Fréttasafn27. sep. 2019 Almennar fréttir Orka og umhverfi

Ísland í forystu í loftslagsmálum

Íslenskt hugvit hefur skapað grænar lausnir í orkuiðnaði og öðrum greinum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Hér á landi njótum við sérstöðu þar sem við nýtum endurnýjanlega orkugjafa til raforkuframleiðslu og húshitunar en á heimsvísu stafar stór hluti losunar gróðurhúsalofttegunda frá orku. Þetta segir Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI, meðal annars í grein sinni Forysta í loftslagsmálum sem birt er í Mannlífi í dag. Hann segir þjóðarleiðtoga sem hingað hafa komið á þessu ári hafi kynnt sér grænar lausnir og hrósað okkur fyrir árangur á þessu sviði. Íslensk þekking hafi á mörgum áratugum byggst upp á þessu sviði og sé nú útflutningsvara. Með auknum útflutningi grænna lausna aukist ekki einungis tekjur þjóðarbúsins heldur látum við gott af okkur leiða með því að hjálpa öðrum ríkjum að ná sínum takmörkum í loftslagsmálum, enda sé vandinn hnattrænn en ekki bundinn við einstök lönd. Þannig geti Ísland verið í forystu í þessu mikilvæga máli og lagt sitt af mörkum til lausnar vandans.

Þarf gott samstarf stjórnvalda og atvinnulífs til að ná árangri

Sigurður segir jafnframt í greininni að Ísland hafi talsvert fram að færa. Stjórnvöld vísi veginn og stefna þeirra sé grundvöllur að ákvörðunum fólks og fyrirtækja. Stjórnvöld hér á landi hafi skýr áform um kolefnishlutleysi árið 2040 en að stjórnvöld leysi ekki vandann sjálf heldur þurfi gott samstarf stjórnvalda og atvinnulífs til að ná árangri í þessum málum. 

Hann segir atvinnulífið sannarlega vilja vinna með stjórnvöldum að kolefnishlutlausu Íslandi 2040 og í því skyni hafi stjórnvöld og atvinnulíf tekið höndum saman og stofnað samstarfsvettvang um loftslagsmál og grænar lausnir. Sér í lagi sé bæði vilji og metnaður til þess að íslenskur iðnaður verði kolefnishlutlaus árið 2040. Húsfyllir hafi verið á stofnfundi vettvangsins í síðustu viku og sé það til marks um mikinn áhuga á loftslagsmálum, vilja og metnað til að ná settum markmiðum. 

Íslenskt hugvit með grænar lausnir

Í greininni kemur fram að vandinn verði ekki leystur nema með nýrri hugsun og nýjum aðferðum. Það sé ekki nóg að viljinn til aðgerða sé til staðar heldur þurfi lausnirnar að vera til. Með hliðsjón af skuldbindingum þjóða heims um að draga úr útblæstri megi búast við miklum fjárfestingum í rannsóknum og þróun til að hanna grænar lausnir og finna leiðir til að gera hlutina öðruvísi. Þessar lausnir séu forsenda þess að metnaðarfull markmið náist. Sigurður segir íslenskt hugvit geti svo sannarlega komið að lausn vandans á þennan hátt með því að hanna grænar lausnir.

Hér er hægt að lesa grein Sigurðar í heild sinni.