Fréttasafn  • Nýbyggingar

27. ágú. 2012

Vantar íbúðir fyrir næstu árganga

Samtök iðnaðarins stóðu nýverið fyrir talningu íbúða í byggingu á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstaðan er sú að íbúðir í fjölbýli, sem eru fokheldar og lengra komnar, eru 545 talsins. Þar af eru ekki nema 192 íbúðir íbúðarhæfar (á byggingarstigi 6 og 7 samkvæmt ÍST,51). Í flokki fokheldra og lengra kominna hefur íbúðum fækkað um 292 á innan við ári.

SI hafa lengi bent á að nauðsynlegt sé að setja nýframkvæmdir í gang og er íbúðamarkaðurinn þar með talinn. Ef ekkert verði að gert komi til vöntun á íbúðum, jafnvel fyrr en áður var talið.

Miðað við fjölda íbúða og byggingarstig telja samtökin ótvírætt að þörf sé á íbúðum fyrir „fyrstu íbúða kaupendur“. Þ.e. smærri og ódýrari eignir, án bílakjallara svo dæmi sé tekið. Líta verður til þess að sala á húsnæði hefur verið dræm frá hruni og margir sem hafa haldið að sér höndum eru nú tilbúnir að kaupa, einnig eru stórir árgangar að koma nýir inn á markaðinn. Talið er að árlega þurfi um 1500 nýjar íbúðir inn á markaðinn og eru íbúðir í byggingu því innan við áætlaða ársþörf. Þá þarf að hafa í huga að byggingartími íbúðar í fjölbýli er 18-24 mánuðir þannig að ljóst er að íbúðir í byggingu eru langt frá því að fullnægja þörf markaðarins.

SI hafa lengi varað við því að verði ekkert að gert geti skapast ný þensla sem engum er til góðs til lengri tíma litið.

Fokhelt og lengra komið (byggingarstig 4-7 samkvæmt ÍST. 51)

Íbúðir í fjölbýli 545   Rað- og parhús 176   Einbýli 64 Samtals 785

Sökklar og að fokheldu  (byggingarstig 2 og 3  samkvæmt ÍST. 51)

Íbúðir í fjölbýli 392   Rað- og parhús 40   Einbýli 41 Samtals 473

Heildar fjöldi íbúða á öllum byggingarstigum ( byggingarstig 2-7) á höfuðborgarsvæðinu er: 1.258