Fréttasafn13. des. 2018 Almennar fréttir Starfsumhverfi

Ríkið lækki útlánavexti til að bæta samkeppnishæfni

Í nýútkominni hvítbók um íslenska fjármálakerfið kemur fram að útlánavextir íslensku bankanna eru mun hærri en útlánavextir banka í nágrannalöndunum. Fyrir jafn hátt lán þarf að greiða margfalt hærri vaxtagreiðslur í íslenskum banka en hjá erlendum bönkum. Munurinn kemur niður á samkeppnisstöðu og verðmætasköpun íslenskra fyrirtækja. Þetta segir Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI, í grein sinni í Fréttablaðinu í dag sem ber yfirskriftina Ríkið getur lækkað vexti.

45% álagning íslenskra banka

Hann segir jafnframt að í hvítbókinni komi fram að meðalvextir útlána íslensku bankanna voru í fyrra 5,8% en meðalvextir skulda bankanna 3,2%. Á því ári var því 2,6 prósentustiga munur á meðaltalsvöxtum vaxtaberandi eigna og skulda íslenskra banka. M.ö.o var álagning íslensku bankanna 45% í fyrra. Háir vextir útlána bankanna skýrast því að mjög stórum hluta af þessari háu álagningu þeirra.

Þá segir hann í grein sinni að í hvítbókinni sé rætt um hvað skýri þessa álagningu íslensku bankanna og að samkvæmt niðurstöðunum skýri rekstrarkostnaður, sem að helmingi er launakostnaður, álagninguna að mestu en auk þess séu sértækir skattar og töluvert miklar eiginfjárkröfur.

Ríkisins að skapa skilyrði fyrir lægri innlendum vöxtum

Sigurður segir að greiningin sé áhugaverð því hún sýni hvaða leiðir megi fara til að lækka vexti hér á landi og bæta samkeppnishæfni íslensks efnahagslífs. Íslensku bankarnir eru að mestu í eigu ríkisins auk þess sem ríkið mótar laga- og reglugerðarumgjörð þeirra. Það er ríkisins, sem eiganda bankanna, að beita sér fyrir því að hagræða og auka skilvirkni í bankaþjónustu og skapa þannig skilyrði fyrir lægri innlendum vöxtum til hagsbóta fyrir íslensk fyrirtæki og heimili.

Hér er hægt að lesa grein Sigurðar í heild sinni.

Hér er umfjöllun í Kjarnanum um grein Sigurðar.