Fréttasafn20. nóv. 2019 Almennar fréttir

RÚV fari að lögum

Niðurstöður í skýrslu Ríkisendurskoðunar staðfesta sjónarmið Samtaka iðnaðarins en í skýrslunni kemur fram að RÚV er skylt að stofna dótturfélag um samkeppnisrekstur. Samtök iðnaðarins fagna áherslum mennta- og menningarmálaráðherra til málsins sem hvetur stjórn RÚV til að hraða vinnu við að færa samkeppnisrekstur í dótturfélög.

Fyrir rúmu ári síðan sendu Samtök iðnaðarins stjórn RÚV bréf þess efnis að RÚV beri að stofna og reka dótturfélög utan um samkeppnisrekstur sinn. Samtökin vöktu athygli stjórnar RÚV á því að núverandi skipulag félagsins væri í beinni andstöðu við lagaákvæði og að það væri skylda stjórnar RÚV, að viðlagðri ábyrgð, að sjá til þess að skipulag og starfsemi félagsins væri jafnan í réttu og góðu horfi. Þá óskuðu Samtök iðnaðarins eftir að stjórn RÚV kæmi starfseminni þegar í stað í lögmætt horf með því að setja allan samkeppnisrekstur í dótturfélag. Hafnaði stjórnarformaður RÚV ósk um fund.

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram að RÚV beri að stofna og reka dótturfélag sem annist allan samkeppnisrekstur og að á því leiki ekki lagalegur vafi. Þar eru tekin af öll tvímæli um nauðsyn þess að RÚV stofni dótturfélag um samkeppnisrekstur.

Það er því fagnaðarefni að Ríkisendurskoðun taki undir þau sjónarmið sem Samtök iðnaðarins hafa sett fram um að RÚV beri skylda til að stofna dótturfélag um samkeppnisrekstur. 

Fréttablaðið, 20. nóvember 2019.

Vísir, 20. nóvember 2019.

mbl.is, 20. nóvember 2019.

RÚV, 20. nóvember 2019.

Hringbraut, 20. nóvember 2019.