Fréttasafn  • Álframleiðsla

9. feb. 2010

Alcoa Fjarðaál flutti út vörur fyrir um 74 milljarða árið 2009

Útflutningur Alcoa Fjarðaáls á síðasta ári nam tæplega 600 milljónum bandaríkjadala, sem jafngildir um 74 milljörðum íslenskra króna, miðað við núverandi gengi. Flutt voru út rúmlega 349 þúsund tonn af hreinu áli, álblöndum og álvírum. Verðmæti útflutnings Alcoa Fjarðaáls í fyrra nam því rúmlega 1.4 milljörðum króna á viku, eða rúmlega 200 milljónum króna á dag. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá fyrirtækinu.

Fyrir hvert tonn af áli fengust að meðaltali 1.708 bandaríkjadalir, eða um 210.000 íslenskar krónur miðað við núverandi gengi. Álverð sveiflaðist mjög mikið á árinu. Viðmiðunarverð á markaði (LME) fór niður fyrir 1.300 dali í upphafi árs en í lok ársins var það komið yfir 2.300 dali.

Mesti rafstraumur sem þekkist

Á árinu hefur verið unnið að framleiðsluaukningu í álverinu með því að auka rafstrauminn sem leiddur er í gegnum kerin. Straumurinn var um áramótin kominn upp í 380 kílóamper, sem er hæsti straumur sem þekkist í álverum með sambærilega tækni. Álframleiðsla Alcoa Fjarðaáls var tæplega 3.000 tonnum meiri en áætlanir fyrir árið gerðu ráð fyrir, eða  rúmlega 349 þúsund tonn. Að meðaltali voru framleidd tæp 3 tonn af áli í hverju keri á dag.  Skýringin á aukinni framleiðslu er fyrst og fremst bætt straumnýtni sem er með því besta sem gerist í heiminum.  Alcoa Fjarðaál notaði að jafnaði 554 megavött af raforku á síðasta ári.  Keralína álversins notaði 529 megavött en að auki notaði Fjarðaál 25 megavött í annað en sjálfa álframleiðsluna, þannig að heildarnotkun fyrirtækisins er um 30% allrar raforku sem er framleidd á Íslandi.   

Aukin áhersla á verðmætari afurðir

Á árinu var aukin áhersla lögð á framleiðslu verðmætari afurða úr álinu: álvíra og svokallaðra melmisstanga, sem eru litlar 10 kg stangir úr álblöndum. Tæp 215 þúsund tonn voru framleidd af svokölluðum hleifum, tæplega 82 þúsund tonn af T-börrum, rúmlega 44 þúsund  tonn af álvírum, sem eru verðmætasta afurð álversins, rúm 2  þúsund tonn af melmisstöngum og um 7 tonn af öðrum vörum. Stefnt er að því að auka enn framleiðslu á melmisstöngum og álvírum á þessu ári.