Fréttasafn22. okt. 2021 Almennar fréttir Innviðir Mannvirki

Að mati HMS þarf fleiri nýjar íbúðir en Landsbankinn kynnti

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, HMS, telur ekki víst að jafnvægi náist á húsnæðismarkaði á næstu árum nema meira verði bætt í íbúðabyggingu. Landsbankinn, sem kynnti nýja hagspá sína í vikunni, telur jafnvægi mögulegt á næstunni á húsnæðismarkaði en að mati HMS er ótímabært að slá því föstu og margt bendi til að auka þurfi núverandi byggingaráform til að það megi takast. Þetta kemur fram á vef HMS.

Þar segir jafnframt að nokkrir óvissuþættir séu til staðar sem hafi áhrif á húsnæðisþörf en Hagdeild HMS hafi undanfarin ár greint þörf fyrir íbúðir á Íslandi og hafi einnig spáð fyrir um framtíðarþróun þarfarinnar. Í nýjustu íbúðaþarfagreiningunni frá því í maí var niðurstaðan að það þurfi um 3.000 nýjar íbúðir að koma á markaðinn á ári út þennan áratug. Í spánni segir að á fyrri hluta áratugarins þurfi þó að byggja fleiri en 3.000 íbúðir, bæði vegna óuppfylltrar íbúðarþarfar sem sé til staðar í dag og vegna hraðari fólksfjölgunar á þeim tíma.

HMS segir þörf fyrir 3.500 íbúðir á ári en Landsbankinn 1.800 íbúðir

Þá kemur fram á vef HMS að mikilvægt sé að uppbygging íbúðarhúsnæðis gerist jafnt og þétt þannig að ekki skapist tímabundinn íbúðaskortur sem leiði til verulega hækkaðs íbúðaverðs. Því hefur HMS ráðlagt að byggðar séu um 500 fleiri íbúðir á næstu árum, eða allt að 3.500 alls á ári, bæði vegna viðvarandi óuppfylltrar íbúðaþarfar og vegna fólksfjölgunar og breytinga sem eru að verða á heimilisgerð. Hagfræðideild Landsbankans gerir ráð fyrir að þörfin sé 1.800 íbúðir á hverju ári á landinu öllu líkt og kom fram í kynningu á þjóðhags- og verðbólguspá bankans. 

Forsendur HMS í íbúðaþarfagreiningunni

Á vef HMS segir að íbúðaþarfagreining HMS byggi á mannfjöldaspá Hagstofu Íslands en þörf fyrir húsnæði ráðist bæði af mannfjölda og samsetningu heimila. Samsetning heimila ráðist fyrst og fremst af aldursdreifingu þjóðarinnar en búist sé við að fólki 65 ára og eldra fjölgi og að 25-45 ára fækki hlutfallslega. Því sé talið að heimilum þar sem börn búa eigi eftir að fækka hlutfallslega en með því minnki óhjákvæmilega meðalstærð heimila. Þá kemur fram að breytt heimilisgerð innan tiltekinna aldurshópa hafi mun minni áhrif samkvæmt þeim spám sem HMS styðst við og þannig megi rekja nærri 95% af fjölgun einstaklingsheimila á næstu 20 árum til þess að þjóðin sé að eldast en aðeins rúmlega 5% vegna þess að fólk búi eitt lengur en áður.