Fréttasafn11. jún. 2014

Iðnaður á Austurlandi – drifkraftur nýrrar sóknar


Stjórn Samtaka iðnaðarins gerði sér ferð á Austurland í liðinni viku, heimsótti fyrirtæki á svæðinu og ræddi við starfsfólk og stjórnendur um horfur í atvinnumálum. Mikill kraftur og bjartsýni einkennir viðmælendur að mati stjórnar.  Á síðustu tíu árum hafa orðið stórkostlegar breytingar á atvinnulífinu á svæðinu en þær byggjast á iðnaði og tæknivæðingu. Þar eru fyrirtæki í fremstu röð í sinni grein sem eru uppspretta verðmætasköpunar og fjölbreytni í atvinnulífinu. Vel hefur tekist að tengja starf Verkmenntaskóla Austurlands þörfum fyrirtækja á svæðinu með tilheyrandi atvinnutækifærum fyrir ungt fólk. Þetta ætti að vera öðrum landsvæðum til eftirbreytni.

Stjórn SI samþykkti í kjölfarið eftirfarandi ályktun:

„Samtök iðnaðarins telja mikil vaxtartækifæri felast í frekari uppbyggingu iðnaðar á Austurlandi. Þar felast mikil tækifæri m.a. í klasasamstarfi, nýsköpun og verðmætasköpun í tengslum við orkuiðnað og matvælavinnslu á svæðinu. Með markvissu gæðastarfi og aukinni framleiðni má enn  bæta afkomu fyrirtækja og auka velmegun á svæðinu. Tenging markaðssvæða, bættar samgöngur, menntun, tæknilegir innviðir og góð heilbrigðisþjónusta eru lykilforsendur í því sambandi. Samtök iðnaðarins bjóða liðsinni sitt til að styðja við starf fyrirtækja og uppbyggingu á svæðinu. Samtökin benda á mikilvægi þess að stjórnvöld komi einnig að þessu með því að tryggja góð almenn starfsskilyrði, örugga orkuöflun, virkan útboðsmarkað og að fram fari uppbyggileg umræða um atvinnulífið á faglegum grunni.“

Ályktun stjórnar SI samþykkt á Egilsstöðum 4. júní 2014