Fréttasafn1. júl. 2021 Almennar fréttir Nýsköpun Orka og umhverfi Starfsumhverfi

Stjórnvöld ryðji hindrunum úr vegi til að ná kolefnishlutleysi

Óumdeilt er að markmiði stjórnvalda um kolefnishlutlaust Ísland árið 2040 verður ekki náð nema með nánu samstarfi atvinnulífs og stjórnvalda. Lausnirnar verða til hjá atvinnulífinu en á sama tíma þurfa stjórnvöld að ryðja hindrunum úr vegi, hlúa að starfsskilyrðum og fjárhagslegum hvötum. Vandinn er þekktur og því er ekkert að vanbúnaði að hraða ferlinu til að ná þeim árangri í loftslagsmálum sem að er stefnt. Þetta segir Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI, í grein í Morgunblaðinu sem ber yfirskriftina Græn nýsköpun er lykill að kolefnishlutleysi

Fjárhagslegir hvatar til að örva græna umbyltingu

Í greininni segir Sigurður meðal annars að atvinnulífið hafi ekki látið sitt eftir liggja í þeirri vegferð að lágmarka áhrif starfsemi sinnar á umhverfið. Vitundarvakning undanfarinna ára hafi skilað árangri og leitt til þróunar í grænni tækni, umhverfisvænni framleiðsluferlum og orkuskiptum. Þannig hafi atvinnulífið stutt þá viðleitni af ábyrgð og festu að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Hann segir að árangri í loftslagsmálum verði ekki náð án tækniþróunar, nýsköpunar, hönnunar og umhverfisvænna lausna. Ekkert af þessu nái flugi nema atvinnulífið hafi borð fyrir báru til grænna fjárfestinga og stjórnvöld stígi í takt og greiði leið grænna lausna með skattalegum ívilnunum, fjárfestingum, skilvirku styrkjaumhverfi og öðrum fjárhagslegum hvötum til að örva græna umbyltingu, samfélaginu öllu til heilla.

Samstaða ólíkra atvinnugreina undirstrikar metnað og vilja atvinnulífsins til að ná árangri 

Þá segir Sigurður í greininni að útgáfa á Loftslagsvegvísi atvinnulífsins marki ákveðin tímamót en að gerð vegvísisins standa Grænvangur, Samtök iðnaðarins, Samtök ferðaþjónustunnar, Samorka, Samtök fjármálafyrirtækja, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtök verslunar og þjónustu og Bændasamtök Íslands. Hann segir vegvísinn vera fyrsta skrefið í sameiginlegri vegferð atvinnulífsins í loftslagsmálum og skapar vettvang til að fjalla nánar um markmiðasetningu, skilgreina sértækar aðgerðir og setja fram árangursmælikvarða – þannig verði leið atvinnulífsins vörðuð í átt að kolefnishlutleysi. Í vegvísinum séu lagðar til tillögur til úrbóta, bæði hvað varðar aðgerðir af hálfu atvinnulífs og áskorun til stjórnvalda að styðja við þær aðgerðir og stefnumótun. Dregið sé fram hvernig atvinnulífið ætlar áfram að vera hluti af lausninni. Hann egir að samstaða ólíkra atvinnugreina sé ekki sjálfgefin en hún undirstriki metnað og vilja atvinnulífsins til að ná árangri í loftslagsmálum og ekki síður ábyrgð atvinnulífsins í þeim efnum.

Fyrirtæki í iðnaði eru með hugann við loftslagsvandann

Þá kemur fram í greininni að í Loftslagsvegvísi atvinnulífsins sé umfjöllun um einstakar greinar iðnaðarins, líkt og málmframleiðslu, byggingariðnað, matvælaframleiðslu og meðhöndlun úrgangs. Fyrirtæki í þessum atvinnugreinum séu með hugann við loftslagsvandann og hafi þegar gripið til aðgerða til að lágmarka áhrif starfsemi sinnar á umhverfið með þróun á tæknilausnum í framleiðsluferlum, lágmörkun úrgangs og flokkun hans, bættri auðlindanýtingu og minni matarsóun svo dæmi séu tekin. Þá sé mannvirkjagerð að aðlaga sig vistvænni kröfum og eru umhverfisvottanir sívaxandi hluti af starfsemi þessara aðila. ´Sigurður segir að því hafi margt áunnist en mörg tækifæri séu til að gera enn betur.

Hér er hægt að lesa greinina í heild sinni.

Morgunbladid-01-07-2021