Fréttasafn16. mar. 2023 Almennar fréttir Orka og umhverfi

Áhyggjur SI af því að stjórnvöld velji á milli raforkunotenda

Samtök iðnaðarins lýsa áhyggjum af því að stjórnvöld velji á milli notenda um forgang að raforku með því að leggja fram frumvarp sem feli í sér skömmtunarkerfi fyrir orku á Íslandi. Þetta kemur fram í frétt á mbl.is þar sem vísað er í umsögn samtakanna um drög að frumvarpi til laga um breytingar á raforkulögum. Samtökin telji verulegra úrbóta þörf á drögunum. Á mbl.is segir að á sama tíma og samtökin taki undir mikilvægi þess að útfæra viðmið um fullnægjandi raforkuöryggi og framboð á raforku lýsi þau yfir áhyggjum af þeirri vegferð sem stjórnvöld séu á.

Í fréttinni kemur fram að í frumvarpinu sé lögð fram breyting á ákvæði raforkulaga sem feli í sér heimild til skömmtunar á raforku ef óviðráðanleg tilvik valdi því að framboð raforku fullnægi ekki eftirspurn. Samtökin velti fyrir sér hvort núverandi staða í orkumálum hérlendis, svo sem framboð á raforku og uppbygging innviða, sé í raun staða sem geti fallið undir óviðráðanleg tilvik. „Þvert á móti má færa fyrir því rök að slík uppbygging hefur tafist umfram það sem eðlilegt getur talist, þrátt fyrir vissu um fyrirsjáanlegan orkuskort og þörf á innviðauppbyggingu, vegna atvika er varða stjórnvöld beint,“ segir í umsögninni.

Þá kemur fram í fréttinni að samtökin bendi á að skerðing á afhendingu raforku sé verulegt inngrip inn í starfsemi fyrirtækja og þar af leiðandi sé um að ræða opinbert inngrip inn í raforkusamninga og fjárfestingarsamninga. Samtökin geri auk þess sérstakar athugasemdir við verklag við kynningu málsins. Áform voru kynnt á samráðsgátt Stjórnarráðsins hinn 13. febrúar og var umsagnarfrestur veittur til 27. febrúar, en alls bárust tíu umsagnir um málið. Drög að frumvarpinu voru kynnt degi síðar eftir að umsagnarfrestur rann sitt skeið á enda „Sá stutti frestur frá því að áform um lagabreytingu voru kynnt og drög að frumvarpi var lagt fram gefur fastlega til kynna að þau drög hafi að litlu eða engu leyti tekið mið af framkomnum umsögnum. Slíkt getur varla talist uppfylla kröfur sem gera verði til vandaðrar stjórnsýslu sem og undirbúnings lagafrumvarpa.“ 

Hér er hægt að nálgast umsögn SI.