Fréttasafn14. júl. 2017 Starfsumhverfi

Talsverð veltuaukning í iðnaði á fyrsta ársþriðjungi

Velta í iðnaði nam 424 mö.kr. á fyrstu fjórum mánuðum þessa árs samkvæmt tölum sem Hagstofa Íslands birti í morgun. Um er að ræða um 35% af allri virðisaukaskattskyldri veltu fyrirtækja í landinu. Undirstrikar það hlutfall mikið umfang iðnaðar í hagkerfinu. Er hlutfallið svipað og það hefur mælst að meðaltali í þessari efnahagsuppsveiflu.

Veltan í iðnaði var 7,1% meiri á fyrstu fjórum mánuðum þessa árs en á sama tíma í fyrra. Er þetta aukning um ríflega 28 ma.kr. sem er umtalsverð viðbót og ljóst að iðnaðurinn á stóran þátt í þeim hraða hagvexti sem mælist í íslenska hagkerfinu um þessar mundir.

Mestur var vöxturinn á fyrsta ársþriðjungi í veltu tengdri innlendri eftirspurn, þ.e. tengt bæði fjárfestingu og neyslu. Vöxturinn var minni í þeim hluta iðnaðar sem er í hvað mestri samkeppni við erlend fyrirtæki en þar hefur hátt gengi krónunnar ásamt miklum innlendum kostnaðarverðshækkunum vegið að samkeppnisstöðunni og markaðshlutdeild iðnfyrirtækja.

Í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð var vöxturinn umtalsverður á ofangreindu tímabili eða 22%. Þetta eru tæpir 15 ma.kr. Einnig má greina mikinn vöxt í upplýsingatækniiðnaði en hann var 11,1% á þessu tímabili eða 2,5 ma.kr. Vöxturinn í framleiðsluiðnaði var minni en engu að síður umtalsverður. Jókst hann um 7,1% eða um ríflega 13 ma.kr. Munar þar mestu um vöxt í veltu í framleiðslu á málmum og málmvörum sem jókst um 10,1% á þessu tímabili eða um 7,7 ma.kr.