Fréttasafn15. jan. 2019 Almennar fréttir Iðnaður og hugverk

Ísland eftirbátur annarra í R&Þ

Ísland hefur á síðustu árum verið eftirbátur annarra landa í rannsóknar- og þróunarstarfi (R&Þ). Heildarútgjöld til R&Þ voru á síðasta ári 2,13% af landsframleiðslu (VLF) sem er lægra hlutfall en sést í flestum þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Þetta hlutfall er 3,3% í Svíþjóð, 3,1% í Danmörk, 3,0% í Þýskalandi, 2,8% í Finnlandi og 2,8% í Bandaríkjunum samkvæmt nýjustu gögnum hagstofu Evrópusambandsins, EUROSTAT. Markmiðið er að þetta hlutfall verði orðið 3% í Evrópu árið 2020. 

R-Th-sem-hlutfall-af-VLF

Stefna á 3% af VLF árið 2024

Hlutfall R&Þ af VLF hér á landi árið 2017 var viðlíka og það var árið 2016 en þá mældist það 2,12% af VLF. Stefna Vísinda- og tækniráðs er að útgjöld til R&Þ nemi 3% af VLF árið 2024 og er Ísland talsvert frá því að ná því.  

Það er litið svo á rannsóknir og þróun séu lykilþættir í nýsköpun og skiptir því verulegu máli í starfsemi tækni- og hugverkaiðnaðar. Með R&Þ er fjárfest í tækni og hæfni sem elur af sér nýjar vörur og þjónustu.  R&Þ er grundvöllur framleiðnivaxtar og samkeppnishæfni einstakra fyrirtæka og atvinnulífsins alls. Með fjárfestingu í R&Þ er fjárfest í hagvexti framtíðarinnar til hagsbóta fyrir samfélagið.

Fyrirtæki með stærstan hluta R&Þ

Fyrirtæki eru afgerandi stærst í rannsóknum og þróun hér á landi. Námu heildarútgjöld til R&Þ á árinu 2017 55,6 milljörðum króna. Af þeim voru útgjöld fyrirtækja 36 ma.kr. eða 65%, háskólastofnanna 17,3 ma.kr. og annarra opinberra stofnana 2,3 ma.kr.