Hagtölur

Iðnaður er umfangsmikill í íslensku efnahagslífi

Iðnaður er mjög umfangsmikill í íslensku efnahagslífi. Greinin er fjölþætt og snertir nær alla þætti hagkerfisins. Innan iðnaðar starfar fjölbreytt flóra af fyrirtækjum sem eru samofin öllum sviðum efnahagslífsins með einum eða öðrum hætti. Fyrirtækin eru bæði lítil og stór, í rótgrónum og nýjum iðngreinum með starfsemi um allt land.

 

Iðnaður skapar 21% landsframleiðslunnar

Íslenskur iðnaður er ein af undirstöðum íslensks efnahagslífs. Greinin skapaði rúmlega 21% landsframleiðslunnar með beinum hætti á árinu 2019 eða ríflega fimmtung. Hlutur greinarinnar í verðmætasköpun hagkerfisins hefur verði nokkuð stöðugur síðustu ár. Ef með er tekið óbeint framlag greinarinnar til verðmætasköpunar hagkerfisins er umfang hennar hins vegar talsvert meira.

Lesa meira

Eitt af hverjum fimm störfum

Iðnaður er umfangsmikill á íslenskum vinnumarkaði en tæplega 44 þúsund manns störfuðu í iðnaði á síðastliðnu ári eða einn af hverjum fimm hér á landi. Undirstrika tölurnar umfang iðnaðarins á íslenskum vinnumarkaði og mikilvægan þátt greinarinnar í gangverki hagkerfisins. 

 

Lesa meira

Iðnaður skapar 41% gjaldeyristekna

Gjaldeyristekjur iðnaðar námu í fyrra 415 mö.kr. Tekjurnar eru af fjölbreyttri starfsemi iðnaðar á sviði framleiðslu-, hugverka- og byggingariðnaðar. 

Lesa meira

Velta í iðnaði 1.324 milljarðar króna

Velta í iðnaði nam 1.324 mö.kr. á síðasta ári. Um er að ræða rétt tæplega 31% af allri virðisaukaskattskyldri veltu fyrirtækja í landinu og undirstrikar það hlutfall mikið umfang iðnaðar í hagkerfinu. Hlutfallið hefur verið að hækka undanfarin ár en á árinu 2019 var það 29%, sem sýnir vaxandi mikilvægi iðnaðar fyrir hagkerfið.

Lesa meira