Fréttasafn22. jan. 2021 Almennar fréttir

Kallað eftir framboðum í fjögur sæti meðstjórnenda

Iðnþing 2021 fer fram fimmtudaginn 4 mars nk. Í tengslum við Iðnþing fara fram rafrænar kosningar, þ.e. kosið er til stjórnar, auk þess sem kallað er eftir framboðum í fulltrúaráð Samtaka atvinnulífsins.

Auglýst er eftir tilnefningum til þessara trúnaðarstarfa. Tilnefningar verða að hafa borist eigi síðar en 5. febrúar nk. til skrifstofu Samtaka iðnaðarins á tölvupóstfangið bjorg@si.is.

Um kjör stjórnar og ráðgjafaráðs

Í 7. kafla laga Samtaka iðnaðarins segir: Stjórn SI skipa tíu menn, formaður og níu meðstjórnendur. Formaður er kosinn sérstaklega til tveggja ára í senn. Meðstjórnendur eru jafnframt kosnir til tveggja ára og ganga því fjórir þeirra út annað árið en fimm hitt. Við kjör meðstjórnenda hljóta þeir fjórir eða fimm sem flest atkvæði hljóta, kosningu sem stjórnarmenn til tveggja ára. Þeir menn sem næstir koma að atkvæðamagni eru réttkjörnir varamenn og skulu taka sæti aðalmanna í stjórn, í samræmi við atkvæðafjölda á Iðnþingi.

Að þessu sinni er kosið um fjögur sæti meðstjórnenda.

Hver félagsaðili hefur atkvæði í hlutfalli við greidd félagsgjöld ársins 2020. Hverjum heilum 1.000 krónum í greiddum félagsgjöldum fylgir eitt atkvæði.

Sérstök athygli skal vakin á því að lög SI gera ráð fyrir að þau iðngreina- og meistarafélög, sem gerst hafa aðilar að SI fyrir hönd félagsmanna sinna, fari með atkvæðisrétt þeirra. Vilji einstaka félagsmaður iðngreina- eða meistarafélags fara með sitt eigið atkvæði eða vilji einstök félög hafa þann hátt á að einstakir félagsmenn þeirra fari með sín atkvæði sjálfir er nauðsynlegt að tilkynna það skrifstofu SI eigi síðar en 18. febrúar næstkomandi.

Ítrekað skal að allir félagsmenn hafa rétt til setu á Iðnþingi og eru kjörgengir í stjórnarkjör óháð því hvort meistara- eða iðngreinafélög, sem þeir eru aðilar að, fara með atkvæði fyrir þeirra hönd. Reglur um kjörgengi má finna í 19. gr. laga SI.

Um kjör til fulltrúaráðs Samtaka atvinnulífsins

Í 9. kafla laga Samtaka iðnaðarins segir: Kjör fulltrúa SI í fulltrúaráð SA fer fram á Iðnþingi. Þátt í þeim kosningum geta tekið aðildarfyrirtæki SI að því marki sem þau hafa ekki ákveðið að tilnefna eigin fulltrúa skv. lögum SA þar um. Þeir sem óska eftir að vera í kjöri skulu senda kjörnefnd SI tilkynningu um framboð sitt minnst 20 dögum fyrir Iðnþing. Berist færri framboð en nemur fjölda þeirra sem kjósa á, skal kjörnefnd gera tillögu til stjórnar SI um skipan í fulltrúaráð SA. Þann lista skal leggja fram til samþykktar á Iðnþingi.

Ekki er endanlega ljóst hve marga fulltrúa SI skal kjósa en þeir eru nú 32.

Fyrirtæki, sem geta og vilja tilnefna sína fulltrúa beint í ráðið, verða að tilkynna það til skrifstofu SA fyrir 14. febrúar nk. í samræmi við lög SA.

Eigi síðar en hálfum mánuði fyrir Iðnþing verða sendir út atkvæðaseðlar ásamt leiðbeiningum um tilhögun kosninganna.