Fréttasafn  • Iðnskólinn í Hafnarfirði

30. apr. 2014

Hægt að sækja um styrki í vinnustaðanámssjóð til 15. maí

Umsóknarfrestur Vinnustaðanámssjóðs vegna vinnustaðanáms á tímabilinu janúar-júní 2014 rennur út þann 15. maí. Fyrirtæki og stofnanir geta sótt um styrki vegna vinnustaðanáms nema í iðnnámi eða öðru námi á framhaldsskólastigi þar sem vinnustaðanám og starfsþjálfun er skilgreindur hluti námsins.  Markmið sjóðsins er að hvetja fyrirtæki og stofnanir til þess að taka við nemendum og gera þeim kleift að ljúka tilskildu vinnustaðanámi samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla.

Hvert er markmiðið?

Vinnustaðanámssjóður er starfræktur samkvæmt lögum nr. 71/2012 um vinnustaðanámssjóð. Markmið styrkja til vinnustaðanáms eða starfsþjálfunar er að hvetja fyrirtæki og stofnanir til þess að taka við nemendum sem stunda vinnustaðanám sem hluta af námi á framhaldsskólastigi og gera þeim kleift að ljúka tilskildu vinnustaðanámi samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla. Styrkir til vinnustaðanáms eru veittir á grundvelli ákvörðunar um framlög á fjárlögum hvers árs. 

Hverjir geta sótt um?

Rétt til að sækja um styrk eiga fyrirtæki og stofnanir sem uppfylla almenn skilyrði gildandi reglugerðar um námssamninga og starfsþjálfun um hæfi til þess að annast nemendur í starfsnámi.  Þeir skulu hafa á að skipa hæfum tilsjónaraðila sem ber ábyrgð á námi nemanda á vinnustað.  

Aðeins eru veittir styrkri til náms- eða starfsþjálfunar í greinum á grundvelli aðalnámsskrár framhaldskóla.  Um er að ræða löggiltar iðngreinar  og heilbrigðis-, félags- og umönnunargreinar.

Hvað er styrkt?

Veittir eru styrkir til þeirra sem uppfylla skilyrði; grunngjald fyrir hverja viku sem nemandi er í vinnustaðanámi.  Ákveðið hefur verið að  upphæðin verður kr. 12.000 á viku árið 2014. Styrkur fyrir hvern nema er veittur til 24 vikna að hámarki á hvorum helmingi ársins.

Náms- eða starfsþjálfunarsamningur skal vera fyrirliggjandi fyrir hvern nema og skal í lok tímabils skal sýna fram á að nemar hafi sannanlega tekið þátt í vinnustaðanámi eða starfsþjálfun. 

Styrkir til vinnustaðanáms eru veittir á grundvelli ákvörðunar um framlög á fjárlögum hvers árs.  Fjárhæð styrkja ræðst því af framlögum á fjárlögum til málaflokksins og eftirspurn. Stjórn vinnustaðanámssjóðs tekur ákvörðun um veitingu styrkja og hefur eftirlit með nýtingu fjármuna sjóðsins.

Skilyrði úthlutunar

Almenn skilyrði gildandi reglugerðar um námssamninga og starfsþjálfun um hæfi til þess að annast nemendur í starfsnámi. Þeir skulu hafa á að skipa hæfum tilsjónaraðila með náminu og námssamningur og starfsþjálfunarsamningur skulu vera fyrirliggjandi. Sækja þarf um í gegnum umsóknarkerfi Rannís.