Nýsköpun

Við vinnum að nýsköpun í allri sinni fjölbreytni

Nýsköpun á við í öllum fyrirtækjum og í starfsemi ríkis og sveitarfélaga.  Nýsköpun er ein meginforsenda framleiðniaukningar, verðmætasköpunar, samkeppnishæfni og gjaldeyrisöflunar fyrirtækja og þjóða.  Á því byggir velferðarsamfélagið og kaupmáttur launa í framtíðinni.

Nýsköpun fer að verulegu leiti fram innan rótgróinna fyrirtækja og í samstarfi fyrirtækja í ólíkum starfsgreinum þar sem þarfir á markaði og lausnir ná saman.   Samstarf fyrirtækja, rannsóknastofnana og háskóla skiptir miklu máli til að byggja upp þekkingu og innleiða nýja tækni í atvinnulífinu. Nýliðun  og starfsemi fyrirtækja í alþjóðlegu umhverfi vegur einnig þungt ef við viljum geta boðið upp á ný og skapandi störf í framtíðinni, ekki síst fyrir ungt vel menntað fólk. 

Nýsköpun á sér stað þegar hugmynd eða umbótum hefur verið hrint í framkvæmd og tekist hefur að skapa nýjar lausnir eða bæta það sem þegar er til staðar.  Þetta á við um nýja eða endurbætta vöru, þjónustu, tækni, aðferðafræði, stjórnskipulag, verklag eða leið til sölu- og markaðssetningar.

Ísland á að geta verið aðlaðandi fyrir fólk og fyrirtæki í sem flestum starfsgreinum, óháð staðsetningu, mörkuðum og annarri flokkun.  Til þess þarf að efla starfsumhverfið með markvissri sókn og samstarfi atvinnulífs og stjórnvalda til að bæta lykilforsendur.  Það er ekki síst það ferli sem umbætur í starfsumhverfinu þurfa að fara í gegnum sem þarfnast nýsköpunar bæði hvað varðar hraða og skilvirkni.  Í því sambandi þarf að straumlínulaga vinnulag og bæta stefnumótunaraðferðir, áætlanagerð og eftirfylgni.


Tengdar fréttir

Starfsumhverfi rannsókna og þróunar er lakara hér á landi - Almennar fréttir Nýsköpun

Í Morgunblaðinu í dag er fjallað um þá staðreynd að útgjöld til rannsókna og þróunar lækkuðu hér á landi á milli ára sem hlutfall af vergri landsframleiðslu úr 2,17% í 2,08%.

Hvetja nýja ríkisstjórn til að lyfta þaki af endurgreiðslu - Almennar fréttir Nýsköpun

Forstjórar fjögurra nýsköpunarfyrirtækja skrifuðu grein í ViðskiptaMoggann þar sem þeir hvetja nýja ríkisstjórn til að afnema þak af endurgreiðslu vegna kostnaðar við nýsköpun og þróun.

Næsta ríkisstjórn hefur val um nýsköpun eða stöðnun - Almennar fréttir Nýsköpun

Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI, skrifar í Morgunblaðinu í dag um að næsta ríkisstjórn hafi val um stöðnun eða að bæta lífskjör til framtíðar litið með nýsköpun.