Fréttasafn1. nóv. 2019 Almennar fréttir Hugverk

Engar vísbendingar um misnotkun á endurgreiðslukerfi kvikmynda

Samtök iðnaðarins og Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda (SÍK) fagna niðurstöðum nýútkominnar skýrslu Ríkisendurskoðunar um endurgreiðslukerfi kvikmynda. Öll verkefnin sem Ríkisendurskoðun rannsakaði voru unnin lögum samkvæmt og ekki fundust neinar vísbendingar um misnotkun á endurgreiðslukerfi kvikmynda samkvæmt rannsóknarniðurstöðum stofnunarinnar. Skýrslan tekur því af allan vafa um hvort misnotkun á endurgreiðslukerfi kvikmynda hafi viðgengist.

SÍK gerir engar athugasemdir við þær tillögur Ríkisendurskoðunar að skilyrða þurfi endurgreiðslur við rétt skattskil og að samstarf við embætti ríkisskattstjóra verði eflt. Lög nr. 43/1999 vísa skýrt til þess að allur kostnaður sem fellur til og heimilt er að draga frá tekjum af atvinnurekstri fari eftir ákvæðum laga um tekjuskatt. Hefur framkvæmdin því nú þegar verið lögum samkvæmt og framleiðslufyrirtæki fylgt þeim til hlýtar líkt og staðfest er í skýrslunni.

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar er jafnframt fjallað um mikilvægi endurgreiðslukerfisins fyrir samkeppnishæfni Íslands. Fram kemur að árið 2016 hafi löggjafinn talið ástæðu til þess að hækka hlutfall endurgreiðslu til kvikmyndaframleiðslu. Ástæðurnar voru meðal annars þær að gæta þyrfti að samkeppnishæfni Íslands þegar kæmi að því að laða að erlend verkefni á sviði framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis.

Mikilvægt er að hafa í huga að kvikmyndaframleiðendur búa við ófyrirsjáanleg starfsskilyrði sem helgast meðal annars af eftirtöldum þáttum: Erfiðum starfsskilyrðum, smæð markaðarins, takmörkuðu fjármagni til greinarinnar, gengisþróun og almennum verðhækkunum á þjónustu innanlands. Endurgreiðslukerfi til kvikmyndaframleiðslu sem byggir á lögum nr. 43/1999 hefur þróast með tilstilli framkvæmdar laganna síðastliðin 10 ár í samræmi við vilja löggjafans til þess að auka samkeppnishæfni landsins. Rétt er að minna á að hér er ekki um styrki að ræða, í eiginlegum skilningi þess orðs, heldur endurgreiðslu á hluta af þeim kostnaði sem þegar hefur fallið til vegna framleiðslu kvikmyndaverka. Þegar að endurgreiðslu kemur hefur þegar verið greitt inn í ríkissjóð umtalsvert meira en endurgreiðslan nemur, eins og ótal skýrslur hafa sýnt fram á. Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar hafa þannig eingöngu jákvæð áhrif á greiðslujöfnuð ríkissjóðs og eru án áhættu fyrir ríkissjóð því skila þarf endurskoðuðum fullnaðaruppgjörum áður en til endurgreiðslu kemur. Slíkt kerfi er einfalt og gegnsætt og hefur þessi framkvæmd verið talin einn helsti styrkur þessa kerfis af erlendum aðilum sem hafa framleitt kvikmyndir á Íslandi.

mbl.is, 31. október 2019.

RÚV / RÚV / RÚV, 31. október 2019.