Fréttasafn  • HRutskrift2011

22. jún. 2011

Aukinn stuðningur atvinnulífsins við háskólastarf

Samtök iðnaðarins, Samtök atvinnulífsins og Sjálfseignarstofnun Viðskiptaráðs Íslands um viðskiptamenntun hafa tekið höndum saman um að styðja við og efla háskólastarf á Íslandi með 200 milljón króna framlagi til Háskólans í Reykjavík.

Þetta kom fram í ávarpi dr. Ara Kristins Jónssonar, rektors Háskólans í Reykjavík, við útskriftarathöfn HR sem haldin var í Hörpu sl. sunnudag. Í ræðu sinni sagði Ari Kristinn m.a.:

„Í ljósi þess hve mikilvægur Háskólinn í Reykjavík er íslensku atvinnulífi hafa bakhjarlar skólans -  Samtök iðnaðarins, Samtök atvinnulífins og Sjálfseignarstofnun Viðskiptaráðs Íslands um viðskiptamenntun - tekið höndum saman um að styðja við og efla háskólamenntun og rannsóknir á Íslandi með 200 milljón króna framlagi til skólans.  Þetta framlag er mikilvæg lyftistöng fyrir Háskólann í Reykjavík en um leið markar það fyrsta skrefið í þá átt að halda áfram öflugri upbbygingu skólans.   Með þessu framlagi er atvinnulíf landsins að sýna í verki að  fjárfesting í háskólamenntun er fjárfesting í framtíð atvinnulífs og samfélags.“

Ari Kristinn undirstrikaði mikilvægi öflugs háskólastarf fyrir íslenskt samfélag og sagði það spila lykilhlutverk í samkeppnishæfni atvinnulífs. Það ætti bæði við um menntun starfsfólks sem og rannsóknir til nýsköpunar.

„Staðreyndin er því miður sú að þó miklar framfarir hafi orðið á undanförnum árum, þá teljumst við enn ekki vel menntuð þjóð, því hlutfall háskólamenntaðra er lægra hér en í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við.  Þetta má vel lesa í ýmsum samanburðarskýrslum, en það sem kannski lýsir þessu best er að í því mikla atvinnuleysi sem við glímum nú við, þá stendur vöntun á vel menntuðu fólki vexti fyrirtækja fyrir þrifum.  Sem þjóð, þá verðum við því að taka okkur þessa útskriftarnema og þá sem með þeim hafa unnið til fyrirmyndar og fjárfesta í framtíð okkar með fjárfestingu í háskólamenntun.  Það sem til þessa hefur verið lagt í háskóla landsins hefur skilað sér með eindæmum vel því mjög gott starf er unnið þrátt fyrir að framlög hins opinbera á hvern nemanda séu aðeins helmingur þess sem gerist í nágrannalöndunum. Þessu hefur verið stofnað í verulega hættu með þeim niðurskurði sem orðið hefur á undanförnum árum, en nú má það ekki bíða lengur að snúa blaðinu við og fjárfesta í háskólamenntun, því það er fjárfesting sem mun skila sér á skömmum tíma í auknum hagvexti og bættum lífskjörum fyrir okkur öll.“

Í ræðu rektors kom ennfremur fram að Háskólinn í Reykjavík væri, þrátt fyrir ungan aldur, nú þegar orðinn stærsti tækni- og viðskiptaháskóli Íslands, en HR útskrifar tvo af hverjum þremur sem ljúka tæknimenntun á háskólastigi og um helming þeirra sem lýkur viðskiptamenntun.

470 nemendur voru brautskráðir frá Háskólanum í Reykjavík. 180 voru útskrifaðir frá tækni- og verkfræðideild skólans, 100 frá viðskiptadeild, 74 úr lagadeild, 68 úr tölvunarfræðideild og 48 frá kennslufræði- og lýðheilsudeild.

Í máli rektors koma fram að í könnun sem gerð var á meðal útskriftarnema kom í ljós að meðal þeirra sem ætla sér strax að vinna þá séu yfir 80% komnir með starf fyrir útskrift. Hann sagði það vera mikið tilhlökkunarefni að sjá útskriftarnema í hlutverkum brautryðjenda, leiðtoga og þeirra sem kæmu til með að hafa mikil áhrif á íslenskt samfélag í framtíðinni. Í lokaorðum sínum brýndi rektor útskriftarnema til góðra verka og sagði: „Kall samfélags og atvinnulífs er skýrt:  Vel menntaðir og skapandi einstaklingar, eins og þið, verða meginstoðir uppbyggingar og vaxtar á Íslandi næstu ár og áratugi.“