Fréttasafn4. feb. 2019 Almennar fréttir

Afturkalla ekki gild skírteini atvinnubílstjóra

Á vef Stjórnarráðsins segir frá því að samkvæmt tilmælum frá dómsmálaráðuneytinu munu lögregluembætti ekki afturkalla gild skírteini gefin út fyrir 10. september 2018 með ökuréttindum fyrir bílstjóra til aksturs ökutækja í flokkum C, C1, D1 og D í atvinnuskyni, sem ekki hafa lokið lögbundinni endurmenntun. Meginástæða er sú að ekki er að finna viðhlítandi refsiheimild í umferðarlögum sem leggur bann við akstri bílstjóra með gild ökuskírteini í atvinnuskyni án endurmenntunar. Krafa um endurmenntun lúti aðeins að skilyrðum fyrir útgáfu ökuréttinda. Þeir sem hafa fengið útgefin gild skírteini með atvinnuréttindum eiga því ekki á hættu á að vera sektaðir eða að ökuréttindi þeirra verði afturkölluð, meðan skírteinin eru í gildi.

Áfram skylt að sækja sér endurmenntun

Á vefnum segir jafnframt að öllum sem stjórna ökutækjum í þessum flokkum í atvinnuskyni sé áfram skylt að sækja sér endurmenntun. Framvegis verði ökuskírteini með atvinnuréttindum eingöngu gefin út til einstaklinga sem lokið hafa lögbundinni endurmenntun og skírteini fyrir umrædda flokka til aksturs í atvinnuskyni séu gefin út til fimm ára.

Árið 2015 voru gerðar breytingar á umferðarlögum þar sem meðal annars var bætt inn ákvæði sem kveður á um skyldu ökumanna farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni til að gangast undir endurmenntun á fimm ára fresti  og á ákvæðið, sem er að finna í 4. mgr. 50. gr. umferðarlaga, rætur sínar að rekja til tilskipunar Evrópusambandsins, 2003/59/EB.