Fréttasafn  • skjaldarmerki_islands_nytt

28. okt. 2009

Yfirlýsing forsætis- og fjármálaráðherra

Forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafa fyrir hönd ríkisstjórnarinnar sent frá sér yfirlýsingu um framgang stöðugleikasáttmálans frá 25. júní sl.

Frétt frá forsætisráðuneytinu

Að undanförnu hafa stjórnvöld átt fundi með fulltrúum Alþýðusambands Íslands, Bandalags háskólamanna, Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, Kennarasambands Íslands, Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja og Samtökum atvinnulífsins. Í yfirlýsingunni, sem gefin er út með hliðsjón af viðræðum á þessum fundum segir, að gerð stöðugleikasáttmálans síðastliðið vor hafi verið sögulegur og sameiginlegur áfangi til að hefja endurreisn efnahagslífsins og auka tiltrú þjóðarinnar á framtíðina. Það sem þegar hafi áunnist við framfylgd sáttmálans gefi ótvírætt til kynna að það sé þjóðarnauðsyn að halda því verki áfram.

Yfirlýsing forsætis- og fjármálaráðherra á .pdf formi