Fréttasafn • Borgartún 35

25. nóv. 2016 Almennar fréttir

Þrjú spennandi störf

Þrjú spennandi störf fyrir öflugt fólk

Samtök iðnaðarins leita að metnaðarfullum einstaklingum til að taka þátt í öflugu starfi samtakanna.

SÆKJA UM

Forstöðumaður hugverkasviðs

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með leiðtogahæfileika og brennandi áhuga á málefnum fyrirtækja í hugverkaiðnaði. Hér gefst tækifæri til að koma að fjölbreyttum verkefnum og hafa jákvæð áhrif á starfsumhverfi hugverkaiðnaðarins.

Starfssvið

 • Tengiliður og viðskiptastjóri fyrirtækja og starfsgreinahópa á hugverkasviði

 • Leiðir vinnu faghópa sviðsins undir merkjum Hugverkaráðs SI

 • Vinnur að stöðugri þróun og mótun starfsumhverfis fyrirtækja á hugverkasviði

 • Mótar áherslur í samvinnu við hugverkaiðnaðinn

 • Ábyrgð á álitsgerðum og umsögnum í málefnum er varða hugverkaiðnaðinn

 • Samskipti við hagsmunahópa og opinbera aðila

Menntun og hæfni

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 • Leiðtogafærni og reynsla af verkefnastjórnun

 • Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf

 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Sérfræðingur í greiningum

Við leitum að einstaklingi með góða greiningarfærni, gagnrýna hugsun og áhuga á að greina hagrænar upplýsingar og miðla á skýran og greinargóðan hátt. Starfið felst í fjölbreyttri greiningar- og gagnavinnu sem unnin er í samstarfi við einstök fagsvið og starfsgreinahópa.

Starfssvið

 • Greining og túlkun upplýsinga

 • Leit að upplýsingum sem gagnast í samanburðargreiningum

 • Framsetning gagna með skýrum hætti

 • Greining á áhrifum breytinga sem lög og reglugerðir kunna að hafa á tiltekna starfsgreinahópa

 • Önnur greiningarverkefni og faglegur stuðningur við verkefni sem unnið er að hverju sinni

Menntun og hæfni

 • Hagfræðimenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi

 • Afburðagóð greiningarhæfni og tölvufærni

 • Færni í markvissri framsetningu upplýsinga bæði skriflega og munnlega

 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Verkefnastjóri í mennta- og hugverkamálum

Við leitum að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi til að sinna fjölbreyttum verkefnum á sviði menntamála auk verkefna sem snúa að hagsmunum aðildarfyrirtækja á hugverkasviði. Starfið gefur tækifæri til að skipuleggja og taka þátt í þróun verkefna í samstarfi við einstök fagsvið. 

Starfssvið

 • Verkefnastjórn í afmörkuðum verkefnum á sviði menntamála

 • Leiðir teymisvinnu í verkefnum sem snúa að mennta- og þróunarverkefnum

 • Útfærsla, innleiðing og framkvæmd menntaverkefna

 • Skipulagsvinna og viðskiptastjórn í samráði við forstöðumenn

 • Kynning og miðlun einstakra verkefna

Menntun og hæfni

 • Menntun sem nýtist í starfi

 • Reynsla af verkefnastjórnun

 • Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf

 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 6. desember næstkomandi. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Hægt er að sækja um HÉR. Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um störfin veitir Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, forstöðumaður mennta- og mannauðsmála, í síma 824 6106 og í netfanginu ingibjorg@si.is