Fréttasafn  • Prósentumerki

3. jan. 2012

Ýmsar breytingar á sköttum og gjöldum

Staðgreiðsla skatta verður í þrem þrepum:

o   Af fyrstu 230.000 kr.                         37,34%

o   Af næstu 474.367 kr.                        40,24%

o   Af fjárhæð umfram 704.367 kr.           46,24%

·         Persónuafsláttur verður 46.532 á mánuði.

·         Frádráttur iðgjalda í lífeyrissjóð

o   Í sameignarsjóð eru áfram 4% af launum frádráttarbær frá skattstofni launþega

o   Í séreignarsjóð eru 2% af launum frádráttarbær frá skattstofni launþega. Hafi launþegi nýtt sé eldri heimild, allt að 4%, ber launagreiðanda að lækka hlutfallið í 2% nema launþegi óski sérstaklega eftir því að hlutfall iðgjalds verði hærra.

·         Tryggingagjald verður 7,79%.

·         Auðlegðarskattur verður nú í tveimur þrepum:

o   Eignir einstaklinga umfram 75 m.kr. til og með 150 m.kr.          1,5%

o   Eignir einstaklinga umfram 150 m.kr.                                      2,0%

o   Eignir hjóna umfram 100 m.kr. til og með 200 m.kr.                  1,5%

o   Eignir hjóna umfram 200 m.kr.                                                2,0%

·         Kolefnisgjald á fljótandi eldsneyti hækkar um rúm 30% auk þess sem gjaldið nær nú einnig til steinolíu.

·         Vörugjöld á bensín og dísilolíu hækka um                  2,5%.

·         Kílómetragjald af gjaldskyldum bifreiðum hækkar um  5,1%.

·         Bifreiðagjöld hækka um                                            5,1%.

·         Áfengis- og tóbaksgjöld hækka um                            5,1%.

·         Útvarpsgjald hækkar um                                           5,1% í 18.800.