Haldlítil rök fyrir aukinni skattheimtu

4. júl. 2019

Samtök iðnaðarins eru fylgjandi því að lýðheilsa landsmanna sé efld og Embætti landlæknis er vel treystandi til þess að stuðla að góðri og öruggri heilbrigðisþjónustu, heilsueflingu og öflugum forvörnum í samræmi við sitt hlutverk. 

Samtök iðnaðarins eru fylgjandi því að lýðheilsa landsmanna sé efld og Embætti landlæknis er vel treystandi til þess að stuðla að góðri og öruggri heilbrigðisþjónustu, heilsueflingu og öflugum forvörnum í samræmi við sitt hlutverk. En embættið er á villigötum þegar það leggur til aukna skattheimtu á sykraða og sykurlausa gosdrykki auk sælgætis í því augnamiði að efla lýðheilsu.

Í fyrsta lagi byggir tillagan á úreltum gögnum sem safnað var fyrir mörgum árum þegar könnun var gerð á mataræði landsmanna. Það vita það allir sem vilja vita að á síðustu árum hefur orðið breyting á neysluvenjum landsmanna. Íslenskir framleiðendur sjá þær breytingar meðal annars í sölutölum þar sem neysla á sykruðum gosdrykkjum hefur dregist saman á sama tíma og neytendur hafa snúið sér að sykurlausum gosdrykkjum en markaðshlutdeild sykurlausra gosdrykkja og kolsýrðra vatnsdrykkja nemur nú um 60%. Þær breytingar áttu sér stað án þess að stjórnvöld skiptu sér af því með sérstakri skattlagningu. Það stenst því enga skoðun að tillögur Embættis landlæknis til stjórnvalda taki mið af því hvernig neysla var hér á landi fyrir hátt í áratug.

Í öðru lagi þá væri slík skattlagning flókin og íþyngjandi fyrir bæði fyrirtæki og almenning. Samtök iðnaðarins hafa ávallt barist fyrir jafnræði á markaði og að þar ríki almennar og einfaldar reglur. Benda má á að íslensk stjórnvöld hafa reynt hvoru tveggja, sértæka skattheimtu af stökum vöruflokkum og almenna skattlagningu á sykri í matvælum til að stýra neyslu almennings. Hvorugt hefur skilað þeim árangri sem að var stefnt og einungis haft í för með sér umtalsverðan kostnað og óhagræði.

Samtök iðnaðarins telja því rökin fyrir þessari auknu skattheimtu haldlítil og mótmæla þeirri aðför sem á að gera að einni tiltekinni atvinnugrein en sérstök skattlagning á einstaka vöruflokka felur í sér mismunun og skerðir samkeppnisstöðu. Stjórnvöld ættu frekar að horfa til þess að upplýsa og hvetja til góðrar heilsu. 

Gunnar Sigurðarson, viðskiptastjóri á framleiðslusviði SI.

Morgunblaðið, 4. júlí 2019.