Iðnþing 2002

Samkeppnisstaða Íslands

Iðnþing Samtaka iðnaðarins, það níunda í röðinni, var haldið föstudaginn 15. mars. Að þessu sinni var samkeppnisstaða Íslands meginviðfangsefni Iðnþings.

Iðnþing Samtaka iðnaðarins, það níunda í röðinni, var haldið föstudaginn 15. mars. Meginviðfangsefni Iðnþings að þessu sinni var samkeppnisstaða Íslands .

Ályktun þingsins setur fram með skýrum hætti hvað félagsmenn Samtaka iðnaðarins telja brýnast í þeim efnum. Þar segir að rétt sé að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Ekki sé eftir neinu að bíða. Rökin séu fyrst og fremst efnahagsleg og lúti að starfsskilyrðum fyrirtækja á Íslandi og lífskjörum almennings. Stöðugleiki í efnahagsmálum og starfsumhverfi sé nauðsynlegur þróttmiklu atvinnulífi og skilyrði erlendra fjárfestinga. Sífellt verði ljósara að íslenska krónan sé íslensku efnahagslífi of dýrkeypt vegna hárra vaxta, óöryggis sem henni fylgir og neikvæðum áhrifum á erlendar fjárfestingar. Loks sýni niðurstöður margra kannana að ótvíræður vilji félagsmanna Samtaka iðnaðarins og kjósenda standi til þess að teknar verði upp viðræður við ESB um aðild, að taka eigi upp evru og að aðild hafi jákvæð áhrif á efnahag Íslands.

Kosið var til stjórnar og ráðgjafaráðs að venju með almennri póstkosningu. Í framboði var hópur góðra karla og kvenna. Niðurstaðan varð sú að meðstjórnendur til tveggja ára voru kosin Baldur Guðnason, HörpuSjöfn hf, Halla Bogadóttir, Höllu Boga gullsmíði og Hreinn Jakobsson, Skýrr hf. Formaður var kosinn Vilmundur Jósefsson, Gæðafæði ehf. og er þetta í þriðja sinn sem hann er kosinn formaður.

Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa fyrir hádegi kynnti Jón Steindór Valdimarsson, aðstoðarframkvæmdastjóri SI, nýja viðhorfsrannsókn sem Gallup gerði fyrir SI meðal almennings um viðhorf til aðildar að ESB. Niðurstöðurnar voru mjög afgerandi. Meirihlutinn, 52% er hlynntur aðild en 25% eru ekki hlynnt og 23% eru hvorki hlynnt né andvíg. Óhætt er að segja að þessar niðurstöður og fleiri, sem komu fram í könnuninni, hafi vakið mikla athygli og hleypt nýju blóði í Evrópuumræðuna á Íslandi.

Eftir hádegi fluttu formaður SI og iðnaðarráðherra ræður. Auk þeirra fluttu fjórir valinkunnir menn erindi þar sem samkeppnisstaða Íslands var vegin og metin frá mismunandi sjónarhorni. Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra, ræddi um samkeppnisstöðu Íslands í samfélagi þjóðanna, Steinþór Ólafsson, forstjóri Sæplasts hf., ræddi um hvað er í lagi í starfsumhverfinu og hvað þarf að bæta, Úlfar Steindórsson, framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, fjallaði um fjármálakerfið og sprotafyrirtækin og að lokum fjallaði Baldur Gíslason, skólameistari Iðnskólans í Reykjavík, um stöðu og framtíð iðn- og verkmenntunar.

Iðnþing var fjölsótt og lauk með velheppnuðu árshófi um kvöldið undir styrkri veislustjórn Eiðs Haraldssonar, Háfelli ehf. Ræðumaður kvöldsins var Helgi Magnússon, HörpuSjöfn hf. og vakti stormandi lukku.

Niðurstöður Gallupkönnunar á PDF sniði

Dagskrá Iðnþings 15. mars 2002

9:45

Mæting og afhending fundargagna
10:00 Aðalfundarstörf
  1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár
  2. Ársreikningar Samtaka iðnaðarins
  3. Tillaga stjórnar að fjárhagsáætlun næsta árs
  4. Lýst kjöri formanns og meðstjórnenda
  5. Kjör í fulltrúaráð Samtaka atvinnulífsins
  6. Kosning löggilts endurskoðenda
  7. Kosning kjörstjóra og aðstoðarmanna hans
  8. Önnur mál
    Kynning á niðurstöðum Gallupkönnunar um Evrópumál
Ályktun Iðnþings
12:00 Opin dagskrá

Hádegisverður í boði Samtaka iðnaðarins
Ræða formanns, Vilmundar Jósefssonar
Ræða iðnaðarráðherra, Valgerðar Sverrisdóttur

14:15

Samkeppnisstaða Íslands

Samkeppnisstaða Íslands í samfélagi þjóðanna
Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra

Hvað er í lagi og hvað þarf að bæta?
Steinþór Ólafsson, forstjóri Sæplasts hf.

Fjármálakerfið og sprotafyrirtækin
Úlfar Steindórsson, framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins

Staða og framtíð iðn- og verkmenntunar
Baldur Gíslason, skólameistari Iðnskólans í Reykjavík

16:15 Iðnþingi slitið
Dagskrá Iðnþings 2002 á PDF sniði