Leið vaxtar er farsælasta leiðin í endurreisninni

3. maí 2021

Formaður og framkvæmdastjóri SI skrifa í Morgunblaðinu um verkefni hagstjórnar á næsta kjörtímabili.

Ný sókn atvinnulífsins og endurreisn efnahagskerfisins er fram undan. Verkefni hagstjórnar á næsta kjörtímabili til ársins 2025 verður að skapa grundvöll fyrir nægan hagvöxt til að ná atvinnuleysinu niður og auka efnahagsleg lífsgæði þjóðarinnar. Auka þarf gjaldeyristekjur, verðmætasköpun og fjölga störfum í einkageiranum. Farsælasta leiðin er leið vaxtar en ekki leið aukinna opinberra umsvifa og skattlagningar. 

Í greinaskrifum að undanförnu hafa Samtök iðnaðarins teflt fram þeim fimm málefnum sem helst hafa áhrif á framleiðni og samkeppnishæfni hér á landi; menntun, innviðir, nýsköpun, starfsumhverfi og orku- og umhverfismál. Í hverju þessara málefna hafa samtökin lagt fram tillögur að umbótum sem ætlað er að efla samkeppnishæfni Íslands. Tillögurnar eru 33 talsins og eru þær til þess fallnar að örva verðmætasköpun fyrirtækja í landinu sem leiðir til þess að ný eftirsótt störf verða til sem og aukin verðmæti. 

Nýtt álit Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fer saman við álit Samtaka iðnaðarins á þeim efnahagsvanda sem við okkur blasir. Nú þarf að nýta tækifærið til að byggja undir fjölbreyttara og sterkara atvinnulíf í stað þess að leitast við að endurreisa hagkerfið eins og það var. Nú er rétti tíminn til að byggja upp nýjar greinar og auka þannig fjölbreytni í íslensku efnahagslífi. Samtök iðnaðarins hvetja til þess að tækifærin verði sótt í orkusæknum iðnaði og hugverkaiðnaði með markaðssókn til að laða að erlenda fjárfestingu. 

Á grundvelli þess orkusækna iðnaðar sem þegar er á Íslandi og hefur byggst upp á mörgum áratugum er hægt að sækja fram. Fjölmörg tækifæri eru í útflutningi á orkuþekkingu og grænum lausnum. Hugverkaiðnaður hefur vaxið undanfarin ár og er hann nú orðinn raunveruleg stoð í gjaldeyrisöflun hagkerfisins. Ólíkt öðrum stoðum útflutnings þá byggir hugverkaiðnaður ekki á nýtingu auðlinda heldur á því að virkja hugvitið til sköpunar verðmæta og starfa. Með hliðsjón af því liggja helstu vaxtarmöguleikarnir í atvinnulífi og í útflutningi á sviði hugverkaiðnaðar. Ef rétt er á málum haldið og réttar ákvarðanir verða teknar þá verður hugverkaiðnaður stærsta útflutningsgrein Íslands í framtíðinni. Að tryggja að svo geti orðið er stærsta efnahagsmálið. 

Það ætti að vera keppikefli þeirra sem halda munu um stjórnartaumana að þingkosningum loknum að atvinnulífinu verði gert enn betur kleift að sækja tækifærin og skapa aukin verðmæti þannig að ný og eftirsótt störf verði til. Hindranir sem hefta vöxt atvinnulífsins munu einungis tefja endurreisnina. 

Með þeim umbótum sem Samtök iðnaðarins leggja til að ráðist verði í eflum við samkeppnishæfni Íslands og verðum betur í stakk búin til að endurreisa hagkerfið. Það er rík ástæða til að hvetja þá sem nú sækja fram á vettvangi stjórnmálanna að horfa til þessara umbótatillagna.

Árni Sigurjónsson, formaður SI, og Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI.

Morgunblaðið, 3. maí 2021.