Efni tengt Iðnþingi 2008

Óskað eftir tilnefningum til trúnaðarstarfa

Ákveðið hefur verið að halda Iðnþing 6. mars 2008 á Grand Hótel Reykjavík. Í tengslum við Iðnþing fara fram þrennar kosningar, þ.e. kosið er til formanns, stjórnar- og ráðgjafaráðs Samtaka iðnaðarins og til fulltrúaráðs Samtaka atvinnulífsins.

Með bréfi þessu er auglýst eftir tilnefningum til þessara trúnaðar­starfa. Tilnefningar verða að hafa borist eigi síðar en 5. febrúar nk. til skrifstofu Samtaka iðnaðarins.

Um kjör formanns, stjórnar og ráðgjafaráðs

Í 9. kafla laga Samtaka iðnaðarins segir:

Stjórn SI skipa átta menn, formaður og sjö meðstjórnendur. Formaður er kosinn sérstaklega til eins árs í senn, en meðstjórnendur til tveggja ára og ganga því þrír þeirra út annað árið en fjórir hitt. Við kjör meðstjórnenda hljóta þeir þrír eða fjórir sem flest atkvæði hljóta, kosningu sem stjórnarmenn til tveggja ára.  Þeir sex sem næstir koma að atkvæðafjölda taka sæti í ráðgjafaráði til eins árs.  Þeir, ásamt formanni SI, stjórnarmönnum og fulltrúum starfsgreinahópa mynda ráðgjafaráð sem koma skal saman minnst einu sinni á ári.

Hver félagsaðili hefur atkvæði í hlutfalli við greidd félagsgjöld ársins 2007. Hverjum heilum 1.000 krónum í greiddum félagsgjöldum fylgir eitt atkvæði.

Sérstök athygli skal vakin á því að lög SI gera ráð fyrir að þau iðngreina- og meistarafélög, sem gerst hafa aðilar að SI fyrir hönd félagsmanna sinna, fari með atkvæðisrétt þeirra. Vilji einstök félög hins vegar hafa þann hátt á að einstakir félagsmenn þeirra fari með sín atkvæði sjálfir er nauðsynlegt að tilkynna það skrifstofu SI eigi síðar en 5. febrúar næstkomandi.

Ítrekað skal að allir félagsmenn hafa rétt til setu á Iðnþingi og eru kjörgengir í formanns- og stjórnarkjöri óháð því hvort meistara- eða iðngreinafélög, sem þeir eru aðilar að, fara með atkvæði fyrir þeirra hönd.

Um kjör til fulltrúaráðs Samtaka atvinnulífsins

Í 15. kafla laga Samtaka iðnaðarins segir:

Kjör fulltrúa SI í fulltrúaráð SA fer fram á Iðnþingi. Þátt í þeim kosningum geta tekið aðildarfyrirtæki SI að því marki sem þau hafa ekki ákveðið að tilnefna eigin fulltrúa skv. lögum SA þar um. Þeir sem óska eftir að vera í kjöri skulu senda kjörnefnd SI tilkynningu um framboð sitt minnst 20 dögum fyrir Iðnþing. Berist færri framboð en nemur fjölda þeirra sem kjósa á, skal kjörnefnd gera tillögu til stjórnar SI um skipan í fulltrúaráð SA. Þann lista skal leggja fram til samþykktar á Iðnþingi.

Ekki er endanlega ljóst hve marga fulltrúa SI skal kjósa en þeir eru nú 30. Fyrirtæki, sem geta og vilja tilnefna sína fulltrúa beint í ráðið, verða að tilkynna það til skrifstofu SA fyrir 5. febrúar nk. í samræmi við lög SA.

Eigi síðar en hálfum mánuði fyrir Iðnþing verða sendir út atkvæðaseðlar ásamt leiðbeiningum um tilhögun kosninganna.

 

Núverandi stjórn SI og ráðgjafaráð.

 

SAMTÖK IÐNAÐARINS

 Fyrir hönd kjörstjórnar

Jón Bjarni Gunnarsson

aðstoðarframkvæmdastjóri