Iðnþing 2004

Niðurstöður viðhorfskannanna

Niðurstöður viðhorfskannana

Niðurstöður viðhorfskannanna gerðum af IMG-Gallup í janúar og febrúar 2004 fyrir SI varðandi Evrópumál og stöðu og horfur í Iðnaði. Lesa meira
Iðnþing 2004

Ályktun Iðnþings Samtaka iðnaðarins 2004

Ályktun Iðnþings Samtaka iðnaðarins 2004 liggur nú fyrir. Lesa meira

Samtök iðnaðarins slíta barnsskónum

Vilmundur sagði m.a. að Samtök iðnaðarins væru að slíta barnsskónum þótt þau stæðu á gömlum merg. Starf þeirra á liðnum tíu árum hefði verið farsælt og tekist hefði að sinna fjölbreyttum og gerólíkum þörfum og óskum félagsmanna. Hafa bæri í huga að innan raða SI væru 26 fagfélög og 275 fyrirtæki eða samtals 1100 rekstraraðilar. Félagsmenn kæmu úr öllum greinum iðnaðar allt frá handverki til stóriðju, frá þeim smæstu til hinna stærstu.

Lesa meira
Vilmundur Jósefsson formaður SI

Ræða Vilmundar Jósefssonar formanns SI

Samtök iðnaðarins eru að slíta barnsskónum enda þótt þau standi á gömlum merg. Tíu starfsár eru að baki og þetta 11. Iðnþing markar því með sanni þau tímamót. Lesa meira

„EES-samningurinn eðlilegt svar við kalli tímans“

Í upphafi ræðu sinnar á Iðnþingi sagðist Valgerður hafa það á tilfinningunni að tilkoma Samtaka iðnaðarins og EES-samningurinn hefðu verið eðlilegt svar við kalli tímans. Hvort tveggja hefði átt sér rætur í almennri kröfu í upphafi tíunda áratugarins um opnun viðskiptalífsins, aukinn hagvöxt, bætt lífskjör og skilvísari stefnumótun og framkvæmd á öllum sviðum. Það færi varla á milli mála að EES-samningurinn hefði markað straumhvörf í íslensku efnahagslífi. Það hefði komið fram í auknu frelsi, t.d. varðandi frjálst flæði vöru, þjónustu, fjármagns og fólks.

Lesa meira
Valgerður Sverrisdóttir

Ræða Valgerðar Sverrisdóttur iðnaðarráðherra

Samtök iðnaðarins fagna tíu ára afmæli sínu um þessar mundir. Samningurinn um Evrópska  efnahagssvæðið, EES-samningurinn, öðlaðist gildi á Íslandi um svipað  leyti og samtökin voru stofnuð. Lesa meira

Frjáls för vinnuafls – breytingar á vinnumarkaði

Árni Magnússon gat þess að við undirbúning EES-samningsins á sínum tíma hefði verið farið yfir Evrópulöggjöf á öllum sviðum. Þá var ljóst að stærsta breytingin gagnvart vinnumarkaði fælist í gildistöku tveggja Evrópureglugerða um frjálsa för og almannatryggingar launafólks. Markmið þeirrar síðarnefndu væri að viðhalda rétti sem fólk hefði áunnið sér í almannatryggingakerfinu þótt það flyttist milli aðildarríkja EES-samningsins.

Lesa meira
Árni Magnússon

Árni Magnússon félagsmálaráðherra - erindi á Iðnþingi 2004

Ég mun freista þess í þessu erindi að varpa ljósi á breytingar sem áttu sér stað við gildistöku EES-samningsins fyrir 10 árum síðan og framvinduna frá þeim tíma að því er varðar félags- og vinnumál. Ennfremur mun ég skyggnast ofurlítið inn í framtíðina á sviði Evrópu­samvinnu og alþjóðaviðskipta. Lesa meira

Fjárfestingar og fjármagnsflutningar

Bjarni Ármannson sagði m.a. að á þeim 10 árum sem liðin væru síðan samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið tók gildi hér á landi hefðu orðið gífurlegar breytingar á fjármálalífi á Íslandi. Frjálsir fjármagnsflutningar og opnara viðskiptaumhverfi hefði skapað grundvöll fyrir einu mesta framfaraskeiði í sögu lands og þjóðar.

Lesa meira
Bjarni Ármannsson

Bjarni Ármannsson forstjóri - Erindi á Iðnþingi 2004

Á þeim 10 árum sem liðin eru síðan samningurinn um evrópska efnahagssvæðið tók gildi hér á landi hafa orðið gífurlegar breytingar á fjármálalífi á Íslandi. Lesa meira
Síða 1 af 2