Lögfræðileg málefni

Ráðgjöf og aðstoð er veitt í lögfræðilegum efnum á flestum sviðum sem varða rekstur iðnfyrirtækja. Rétt mat á réttarstöðu í tæka tíð getur komið í veg fyrir fjárútlát og önnur skakkaföll síðar.

Ráðgjöf og aðstoð er veitt í lögfræðilegum efnum á flestum sviðum sem varða rekstur iðnfyrirtækja. Rétt mat á réttarstöðu í tæka tíð getur komið í veg fyrir fjárútlát og önnur skakkaföll síðar.

  • Hjá okkur er aðgangur að almennri lögfræðiráðgjöf
  • Lögfræðileg úrlausnarefni um iðn- og starfsréttindi eru oft á okkar borðum
  • Við veitum ráðgjöf og leiðbeiningar á sviði útboðs- og samkeppnismála
  • Fylgst er með löggjöf um einkaleyfi og alþjóðlegum samningum á því sviði
  • Við erum virkir þátttakendur í endurskoðun skipulags- og byggingarlaga
  • Einföldun laga og reglugerða, t.d. á matvælasviði, er baráttumál okkar
  • Réttarstaða fyrirtækja gagnvart starfsmönnum, einkum á sviði hugverkaréttinda, er vaxandi viðfangsefni hjá okkur