Fréttasafn14. mar. 2016 Iðnaður og hugverk

Hækkun endurgreiðslu úr 20% í 25% tryggir samkeppnishæfni

 Mikil samkeppni er á milli landa um að fá til sín kvikmyndaverkefni. Því er mikilvægt og hagkvæmt að viðhalda því vel heppnaða stuðningsumhverfi sem búið er að byggja upp hér á landi frá árinu 1999 til að tryggja samkeppnishæfni greinarinnar og stuðla að áframhaldandi vexti. 

Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri SI, fagnar ákvörðun iðnaðarráðherra, Ragnheiðar Elínar Árnadóttur, um að leggja fram frumvarp sem felur í sér hækkun á hlutfalli endurgreiðslna vegna kvikmyndagerðar á Íslandi úr 20% í 25% og framlengingu á lögunum um 5 ár. Ráðherrann tilkynnti ákvörðun sína á nýafstöðnu Iðnþingi SI.  

Í nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um hagræn áhrif kvikmyndagerðar á Íslandi er endurgreiðslukerfið rakið ítarlega og niðurstöður rannsóknar benda eindregið til að sett markmið hafi náðst og gott betur. Kvikmyndaiðnaðurinn hefur vaxið mikið síðustu ár og á því tímabili sem var til skoðunar, árin 2011-2014, nam veltan ríflega 50 milljörðum króna. Talið er að bein og óbein störf séu alls um 3.100 í greininni. Mikilvæg niðurstaða rannsóknarinnar er að tekjur ríkisins af kvikmyndaframleiðslu eru umtalsvert hærri en endurgreiðslurnar. Þá er ekki litið til margvíslegra óbeinna áhrifa, líkt og eflingu innlendrar menningar, kynningu á sögu lands og náttúru, aukin þekking og reynsla kvikmyndagerðamanna auk þeirra áhrifa sem vaxandi kvikmyndagerð á Íslandi kann að hafa á straum erlendra ferðamanna til landsins. 

„Samkeppnin er mikil við önnur lönd sem vilja laða til sín kvikmyndagerð með endurgreiðslum og með áformum um hækkun endurgreiðsluhlutfallsins erum við að nálgast það sem best gerist annars staðar. Sá mikli fjöldi erlendra kvikmyndaverkefna sem hefur komið hingað til lands á síðustu árum hefur lyft þekkingarstigi innlendra fyrirtækja á þessu sviði á hærra stig og gert þau jafnt og þétt hæfari til að taka að sér stærri og flóknari verkefni. Ein birtingarmynd þess er að innlend kvikmyndafyrirtæki geta nú í auknum mæli tekið að sér eftirvinnslu kvikmynda. Umsvif í greininni verða þannig ekki eins sveiflukennd og fleiri varanleg störf skapast sem styður enn frekar við vöxt greinarinnar,“ segir Almar.