Hagtölur

Iðnaður er umfangsmikill í íslensku efnahagslífi

Iðnaður er mjög umfangsmikill í íslensku efnahagslífi. Greinin er fjölþætt og snertir nær alla þætti hagkerfisins. Innan iðnaðar starfar fjölbreytt flóra af fyrirtækjum sem eru samofin öllum sviðum efnahagslífsins með einum eða öðrum hætti. Fyrirtækin eru bæði lítil og stór, í rótgrónum og nýjum iðngreinum með starfsemi um allt land.

 

Iðnaður skapar 23% landsframleiðslunnar

Íslenskur iðnaður er ein af undirstöðum íslensks efnahagslífs. Greinin skapaði rúmlega 23% landsframleiðslunnar með beinum hætti á árinu 2021 eða tæplega fjórðung. Ef með er  tekið óbeint framlag greinarinnar til verðmætasköpunar hagkerfisins er umfang hennar hins vegar talsvert meira. Hlutur greinarinnar í verðmætasköpun hagkerfisins hefur verið að aukast síðustu ár. 

Lesa meira

Eitt af hverjum fimm störfum

Iðnaður er umfangsmikill á íslenskum vinnumarkaði en tæplega 44 þúsund manns störfuðu í iðnaði á síðastliðnu ári eða einn af hverjum fimm hér á landi. Undirstrika tölurnar umfang iðnaðarins á íslenskum vinnumarkaði og mikilvægan þátt greinarinnar í gangverki hagkerfisins. 

Lesa meira

Iðnaður skapar 45% útflutningstekna

Útflutningstekjur iðnaðar námu í fyrra 557 mö.kr. Tekjurnar eru af fjölbreyttri starfsemi iðnaðar á sviði framleiðslu-, hugverka- og byggingariðnaðar. 

Lesa meira

Velta í iðnaði 1.625 milljarðar króna

Velta í iðnaði nam 1.625 mö.kr. á síðasta ári. Um er að ræða rúmlega 31% af allri virðisaukaskattskyldri veltu fyrirtækja í landinu og undirstrikar það hlutfall mikið umfang iðnaðar í hagkerfinu. Hlutfallið hefur verið að hækka undanfarin ár en á árinu 2019 var það 29%, sem sýnir vaxandi mikilvægi iðnaðar fyrir hagkerfið.

Lesa meira