Fréttasafn2. maí 2014

Auglýst eftir tilnefningum til Vaxtarsprotans

Vaxtarsproti ársins verður valinn í áttunda sinn í maí 2014. Í ár verðar viðurkenningar veittar föstudaginn 23. maí í tengslum við Nýsköpunartorgið – afmælisatburð SI/SSP/SÍL og Tækniþróunarsjóðs í samstarfi við HR og fjölda aðila úr stoð- og þjónustuumhverfi atvinnulífsins.

Hver sem er getur tilnefnt fyrirtæki sem hann/hún telur eigi erindi í þetta val.

Frestur til að skila tilnefningum til forvals er til mánudagsins 12. maí n.k. Tilnefningar skulu berast Davíð Lúðvíkssyni, david@si.is  

Þau fyrirtæki sem komast í gegnum forvalið þurfa síðan að skila staðfestingum endurskoðanda um þau atriði sem fram koma í ”viðmiðum dómnefndar” fyrir hádegi 19. maí n.k.       

Vaxtarsprotinn, er samstarfsverkefni Samtaka iðnaðarins/SSP, Háskólans í Reykjavík og Rannsóknamiðstöðvar Íslands um val á vaxtarsprota ársins.  

Tilgangur verkefnisins er að vekja athygli á góðum árangri sprotafyrirtækja í örum vexti og skapa þannig aukin áhuga og skilning á uppbyggingarstarfi þessara fyrirtækja.  

Skipulag og dómnefnd

Eins og áður skipa aðstandendur verkefnisins 3 manna dómnefnd sem sér um skipulag, kynningu og val á þeim fyrirtækjum sem hljóta viðurkenningu og nafnbótina “Vaxtarsproti ársins”.

Tilnefningar:

Í forvali þarf aðeins að senda inn eftirfarandi lykiltölur úr rekstri:

• Veltutölur síðustu tveggja ára

• Heildartölur fyrir rannsókna- og þróunarkostnað fyrirtækisins fyrir sömu ár

Ef fram kemur eftir forval að fyrirtækið komi til greina sem “Vaxtarsproti ársins” þarf að senda inn staðfestingu löggilts endurskoðanda á að innsendar lykiltölur séu réttar og að fyrirtækið uppfylli öll skilyrði í viðmiðum sem dómnefnd leggur til grundavallar vali á vaxtarsprota ársins (sjá nánar meðfylgjandi ”Viðmið fyrir dómnefnd”). 

„Viðmið fyrir dómnefnd“ til að velja “Vaxtarsprota ársins

1.            Megin viðmiðið er vöxtur í veltu sem er mældur með eftirfarandi hætti: (V1 – V2)/ V2  - þar sem V1 er velta síðasta árs, en V2 er velta ársins þar á undan

2.            Þá þarf fyrirtækið að uppfylla skilgreiningu um sprotafyrirtæki – þ.e. að verja meira en 10% af veltu í rannsókna- og þróunarkostnað að meðaltali fyrir bæði árin sem tekin eru til viðmiðunar og að heildarvelta fyrra ársins (V2) sé yfir 10 milljónum og undir einum milljarði ísl. kr.

3.            Þá þarf frumkvöðullinn/arnir að vera staðar í fyrirtækinu og fyrirtækið má ekki vera að meiri hluta í eigu “stórfyrirtækis” (þ.e. fyrirtækis á meðal 100 stærstu á Íslandi), fyrirtækis í aðallista kauphallar eða vera sjálft á aðallista kaupahallar.

Viðurkenningar:

 

Það fyrirtæki sem tilnefnt er og sýnir mestan hlutfallslegan vöxt samkvæmt framangreindum viðmiðum hlýtur nafnbótina “Vaxtarsproti ársins”  Fyrirtækið fær til varðveislu

farandgrip með áletrun þar sem “Vaxtarsproti” viðkomandi árs er skráður.   Þá fær fyrirtækið einnig sérstakan verðlaunaskjöld til eignar. 

Einnig eru veittar sérstakar viðurkenningar til þeirra tveggja sprotafyrirtækja sem hafa sýnt mestan hlutfallslegan vöxt, annars vegar í flokki fyrirtækja sem velta á bilinu 10-100 milljónir kr. og hins vegar sem velta á bilinu 100-1000 milljónir króna.

Samtök iðnaðarins veita einnig sérstaka viðurkenningu til sprotafyrirtækja sem náð hafa þeim áfanga á síðasta ári í fyrsta sinn að velta meira en einum milljarði kr.  Þau sprotafyrirtæki sem hafa náð þessu marki á árinu 2013 eru eindregið hvött til að láta okkur vita.