Fréttasafn  • Iðnskólinn í Hafnarfirði

11. okt. 2012

Nám er vinnandi vegur - átak í starfsmenntun 2012-2013 - síðari úthlutun

Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir umsóknum um styrki til að efla starfsmenntun samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar um átakið Nám er vinnandi vegur. Styrkjunum er ætlað að sporna við neikvæðum félagslegum og efnahagslegum afleiðingum atvinnuleysis og efla starfstengt nám á framhalds- og háskólastigi og í framhaldsfræðslu. Til úthlutunar eru 70 milljónir króna.

Að þessu sinni er lögð áhersla á tvenns konar verkefni:

  1. Þróun nýrra námsúrræða og tilraunakennsla námskeiða fyrir einstaklinga af erlendum uppruna, í því skyni að efla þennan markhóp og styrkja stöðu hans á vinnumarkaði, bæði þeirra sem eru í vinnu og þeirra sem eru í atvinnuleit.  Forgangs við úthlutun styrkja njóta umsóknir þar sem lögð er áhersla á bæði bóklegt nám og verklegt, á fjölbreyttar kennsluaðferðir og þar sem um samvinnuverkefni er að ræða milli fræðsluaðila og atvinnulífs.
    Þróun nýrra námsúrræða og tilraunakennsla námskeiða fyrir einstaklinga af erlendum uppruna - Eyðublað
  2. Þróun námsbrauta í starfsnámi á 4. þrepi viðmiðaramma aðalnámskrár framhaldsskóla. Brautirnar skulu annað hvort vera skipulagðar sem sjálfstætt framhaldsnám við starfsnám eða sem brú milli námsloka í starfsnámi/listnámi inn á tilheyrandi fræðasvið á háskólastigi þar sem gert er ráð fyrir að einingar komi til styttingar á tilteknu námi á háskólastigi. Skilyrði er sett um samstarf viðurkenndra framhaldsskóla og háskóla. Forgangs við úthlutun styrkja njóta umsóknir þar sem samstarf er einnig við fyrirtæki eða stofnanir.
    Þróun námsbrauta í starfsnámi á 4. þrepi viðmiðaramma aðalnámskrár framhaldsskóla -  Eyðublað

Ef svigrúm leyfir verða veittir styrkir til verkefna í eftirfarandi málaflokki:

  • Hagnýting og þróun stuttra starfsnámsbrauta á framhaldsskólastigi í ólíkum starfsgreinaflokkum eða starfssviðum. Styrkir verða veittir bæði til endurskoðunar/hagnýtingar á fyrirliggjandi námsbraut eða til þróunar nýrrar. Forgangs njóta þau verkefni sem byggja á samstarfi milli framhaldsskóla, framhaldsfræðsluaðila og atvinnulífs. Einnig er æskilegt að brautirnar séu byggðar upp í anda grunnþátta aðalnámskrár og styðji við nýsköpun. Við uppbyggingu námsbrauta verður að hafa hliðsjón af viðeigandi lögum og námskrám. Gert er ráð fyrir að hámarksstyrkur sé 2.000.000 kr. á námsbraut. Afurðir verkefna verða birtar í námskrárgrunni og á vef eftir því sem við á.
    Hagnýting og þróun stuttra starfsnámsbrauta á framhaldsskólastigi í ólíkum starfsgreinaflokkum - Eyðublað
Vinna við styrkt verkefni skal fara fram á árinu 2013. Verkefnin skulu vera raunhæf og í takt við stefnu nýrra laga um menntamál.
Nánari upplýsingar veitir Þórdís Guðmundsdóttir verkefnisstjóri (thordis.gudmundsdottir@mrn.is)  
Umsóknir sendist mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík eða á netfangið postur@mrn.is.

Umsóknarfrestur er til 8. nóvember 2012