Fréttasafn17. des. 2014 Iðnaður og hugverk

Samtök skipaiðnaðarins - nýr starfsgreinahópur innan SI

Stofnfundur Samtaka skipaiðnaðarins - SSI fór fram 12. desember í Húsi atvinnulífsins. SSI munu starfa sem starfsgreinahópur innan Samtaka iðnaðarins. 

Formaður var kjörinn Þröstur Auðunsson hjá Trefjum og varformaður Sverrir Bergsson í Seiglu. Aðrir í stjórn og varastjórn voru kjörnir Ari Elísson hjá Víkingbátum, Regin Grímsson hjá Mótun og Andri Þór Gunnarsson hjá Infuse ehf.

Á fundinum var farið yfir stefnumótun greinarinnar sem fram fór í nóvember. Stefnumótunin lýsir þeim árangri sem fyrirtæki í greininni vilja ná til ársins 2020 og hvaða forsendur þurfa að vera fyrir hendi til að sá árangur náist.

Árangur til ársins 2020:

 • Íslensk skip í sókn, jafnt á nýjum sem eldri mörkuðum
 • Léttari, sterkari, öruggari og vistvænni lausnir
 • Traustur og öruggur vöxtur íslensks skipaiðnaðar

Forsendur

 • Straumlínulagaðir verkferlar í íslenskum skipaiðnaði
 • Öflug innlend þróun, skilvirkt regluverk og fjármögnun
 • Framleiðsla í sátt og samlyndi við umhverfi og samfélag
 • Fjölbreytt námsframboð með spennandi framtíðarmöguleika
 • Útflutningur og kynning íslenskri þjóð til heilla

Þá voru skilgreind 10 áhersluverkefni eða áherslusvið til að koma framangreindum atriðum í framkvæmd.

 1. Stofnun samtaka greinarinnar - stefna og markmið - fjármögnun - eftirfylgni
 2. Aðgengilegt námsframboð - kynningarefni
 3. Fjármögnun nýsköpunar í greininni - yfirsýn og umbætur
 4. Stefnumörkun í umhverfismálum og vinnuvernd
 5. Búnaður og lausnir uppfylli alþjóðlega staðla
 6. Aukin almenn þekking á trefjaplasti, áfangar í verkmenntaskólum, örnámskeið og  endurmenntun í greininni
 7. Útflutningur og kynningarmál, hugarfarsbreyting gagnvart efnisvali og bætt ímynd
 8. Bætt samstarf við Samgöngustofu, tillögur um breytingar, skrá um reglur og einfaldara eftirlit
 9. Dropinn holar steininn - skipshlutar úr trefjaplasti á stálskipum
 10. Hvatar til að kaupa innlenda framleiðslu - Endurgreiðsla aðflutningsgjalda

Með stofnun samtakanna er fyrsta verkefnið í höfn og nýrrar stjórnar bíður að skipuleggja framhaldið með starfsmönnum Samtaka iðnaðarins. SI óska fyrirtækjum í greininni til hamingju með þennan nýja vettvang.