Fréttasafn  • Borgartún 35

2. feb. 2011

Yfirlýsing frá Samtökum atvinnulífsins

Samtök atvinnulífsins vilja koma eftirfarandi á framfæri og leiðrétta misskilning, sem fram hefur komið í fjölmiðlum undanfarna daga. Samtök atvinnulífsins eru fylgjandi þeirri sáttastefnu, sem ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir markaði og hrinti í framkvæmd með stofnun og starfi endurskoðunarnefndar um stjórn fiskveiða.

SA leggja áherslu á að endurskoðunarnefndin, sem ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir setti á laggirnar og lauk störfum í september síðastliðnum, náði víðtækari sátt en áður eru dæmi um á þessum vettvangi eftir að forsætis- og fjármálaráðherra höfðu sjálf beitt sér fyrir að leitað yrði samkomulags á grundvelli svokallaðrar samningaleiðar.

Samningaleiðin er því niðurstaða, þar sem nær allir hagsmunaaðilar í sjávarútvegi auk fulltrúa stjórnarflokka og tveggja stjórnarandstöðuflokka komust að sameiginlega.

Að framansögðu er ljóst að Samtök atvinnulífsins eru fylgjandi breytingum á málefnum sjávarútvegsins og hafa lýst yfir fullum vilja til að halda áfram nauðsynlegri vinnu þar að lútandi.  Fullyrðingar um annað eru rangar.

Samtök atvinnulífsins benda á þá augljósu staðreynd í þessu samhengi að samningaleið í sjávarútvegi verður eingöngu farin með þátttöku hagsmunaaðila í sjávarútvegi.

Stjórn Samtaka atvinnulífsins hvetja eindregið til samstöðu milli aðila vinnumarkaðarins, ríkisstjórnarinnar og Alþingis um að marka ATVINNULEIÐ út úr því kreppuástandi sem nú ríkir í atvinnulífinu og samfélaginu öllu og birtist í slæmri stöðu fjölda fyrirtækja og atvinnuleysi 14000 manns. Hér má lesa ályktun stjórnar SA.