Fréttasafn7. okt. 2020 Almennar fréttir Mannvirki Starfsumhverfi

Hagkvæmt húsnæði verður ekki byggt á þéttingarreitum

„Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að bæta þarf verulega starfsumhverfi byggingariðnaðarins og ný talning SI á íbúðum í byggingu, sýnir að fram undan sé ófremdarástand á næstu árum, með skorti á húsnæði með tilheyrandi vandræðum,“ segir Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI, í Markaðnum um nýja könnun sem gerða var meðal félagsmanna mannvirkjasviðs SI um viðhorf þeirra til húsnæðisuppbyggingar.

Í frétt Markaðarins kemur fram að mikill meirihluti félagsmanna í Samtökum iðnaðarins telji að skortur á lóðaframboði komi í veg fyrir hagkvæma uppbyggingu húsnæðis, og einnig að hagkvæmt húsnæði verði ekki byggt á þéttingarreitum. Í fréttinni segir að um 80% félagsmanna SI á mannvirkjasviði telja að skortur á lóðaframboði komi í veg fyrir hagkvæma húsnæðisuppbyggingu og 79% telja að hagkvæmt húsnæði verði ekki byggt á þéttingarreitum, en í stefnu borgarinnar séu nánast eingöngu þéttingarreitir í boði. „Það er mikið í húfi að vel takist til í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og þar er hlutur ríkisins og sveitarfélaganna mikill. Niðurstöðurnar benda til þess að atvinnulífið sjái fjölmörg tækifæri til að gera betur, en það er á hendi sveitarfélaganna að stýra því hvar er byggt og ríkisins að skapa viðunandi skilyrði til húsnæðisuppbyggingar.“

Bjóða þarf upp á fjölbreyttara lóðaúrval

Þá segir í frétt Markaðarins að Samtök iðnaðarins kalli eftir því að mikilvægar umbætur sem átakshópur í húsnæðismálum setti fram í byrjun síðasta árs verði kláraðar, en þar megi meðal annars finna breytingar á mannvirkjalögum, endurskoðun á umhverfi skipulagsmála og innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu, til að draga úr sóun og töfum og bæta aðgengi að réttum upplýsingum. Sigurður segir í fréttinni að niðurstöðurnar gefi til kynna að ekki fari saman hljóð og mynd. Hlutdeildarlán geri kröfu um kaup á hagkvæmu húsnæði og stefna Reykjavíkurborgar hafi verið sú að bjóða nánast eingöngu þéttingarreiti undir uppbyggingu húsnæðis. „Það blasir við að ef vilji er fyrir því að byggja hagkvæmara húsnæði þarf að bjóða upp á fjölbreyttara lóðaúrval, af hendi sveitarfélaganna.“ 

Vaxtaálag gagnvart fyrirtækjum í viðskiptabönkunum lækki

Jafnframt segir í frétt Markaðarins að 90% félagsmanna SI telji að lækkun stýrivaxta sé ekki að skila sér í vöxtum lána sem veitt séu til framkvæmda og 59% segi að aðgengi að fjármögnun sé takmarkað og hamli fjárfestingum. Sigurður segir að þetta sé „skýr krafa um að vaxtaálagið gagnvart fyrirtækjum hjá viðskiptabönkunum lækki, en það hefur hækkað verulega á undanförnum misserum.“

Markaðurinn / Frettabladid.is, 7. október 2020.

Frettabladid-07-10-2020