum um merkingar og
upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun nr. 72/1994, 12. mál.
SI, SVÞ Umsögn dags. 29. okt. 2020
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén, 9. mál.  SA, SI Umsögn dags. 29. okt. 2020
Umsögn SA, SI og SVÞ um frumvarp til laga um tekjufallsstyrki.  SA, SI, SVÞ  Umsögn dags. 23. okt. 2020
Umsögn SI um drög að reglugerð um hlutdeildarlán, mál. 210/2020. SI  Umsögn dags. 20. okt. 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinber fjármál, nr. 123/2015, 6. mál.  SI  Umsögn dags. 19. okt. 2020
Umsögn SI um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021, 1. mál, og tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2021-2025, 2. mál.  SI Umsögn dags. 15. okt. 2020
Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir (menntun og þjálfun sundkennara og -þjálfara, eftirlit með starfsemi og athöfnum o.fl.).  SI Umsögn dags. 13. okt. 2020
Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á áfengislögum, sala á framleiðslustað, mál nr. 200/2020. SI  Umsögn dags. 12. okt. 2020
Umsögn SA og SI um drög að frumvarpi til laga um opinberan stuðning við nýsköpun og drög að frumvarpi til laga um Tækniþróunarsjóð, mál 201 og 202/2020   SI, SA Umsögn dags. 9. okt. 2020
Umsögn um reglugerð um öryggi net- og upplýsingakerfa veitenda stafrænnar þjónustu. SA, SI  Umsögn dags. 6. okt. 2020
Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á skipulagslögum  SI  Umsögn dags 1. okt. 2020
Umsögn SI um drög að frumvapri til laga um breytingu á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af vöndum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur  SI  Umsögn dags. 3. okt. 2020
Umsögn SI um drög að aðgerðaráætlun í loftslagsmálum SI Umsögn dags. 30. sept. 2020
Umsögn SI og SA um áform til frumvarps til breytinga á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt SI, SA  Umsögn dags. 28. sept. 2020
Umsögn Félags vinnuvélaeigenda um áform til frumvarps til breytinga á lögum um virðisaukaskatt og fjársýsluskatt  Félag vinnuvélaeigenda  Umsögn dags. 28. sept. 2020
Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna samsköttunar
félaga, takmörkunar á frádrætti vaxtagjalda og skattlagningar útsendra starfsmanna (samsköttun,
útsendir starfsmenn o.fl.)
 SA, SI Umsögn dags. 23. sept. 2020
Umsögn SI um áform um frumvarp til breytinga á skipulagslögum nr. 123/2010  SI Umsögn dags. 10. sept. 2020
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árið 2018-2022, 968. mál  SI Umsögn dags. 31. ágúst 2020
Umsögn um drög að breytingartillögum meirihluta velferðarnefndar við frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998 (hlutdeildarlán), þingskjal 1662 - 926. mál.  SI Umsögn dags. 24. ágúst 2020  
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998 (hlutdeildarlán), 926. mál. SI Umsögn dags. 21. júní 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, 843. mál. SI  Umsögn dags. 8. júní 2020
Umsögn SI um drög að reglugerð um tímabundna endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu manna, mál nr. 105/2020. SI Umsögn dags. 5. júní 2020  
 Umsögn SI og SA um frumvarp til laga um fjarskipti, 775. mál. SI, SA Umsögn dags. 5. júní 2020
 Umsögn um frumvarp til laga um tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar atvinnufyrirtækja, 814. mál.  SAF, SI, SA Umsögn dags. 26. maí 2020
 Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991 (aðgerðir gegn kennitöluflakki), 815. mál. SI  Umsögn dags. 26. maí 2020
Umsögn SA, SI, SAF og SVÞ um frumvarp til laga um stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti (811. mál). SA, SI, SAF, SVÞ  Umsögn dags. 25. maí 2020
Umsögn SI og SA um frumvarp til laga um opinberan stuðning til fjárfestinga í sprota- og
nýsköpunarfyrirtækjum, mál nr. 711.
SI, SA  Umsögn dags. 20. maí 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti
og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum (EES-reglur,
plastvörur).
SI  Umsögn dags. 20. maí 2020
Umsögn SIum frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir, mál nr. 662. SI  Umsögn dags. 22. maí 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki, nr. 160/2010, með síðari breytingum (flokkun mannvirkja og eftirlit með mannvirkjagerð), mál nr. 90/2020. SI Umsögn dags. 14. maí 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum, nr. 140/2012. SI Umsögn dags. 5. maí 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005, með síðari breytingum.  SI  Umsögn dags. 4. maí 2020
Umsögn SI um efnahagsaðgerðir vegna heimsfaraldurs. SI  Umsögn dags. 27. apríl 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um Orkusjóð, 639. mál.  SI  Umsögn dags. 20. apríl 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um viðskiptaleyndarmál, mál nr. 75/2020. SI  Umsögn dags. 15. apríl 2020
Umsögn SI um tillögur nr. 19, 20, 25 og 27 frá átakshópi í húsnæðismálum  SI  Umsögn dags. 14. apríl 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um lækningatæki.  SI Umsögn dags. 8. apríl 2020
Umsögn Samtaka arkitektastofa um mál 456, breyting á höfundalögum, nr. 73/1972. SAMARK Umsögn dags. 1. apríl 2020
Umsögn SA og SI um drög að frumvarpi til laga um opinberan stuðning til fjárfestinga í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum, mál nr. 79/2020. SA, SI  Umsögn dag. 26. mars 2020
Umsögn SI um um frumvarp um aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, 683. mál og fjáraukalög 2020, 695. mál.  SI  Umsögn dags. 23. mars 2020
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um könnun á hagkvæmni strandflutninga, 367. mál. SI  Umsögn dags. 19. mars 2020  
Umsögn SSI og SI um drög að frumvarpi til laga um skip. SSI, SI  Umsögn dags. 9. mars 2020
Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ársreikninga og lögum um endurskoðendur og endurskoðun (gagnsæi í rekstri stærri óskráðra félaga o.fl.), mál nr. 47/2020. SA, SI, SAF, Samorka, SFF, SVÞ, SFS  Umsögn dags. 9. mars 2020
 Umsögn SI um opinber innkaup – stöðumat og valkostir, mál nr. 14/2020 SI  Umsögn dags. 21. feb. 2020
 Umsögn SART um frumvarp til breytinga á lögum um fjöleignarhús (hleðslubúnaður fyrir rafbíla), 468. mál. SART  Umsögn dags. 17. feb. 2020
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, 447. mál. SI  Umsögn dags. 13. feb. 2020
Umsögn SI um drög að frumvarpi til breytinga á lögum um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi. SI  Umsögn dags. 4. feb. 2020
 Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, 389. mál.  SI Umsögn dags. 22. jan. 2020
Umsögn SI og SA um drög að frumvarpi til laga um hálendisþjóðgarð, 317/2019. SI, SA  Umsögn dags. 20. jan. 2020
Umsögn SI og SA um tillögur að þingsálkyjtunum um samgönguáætlun fyrir árin 2020-2034 og samgönguáætlun 2020-2024, þingskjöl 598 og 599.  SI, SA  Umsögn dags. 13. jan. 2020
Umsögn SI og SLH um drög að frumvarpi til laga um lækningatæki. SI, SLH Umsögn dags. 10. jan. 2020
Umsögn SA, SI, SAF og SVÞ um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarir nr. 7/1998, mál nr. 436. SA, SI, SAF, SVÞ  Umsögn dags. 10. jan. 2020
Umsögn SA og SI um drög að frumvarpi til nýrra laga um fjarskipti, mál nr. 304/2019.  SA, SI  Umsögn dags. 10. jan. 2020  
Umsögn SART um lagafrumvarp um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. SART  Umsögn dags. 5. des. 2019
Umsögn SI um Stafrænt Ísland - Tæknistefna island.is. SI  Umsögn dags. 4. des. 2019
Umsögn SA og SI um breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila ofl., mál 269. SA, SI  Umsögn dags. 15. nóv. 2019
Umsögn SI um frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir, mál nr. 283/2019. SI  Umsögn dags. 2. des. 2019
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til einföldunar regluverks, 332. mál. SI Umsögn dags. 25. nóv. 2019  
Umsögn um drög að frumvarpi til nýrra heildarlaga um innheimtu opinberra skatta og gjalda, 314. mál. SA, SI, SVÞ, SAF, SFF  Umsögn dags. 25. nóv. 2019
Umsögn SI um breytingu á ýmsum lögum á sviði matvæla (einföldun regluverks, Matvælasjóður og EES-reglur), 318. mál. SI  Umsögn dags. 19. nóv. 2019
 Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta (ívilnanir vegna vistvænna ökutækja o.fl.) – Mál nr. 272/2019.  SI Umsögn dags. 12. nóv. 2019
Umsögn SA og SI um drög að fimmtán ára samgönguáætlun 2020-2034 og fimm ára aðgerðaráætlun 2020-2024, S-257/2019. SA, SI  Umsögn dags. 31. okt. 2019
Umsögn SA, SI og SVÞ um drög að frumvarpi um breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir (viðaukar), mál nr. 243/2019. SA, SI, SVÞ  Umsögn dags. 25. okt. 2019
Umsögn SI um frumvarp til breytinga á ýmsum lögum til einföldunar regluverks mál nr. 255/2019. SI  Umsögn dags. 23. okt. 2019
Umsögn um XVIII. kafla frumvarps til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020 og um 1. gr. laga um umhverfis- og auðlindaskatt nr. 129/2009 ásamt mótsvarandi ákvæðum í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2020, 2. og 1. mál. SI, SVÞ, SFS, SAF, SA  Umsögn dags. 9. okt. 2019
Umsögn SI og SÍK um lið í fjárlagafrumvarpi 2020- 04-521 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. SI, SÍK  Umsögn dags. 4. okt. 2019
 Umsögn SI um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020, 1. mál. SI  Umsögn dags. 4. okt. 2019
Umsögn SA og SI um áform að breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir (viðaukar), S - 179/2019. SA, SI  Umsögn dags. 23. ágúst 2019
Umsögn um drög að stefnu um meðhöndlun úrgangs. SI, SFS, SAF, SVÞ, SA, Samorka  Umsögn dags. 23. ágúst 2019
Umsögn SI og SÍK um áform um frumvarp til breytinga á lögum nr. 43/1999 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. SI, SÍK  Umsögn dags. 14. ágúst 2019
Umsögn SI um frumvarp til laga um húsnæðis- og mannvirkjastofnun. SI Umsögn dags. 13. ágúst 2019
Umsögn SI um tillögu um breytingu á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu fyrir 2018-2022, 953. mál. SI  Umsögn dags. 7. júní 2019
Umsögn SA, SI, SVÞ og Samorku um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mat á umhverfisáhrifum, 775. mál. SA, SI, SVÞ, Samorka Umsögn dags. 30. apríl 2019
Umsögn SA, SI og SVÞ um frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál, 758. mál. SA, SI, SVÞ  Umsögn dags. 23. apríl 2019
Umsögn SA, SI og SVÞ um frumvarp til laga um breytingu á efnalögum, 759. mál. SA, SI, SVÞ  Umsögn dags. 23. apríl 2019
Umsögn SI um þingmál vegna þriðja orkupakka ESB.  SI  Umsögn dags. 6. maí 2019
Umsögn SA, SI og SAF um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, 795. mál. SA, SI, SAF  Umsögn dags. 2. maí 2019
Umsögn SI um þingsályktun um fjármálaáætlun 2020-2024 750. mál. SI  Umsögn dags. 8. apríl 2019
Umsögn SI um orkustefnu 1. áfanga. SI  Umsögn dags. 18. febrúar 2019
Umsögn SA, SI, SVÞ um drög að frv um breytingu á efnalögum.  SA, SI, SVÞ Umsögn dags. 22. febrúar 2019
Umsögn SI um drög að frv um breytingu á loftslagslögum.    SI Umsögn dags. 14. febrúar 2019
Umsögn SA, SI og SVÞ um frumvarp til breytinga á lögum um opinber innkaup, mál nr. 442.  SA, SI, SVÞ Umsögn dags. 21. febrúar 2019
Umsögn SI um áform um lagasetningu um vandaða starfshætti í vísindum.  SI  Umsögn dags. 5. febrúar 2019
Umsögn SA, SI, SAF, SFF um frumvarp til laga um úrskurðarnefndir á sviði neytendamála. SA, SI, SAF, SFF Umsögn dags. 4. febrúar 2019
Umsögn SA, SFF og SI um frumvarp til laga um skráningu einstaklinga.  SA, SFF, SI Umsögn dags. 31. janúar 2019
Umsögn SA og SI um fjarskiptaáætlun og fjarskiptastefnu.  SA, SI Umsögn dags. 14. janúar 2019
Umsögn SA og SI um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða 416. mál.  SA, SI Umsögn dags. 14. janúar 2019
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, 155. mál.  SI Umsögn dags. 1.nóvember 2018
Umsögn SI, SVÞ, SAF, SFS, SA um samgönguáætlun 2019-2033 og fimm ára samgönguáætlun 2019-2023. SI, SVÞ, SAF, SFS, SA Umsögn dags. 26. október 2018
 Umsögn SÍK um drög að reglugerð vegna sýningarstyrkja.  SÍK Umsögn dags. 5. október 2018
Umsögn SA og SI um fyrirhugaða heildarendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum.  SA, SI Umsögn dags. 2. október 2018
Umsögn SI um áform um lagasetningu um Þjóðarsjóð.  SI Umsögn dags. 25. september 2018
Umsögn SI um frumvarp til fjárlaga 2019.  SI Umsögn dags. 8. október 2018
Umsögn SA og SI um drög að aðgerðaráætlun um Árósasamninginn.  SA, SI Umsögn dags. 27. ágúst 2018
Umsögn SA og SI um frumvarp til laga um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða.  SA, SI Umsögn dags. 20. júlí 2018
Umsögn hagsmunasamtaka atvinnulífsins um nýja persónuverndarlöggjöf.  SA, SI, SAF, SVÞ, SFS, SFF, Viðskiptaráð, Samorka Umsögn dags. 5. júní 2018
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2019-2023, 494. mál.  SI Umsögn dags. 3. maí 2018
 Umsögn SA ogSI til efnahags- og viðskiptanefndar 432. mál.  SA, SI Umsögn dags. 25. apríl 2018
 Umsögn SA SI SFF og VÍ um frumvarp um rafræna auðkenningu og traustþjónustu (eIDAS.)  SA, SI, SFF, VÍ Umsögn dags. 17. apríl 2018
 Umsögn SI um frumvarp til breytinga á lögum um fjarskipti nr. 81/2003, 390. mál.  SI Umsögn dags. 9. apríl 2018
 Umsögn SI við frumarpi til laga um persónuvernd.  SI Umsögn dags. 23. mars 2018
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um mat á umhverfisáhrifum og lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis), 248. mál.  SI Umsögn dags. 23. mars 2018
 Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um byggðaáætlun 2018-2024.  SI Umsögn dags. 22. mars 2018
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki nr. 160/2010, 185. mál.  SI Umsögn dags. 16. mars 2018
Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku, 179. mál.  SI Umsögn dags. 13. mars 2018
Umsögn SI um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (innleiðing tilskipuunar 2014/52/ESB), mál S-19/2018.  SI Umsögn dags. 9. mars 2018
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum og lögum um stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar), 115. mál.  SI Umsögn dags. 28. feb. 2018
 Umsögn SI um tillögu til þingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árin 2018-2022, 2. mál.  SI Umsögn dags. 12. feb. 2018
 Umsögn SI um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018.  SI Umsögn dags.19. des. 2017
Umsögn SI um drög að 7. breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012.

 SI

Umsögn dags. 17. ágúst 2017
Umsögn SI um frumvarp til laga um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum um stjórn fiskveiða og lögum um veiðigjald (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni), 272. mál.  SI Umsögn dags. 24 apríl 2017  
Umsögn SI að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnar, 371. mál. SI Umsögn dags. 24 apríl 2017
Umsögn SI um þingsályktunartillögu um fjármálaáætlun fyrir árin 2018-2022, mál nr. 402.  SI Umsögn dags. 26 apríl 2017  
Umsögn SI og SA um þingsályktunartillögu um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, mál nr. 207.   SI,SA Umsögn dags. 5 apríl 2017  

Umsögn SI um drög að reglugerð um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu.

 SI Umsögn dags. 10 mars 2017
Umsögn SI um drög að frumvarpi til breytinga á lögum um fjarskipti nr. 81/2003.  SI Umsögn dags. 15 febrúar 2017
Umsögn SI um drög að 6. breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012.  SI Umsögn dags. 22 mars 2017
 

Umsögn SI og SÍK um drög að reglugerð um starfrækslu fjarstýrðra loftfara.

SI, SÍK  Umsögn dags. 6. mars 2017
Umsögn SI og SA um drög að breytingum á byggingarreglugerð.  SI, SA Umsögn dags. 12.03.2016
Umsögn um frumvörp til breytinga á stjórnarskrá. Tillögur stjórnarskrárnefndar, nokkur álitaefni. SI, SA, SFS, SAF Umsögn dags. 09.03.2016

Umsögn SI um frumvarp til nýrra útlendingalaga.

SI Umsögn dags. 07.09.2015
Umsögn SI vegna vinnu verkefnahópa vegna Hvítbókar. SI Umsögn dags. 18.02.2015
Umsögn SI og SA um drög að frumvarpi til laga um farmflutninga á landi. SI, SA Umsögn dags. 17.9.2014
Umsögn SI, SA og LÍÚ um drög að frumvarpi um náttúruvernd. SI, SA, LÍÚ Umsögn dags. 25.9.2012
Umsögn SI við reglugerð um gjaldskrá fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar. SI, SA, SVÞ, LÍÚ, LF, SF, FÍF, LS Umsögn dags.26.6.2012 
Umsögn SI um íhlutun í samkeppnishindranir þegar ekki er um brot á samkeppnislögum að ræða. SI, SA Umsögn dags. 22.03.2012
 Umsögn SI um drög að úrgangsfrumvarpi. SI, SA Umsögn dags. 19.3.2012
Umsögn SI við drög að nýrri reglugerð um ákvörðun tekjumarka í raforkudreifingu.

SI

Umsögn dags. 11.11.2011
Umhverfisráðuneytið óskar eftir umsögn SI um drög að skipulagsreglugerð.

SI

 
Umsögn SI um drög að byggingarreglugerð. SI, SART, MH Umsögn dags. 24.8.2011
 Iðnaðarráðuneytið óskaði eftir umsögn SI um orkustefnu fyrir Ísland. SI, SA Umsögn dags. 25.2.2011
Umsögn SI um breytingu á reglugerð nr. 484/1998 um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða. SI Umsögn dags. 12.10.2010
Umsögn SI, SA og SVÞ um drög að reglugerð um merkingu og rekjanleika erfðabreyttra matvæla og erfðabreytts fóður. SI, SA, SVÞ Umsögn dags. 8.10.2010
umsögn SI um drög að frumvarpi til breytinga á lögum um opinber innkaup nr. 84/2007. Stefnt er að því að frumvarpið verði lagt fram á Alþingi haustið 2010. SI Umsögn dags. 3.9.2010
Umsögn SI um drög að reglugerð um leit og nýtingu auðlinda hafsbotnsins. SI Umsögn dags. 18.11.2008.
Umsögn SI og SA um drög að frumvarpi um visthæfa þróun vöru sem notar orku. Frumvarpið byggir á tilskipun Evrópusambandsins um visthæfa vöruþróun.

SI, SA

Umsögn dags. 18.11.2008.