Fréttasafn27. sep. 2021 Almennar fréttir Mannvirki Starfsumhverfi

Breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar

Hagstofa Íslands undirbýr tvíþætta breytingu á útreikningsaðferð vísitölu byggingarkostnaðar sem mun koma til framkvæmda við útreikning vísitölunnar í janúar 2022.

Á vef Hagstofunnar kemur fram að annars vegar muni vísitala byggingarkostnaðar miðast við verðlag án virðisaukaskatts, en hætt verði að miða við verðlag byggingaraðfanga með virðisaukaskatti. Hins vegar muni Hagstofan taka í notkun nýja gagnaheimild við mælingu á vinnulið vísitölunnar. Nýja heimildin sé launarannsókn Hagstofunnar þar sem mældur sé launakostnaður aðila sem starfi í byggingariðnaði. Með þessu sé horfið frá mati á launum byggðum á lágmarkstöxtum úr kjarasamningum.

Á vef Hagstofunnar segir að um sé að ræða nauðsynlegar umbætur á mæliaðferð vísitölunnar og að innleiðing nýju aðferðanna muni ekki sem slíkar hafa áhrif til hækkunar eða lækkunar á vísitölu byggingarkostnaðar.

Á sama tíma verði birting vísitölu byggingarkostnaðar eingöngu á útreikningstíma en birting á gildistíma, sem rekja megi til ákvæða þeirra laga sem falla brott um áramótin, verði felld niður. Frá næstu áramótum falli aðferðafræði vísitölunnar undir lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð nr. 163 frá 2007.