Fréttasafn  • Allir vinna

7. júl. 2010

Allir vinna - Hvatningarátak um atvinnuskapandi framkvæmdir

 

Í dag, 7. júlí, var formlega hrundið af stað hvatningarátaki sem stjórnvöld, í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins, efna til í sumar. Hinn landsþekkti teiknari Halldór Baldursson fékk það verkefni að túlka skilaboðin á jákvæðan og uppbyggilegan hátt, en þau fela í sér:

  • hækkun á endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu við eigið íbúðarhúsnæði og sumarhús í 100% úr 60%
  • skattafrádráttur til einstaklinga sem fjárfesta í viðhaldi á eigin húsnæði sem nemur allt að 200 þúsund króna lækkun á tekjuskattsstofni hjá einstaklingum og 300 þúsund króna lækkun hjá hjónum og samsköttuðum.
  • áherslu á mikilvægi þess að öll viðskipti almennings og fagmanna séu uppi á borðum en með því að útrýma svartri vinnu mætti auka skatttekjur ríkisins og þar með fjárveitingar til almannaþjónustu um 40 milljarða króna á ári, skv. mati SI.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðunni allirvinna.is

Með átakinu eru landsmenn hvattir til þátttöku í stórum sem smáum verkum – að þeir beini viðskiptum sínum að innlendri vöru og þjónustu, fjárfesti í viðhaldi íbúðarhúsnæðis/sumarhúsa og leggi þar með sitt af mörkum til sköpunar atvinnu á Íslandi. 100% endurgreiðsla á virðisaukaskatti og skattafrádráttur vegna vinnu við eigið húsnæði ýta undir að viðhaldsverkefni af þessu tagi séu uppi á borðum en átak til að stemma stigu við svartri vinnu er eitt af sameiginlegum hagsmunamálum stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins. Þá felur átakið einnig í sér persónulega ráðgjöf fagmanna um handbragð við viðhaldsframkvæmdir undir leiðsögn byggingadeildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Hagstæð framkvæmdalán og þátttaka fyrirtækja

Leitað hefur verið til fjármálastofnanna varðandi framkvæmdalán til almennings á hagstæðum kjörum og þá mun Byggðastofnun bjóða fyrirtækjum á landsbyggðinni verðtryggð lán til viðhaldsverkefna til 12 ára á 7% vöxtum. Sömuleiðis munu íslensk fyrirtæki vera með tilboð vikulega á viðeigandi vörum og þjónustu.

Eftirtaldir standa að átakinu ásamt stjórnvöldum:

Samtök iðnaðarins , Alþýðusamband Íslands og aðildarfélög, Samtök atvinnulífsins, Samtök verslunar og þjónustu og Nýsköpunarmiðstöð Íslands.