Símenntun – nauðsynlegur liður í rafiðnaðargreinum

12. nóv. 2020

Kristján Daníels Sigurbergsson, framkvæmdastjóri SART og viðskiptastjóri á mannvirkjasviði SI, skrifar um símenntun í rafiðngreinum í Morgunblaðinu.

Það er ljóst að eftirspurn atvinnulífsins eftir þeim sem lagt hafa stund á nám í rafiðngreinum mun ekki dragast saman heldur stefnir í að hún aukist umtalsvert á næstu árum. Þessa dagana kann ástandið í samfélaginu að hafa dregið tímabundið úr eftirspurn eftir þjónustu rafiðnaðarmanna og nú er því kjörið tækifæri til að horfa inn á við og skerpa á þeirri þekkingu sem atvinnurekendur í rafiðnaði vilja að starfsmenn þeirra búi yfir. 

Á síðustu fimm árum hafa rúmlega 540 karlar og konur lokið sveinsprófi í rafvirkjun og hefur mikil fjölgun orðið á þeim sem útskrifast með sveinspróf árlega. Menntun í rafiðngreinum lýkur þó ekki með sveinsprófi. Innan rafiðngreina eiga sér stað örar tækniframfarir sem hafa bein áhrif á starfsumhverfi greinarinnar frá degi til dags þar sem kallað er á meiri sérhæfingu en áður. Þessi hraða tækniþróun gerir því miklar kröfur til þeirra sem starfa við rafiðnað. Á sama tíma og huga þarf að nýliðun í greininni er símenntun nauðsynlegur liður í starfsumhverfi rafiðnaðarins. 

Allt frá árinu 1975 hafa rafiðnaðarmenn rekið öflug símenntunarkerfi sem hafa veitt rafiðnaðarmönnum aðgang að margbreytilegum námskeiðum og kennslu í tækni sem mögulega var ekki til er þeir luku sveinsprófi. Undir merkjum Rafmenntar er nú rekinn öflugur símenntunarskóli sem er formlega viðurkenndur af Menntamálastofnun. Meðal helstu verkefna er kennsla í faglegum hluta meistaranáms rafvirkjameistara ásamt því að bjóða alla fagtengda símenntun sem rafiðnaðarmenn þurfa stöðugt að huga að til að viðhalda háu þekkingarstigi innan greinarinnar. Rafmennt tryggir að hægt sé að koma nýrri þekkingu og færni hratt til rafiðnaðarmanna, atvinnulífinu og samfélaginu til hagsbóta. 

Öflug tækniþekking og hugvit koma til með drífa nýsköpun áfram og skapa stærri skerf af hagvexti framtíðarinnar, hvort sem það er hjá rótgrónum fyrirtækjum eða sprotafyrirtækjum. Þar gegna starfsnámsskólar stóru hlutverki. En tækni morgundagsins verður ekki kennd í námi sem sniðið er að þörfum gærdagsins og því má ekki horfa framhjá mikilvægi símenntunar og þeim menntastofnunum sem henni sinna. 

Fjölmörg fyrirtæki sem vegnað hefur vel í samkeppnisrekstri hafa mótað sér stefnu í símenntun og þannig gætt að því að til staðar sé þekking og hæfni hjá starfsmönnum til að takast á við krefjandi en jafnframt arðbær verkefni. Það mun því ekki standa á rafiðnaðinum þegar mæta skal þörfum framtíðarinnar.

Kristján Daníel Sigurbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka rafverktaka og viðskiptastjóri á mannvirkjasviði Samtaka iðnaðarins.

Morgunblaðið, 12. nóvember 2020.