Skilmálar

Um vefsetur Samtaka iðnaðarins

Skilmálar þessir gilda fyrir alla notkun á vef Samtaka iðnaðarins, hér eftir nefnt SI, í hverri mynd sem hún kann að vera. Þeir kunna að vera endurskoðaðir án fyrirvara ef þörf krefur.

Á vefsetri Samtaka iðnaðarins (SI) er miðlað upplýsingum, fréttum og fræðslu um málefni iðnaðar á Íslandi til almennings, fjölmiðla og hverra þeirra sem áhuga hafa á uppbyggingu atvinnulífs í landinu. SI og starfsfólk þeirra kappkosta að vanda til verka og miðla skýrum upplýsingum, á vönduðu íslensku máli með traustri upplýsingatækni.

Vefsetrið er lifandi miðstöð upplýsinga- og fréttamiðlunar um allt er lýtur að hagsmunum iðnaðarins og starfsemi SI. Það er markmið SI að félagsmenn og aðildarfyrirtæki Samtakanna njóti afbragðsþjónustu á Netinu og er upplýsingagjöf og önnur þjónusta miðuð við þarfir aðildarfyrirtækjanna og starfsmanna þeirra.

Höfundarréttur

  • SI á höfundarrétt á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vefsetri Samtakanna nema annað sé tekið fram.

Notkun á efni

  • Fjölmiðlum og öðrum er heimilt að nota efni af vefsetrinu í heild eða að hluta, enda sé heimildar getið og efnið ekki slitið úr samhengi.
  • Ætíð er leitast við að þær upplýsingar sem fram koma á vefsetrinu séu sem áreiðanlegastar en ekki er hægt að ábyrgjast að þær séu ávallt réttar. SI er ekki skylt að uppfæra þær upplýsingar sem fram koma á vefsetrinu.

Notendaaðgangur

  • Félagsmönnum og aðildarfyrirtækjum SI gefst kostur á sérstökum notendaaðgangi að vefsetri SI. Lykilorð veitir aðgang að sérhæfðum upplýsingum, þjónustu við félaga og spjallþráðum.
  • Óheimilt er með öllu að gefa öðrum upp lykilorð eða annað það er varðar notendaaðgang, þ.m.t. að lána aðgangsorð, nota kennitölu annarra, reyna að komast yfir aðgangs- og lykilorð annarra eða nota á annan hátt gögn eða samskipti sem tilheyra öðrum. Brot á ofangreindu geta varðað við lög.  

Meðferð persónuupplýsinga

  • Engum persónugreinanlegum upplýsingum er safnað um þá sem heimsækja vefsetur SI án vitundar þeirra.
  • SI veita þriðja aðila ekki aðgang að upplýsingum um skráða notendur. 

Misnotkun

  • Óheimilt er með öllu að birta á vefsetri SI, s.s. spjallþráðum eða svörum við fréttum, ærumeiðandi ummæli eða efni sem á annan hátt varðar við lög eða reglur. 

Skilmálar þessir eiga við um alla notkun á vefsetri Samtaka iðnaðarins og SI áskilja sér rétt til að endurskoða þá án fyrirvara. Brot á skilmálum geta varðað tafarlausri lokun á aðgangi.