Fréttasafn  • Atak

24. ágú. 2012

Átak til atvinnusköpunar

Iðnaðarráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki úr verkefninu Átaki atvinnusköpunar.

Átak til atvinnusköpunar veitir styrki til nýsköpunarverkefna og markaðsaðgerða starfandi frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtækja.  

Markmið verkefnisins:

  • Að styðja við þróun nýsköpunarhugmynda á fyrri stigum sem hlotið gætu frekari fjármögnun sjóða og fjárfesta
  • Að styðja við undirbúning og framkvæmd markaðsaðgerða í frumkvöðla- og sprotafyrirtækjum

Í umsókn þarf að koma fram:

  • Skýr lýsing á verkefninu
  • Greining á nýnæmi verkefnisins
  • Greinargóðar kostnaðar- og verkáætlanir
  • Ítarleg lýsing á þeim verkþáttum sem sótt er um styrk til, s.s. þróunarvinnu eða markaðsstarfs

Styrkir geta að hámarki numið 50% af heildarkostnaði verkefnisins. Ekki eru veittir styrkir til fjárfestinga s.s. í tækjum eða búnaði.

Rafræn umsóknareyðublöð eru á www.nmi.is

Beiðni um uppslýsingar og aðstoð má senda á netfangið hildur@nmi.is

Umsóknarfrestur er til með 20. september 2012. Umsækjendur eru hvattir til að bíða ekki til síðasta dags með að sækja um til að forðast tafir vegna álags á umsóknarkerfi.