Menntun

Menntun-myndSamtök iðnaðarins beyta sér fryir umbótum í menntun landsmanna þar sem stefnt er að því að menntakerfið leiði saman færni mannauðsins og þarfir atvinnulífsins á skilvirkan og hagkvæman hátt.

SI_taekni_kona

Stefna stjórnar fyrir málaflokkinn

Framtíðarsýn stjórnar Samtaka iðnaðarins felst í því að mannauður Íslands sé samkeppnishæfur á við það sem best gerist á alþjóðavísu og menntakerfið hafi þróast með þeim hætti að það leiði saman færni mannauðsins og þarfir atvinnulífsins á skilvirkan og hagkvæman hátt. Byggt er á hagnýtingu færnispáa, atvinnustefnu og markvissu þróunarstarfi. Menntakerfið ræktar þekkingu, leikni og hæfni einstaklinga og styður þannig við efnahagslega velmegun og lífsgæði einstaklinga.

SI beitir sér fyrir fjölgun iðnmenntaðra

Markmið

20 grunnskólanema velji starfsmenntun í framhaldsskóla árið 2025 og 30 2030

Leiðir að markmiði

Ímyndarvandi náms og starfa

 • Unnið sé að því að starfsnám og bóknám sé metið til jafns í lögum.
 • Vinna gegn ímyndarvanda iðnnáms og iðnstarfa m.a. með því að nota sterkar fyrirmyndir til að kynna fjölbreytileika starfsnámsins. 
 • Fjalla um mikilvægi starfsmenntunar fyrir þjóðfélög. 

Grunnskólinn

 • Auka veg list og verkgreina í grunnskólum og tryggja að skólar fylgi viðmiðum um list og verkgreinar á hverjum tíma. 
 • Endurskoða nám til kennsluréttinda fyrir þá sem kenna list og verkgreinar.
 • Auka áherslu á starfs og námskynningar í grunnskólum sem endurspegla starfsnám jafnt sem bóknám.

Framhaldsskóli

 • Samfella verður að vera í námi úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla og aukin áhersla lögð á sameiginlegan námsgrunn sem nýtist bæði í iðnnámi og bóknámi. 
 • Tryggja að næg tækifæri séu til framgangs að námi loknu fyrir m.a. að leiðin í háskólana sé greið. 
 • Endurskoða skyldi nám til kennsluréttinda fyrir þá sem kenna iðngreinar. 

SI beitir sér fyrir hugvitsdrifnu hagkerfi

Markmið

Hlutfall brautskráðra á háskólastigi í STEM greinum verði 25 árið 2025.

Leiðir að markmiði

STEM greinar

 • Að forritun sé tekin inn í námsskrá grunnskóla í meiri mæli en hefur verið og kennsla í raun og tæknigreinum sé efld. 
 • Skilgreina ný viðmið í kennaramenntun í raun og tæknigreinum og leita leiða til að lækka meðalaldur kennarastéttarinnar. 

Færni framtíðar

 • Að menntakerfið frá yngstu stigum styðji við markmið um nýsköpun og hugvitsdrifið hagkerfi. 
 • Að aukin sé áhersla á færni framtíðar í starfi grunnskóla og framhaldsskóla t a m félagsfærni, lausnamiðuð hugsun, samskipti og samstarf.
 • Að mannauðurinn sé samkeppnishæfur á við önnur lönd þegar kemur að getu til nýsköpunar.

SI beitir sér fyrir fjölgun menntunarúrræða

Markmið

Að fjölga menntunarúrræðum fyrir starfandi á vinnumarkaði í dag

Leiðir að markmiði

Endurmenntun

 • Að regluverk fullorðinsfræðslu og endurmenntunar sé endurskoðað.
 • Gera þarf fleirum kleift að bjóða upp á endurmenntun og aukið svigrúm og sveigjanleiki sé í kerfinu þar sem ljóst sé að þróun næstu áratuga muni breyta eðli starfa á vinnumarkaði.

Raunfærnimat

 • Að raunfærnimat sé eflt á framhalds og háskólastigi. 
 • Að raunfærnimat á íslensku og erlendum tungumálum sé í boði fyrir sem flesta sem leið inn á framhalds- og háskólastig.
 • Að erlent starfsfólk hafi kost á raunfærnimati og fjarnámi vegna bóklegs náms í meiri mæli.

Fagháskólastigið

 • Að framhalds og háskóli vinni að því að koma á fót fagháskólastigi með atvinnutengd lokamarkmið.
 • Stofnun fagháskólastigs sé gerð í samstarfi atvinnulífs og skóla.

SI beitir sér fyrir almennum umbótum

Markmið

Að styðja við önnur áherslumál og minnka færnimisræmi á vinnumarkaði.

Gæði kennslu

 • Að kennaranám sé endurskoðað með það að markmiði að stytta námið í þrjú ár auk eins árs launaðs starfsnáms. Laða verður að ungt fólk í stéttina.
 • Að áhersla á innra og ytra gæðamat í skólastarfi sé aukin, þetta á aðallega við um grunnskólann.

Færniþörf og færnispá

 • Að vinna við færniþörf og færnispá á vinnumarkaði fari í formlegt ferli fyrir landið allt og einstaka landshluta.
 • Að unnið sé að markvissri innleiðingu hæfniramma um íslenska menntun með áherslu á hæfniviðmið starfa. Einnig verður að stórauka upplýsingaöflun um íslenska menntakerfið með alþjóðlegan samanburð í huga.